• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
TTBYT Ánh Ngọc-Nhập khẩu & bảo hành chính hãng
Gian hàng: Anhngocmedical
Tham gia: 07/05/2012
Thời gian xử lý : <2 ngày
Lượt truy cập: 371.709
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
Xét nghiệm huyết học hay xét nghiệm công thức máu (huyết đồ) là xét nghiệm quan trọng để kiểm tra, phân tích máu. Nhằm cung cấp những thông...
Đo chức năng hô hấp hay còn gọi là hô hấp ký là kỹ thuật thường quy trong chẩn đoán và theo dõi đánh giá mức độ của các bệnh lý đường hô...
10 ₫
10 ₫
43.000.000 ₫
112 ₫
10 ₫
1.000 ₫
10 ₫
10 ₫
20 ₫
Liên hệ gian hàng
10 ₫
10 ₫
10 ₫
1.000 ₫
10 ₫
10 ₫
1.000 ₫
10 ₫
1.000 ₫
10 ₫
Liên hệ gian hàng
Liên hệ gian hàng
1.000 ₫
10 ₫
10 ₫
43.000.000 ₫
1.000 ₫
10 ₫
10 ₫
20 ₫
10 ₫
1.000 ₫
1.000 ₫
10 ₫
1.000 ₫
10 ₫
10 ₫
Liên hệ gian hàng
Liên hệ gian hàng
10 ₫
1.000 ₫
10 ₫
1.000 ₫
1.000 ₫
12 ₫
12 ₫
10 ₫
1.000 ₫
Giá: 10 ₫
Giá: Liên hệ gian hàng
Giá: Liên hệ gian hàng
Giá: Liên hệ gian hàng
Giá: Liên hệ gian hàng
Giá: Liên hệ gian hàng
Giá: Liên hệ gian hàng
Giá: Liên hệ gian hàng
Giá: Liên hệ gian hàng
Giá: Liên hệ gian hàng
Giá: Liên hệ gian hàng