• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
17 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình (inch): 19 inch / Độ phân giải: 1280x1024 / Tỉ lệ ảnh: 4:3 / Số tia điện tử sử dụng: 0 / Loại tia điện tử sử dụng: -/ Chế độ màn hình...
29.500.000 ₫
Ngày đăng: 31/03/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình (inch): 21.3 inch / Độ phân giải: 1536 x 2048 / Tỉ lệ ảnh: 4:3 / Số tia điện tử sử dụng: 0 / Loại tia điện tử sử dụng: -/ Chế độ màn ...
75.000.000 ₫
Ngày đăng: 23/07/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình (inch): 21.3 inch / Độ phân giải: 1200 x 1600 / Tỉ lệ ảnh: 16:9 / Số tia điện tử sử dụng: 0 / Loại tia điện tử sử dụng: -/ Chế độ màn...
75.000.000 ₫
Ngày đăng: 14/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình (inch): 27 inch / Độ phân giải: 1920x1080 / Tỉ lệ ảnh: 16:9 / Số tia điện tử sử dụng: 0 / Loại tia điện tử sử dụng: -/ Chế độ màn hìn...
80.000.000 ₫
Ngày đăng: 14/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình (inch): 21.3 inch / Độ phân giải: 1200 x 1600 / Tỉ lệ ảnh: 16:9 / Số tia điện tử sử dụng: 0 / Loại tia điện tử sử dụng: -/ Chế độ màn...
80.000.000 ₫
Ngày đăng: 14/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình (inch): 24.1 inch / Độ phân giải: 1920x1200 / Tỉ lệ ảnh: 16:10 / Số tia điện tử sử dụng: 0 / Loại tia điện tử sử dụng: -/ Chế độ màn ...
83.000.000 ₫
Ngày đăng: 14/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình (inch): 30 inch / Độ phân giải: 3280 x 2048 / Tỉ lệ ảnh: 16:10 / Số tia điện tử sử dụng: 0 / Loại tia điện tử sử dụng: -/ Chế độ màn ...
90.000.000 ₫
Ngày đăng: 14/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình: - / Kiểu màn hình: IPS / Độ phân giải tối đa: 3840 x 2160 / Góc nhìn: 178°(H) / 178°(V) / Kích thước điểm ảnh: - / Khả năng hiển thị...
98.000.000 ₫
Ngày đăng: 31/03/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình (inch): 15 inch / Độ phân giải: 1024x768 / Tỉ lệ ảnh: 4:3 / Số tia điện tử sử dụng: 0 / Loại tia điện tử sử dụng: -/ Chế độ màn hình:...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 14/06/2019    
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình (inch): 21.3 inch / Độ phân giải: 1600x1200 / Tỉ lệ ảnh: 4:3 / Số tia điện tử sử dụng: 0 / Loại tia điện tử sử dụng: -/ Chế độ màn hì...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 14/06/2019    
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình (inch): 21.3 inch / Độ phân giải: 2048 x 2560 / Tỉ lệ ảnh: 4:3 / Số tia điện tử sử dụng: 0 / Loại tia điện tử sử dụng: -/ Chế độ màn ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 26/03/2020    
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình (inch): 21.3 inch / Độ phân giải: 1200 x 1600 / Tỉ lệ ảnh: 4:3 / Số tia điện tử sử dụng: 0 / Loại tia điện tử sử dụng: -/ Chế độ màn ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 14/06/2019    
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình (inch): 21.3 inch / Độ phân giải: 1200 x 1600 / Tỉ lệ ảnh: 4:3 / Số tia điện tử sử dụng: 0 Chế độ màn hình: Màu/ Âm báo: -/ Số ngôn ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 14/06/2019    
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình (inch): 21.2 inch / Độ phân giải: 1536 x 2048 / Tỉ lệ ảnh: - / Số tia điện tử sử dụng: 0 / Loại tia điện tử sử dụng: -/ Chế độ màn hì...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 14/06/2019    
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình (inch): 31.1 inch / Độ phân giải: 4096 x 2160 / Tỉ lệ ảnh: 17:9 / Số tia điện tử sử dụng: 0 / Loại tia điện tử sử dụng: -/ Chế độ màn...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 14/06/2019    
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình (inch): 19 inch / Độ phân giải: 1280x1024 / Tỉ lệ ảnh: Tuỳ chọn / Số tia điện tử sử dụng: 0 / Loại tia điện tử sử dụng: -, Gamma, Tia...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 14/06/2019    
Hãng sản xuất: EIZO / Kích thước màn hình: 27inch / Kiểu màn hình: IPS / Độ phân giải tối đa: 3840 x 2160 / Góc nhìn: 178°(H) / 178°(V) / Kích thước điểm ảnh: - / Khả năng hiể...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 14/06/2019