• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
53 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Michigan Intruments /
600.000.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2020    
800.000.000 ₫
Ngày đăng: 28/01/2020    
60.000.000 ₫
Ngày đăng: 13/01/2020        Mua hàng
50.000.000 ₫
Ngày đăng: 13/11/2019        Mua hàng
57.000.000 ₫
Ngày đăng: 05/10/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Bovie / Tần số làm việc (KHz): Đang cập nhật / Dòng điện làm việc: Đang cập nhật / Áp lực khí: - / Công suất tiêu thu tối đa (KW): 0 / Xuất xứ: America /...
70.000.000 ₫
Ngày đăng: 27/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Bovie / Công suất tiêu thu tối đa (KW): 0 /
120.000.000 ₫
Ngày đăng: 27/06/2019    
Hãng sản xuất: Bovie / Tần số làm việc (KHz): Đang cập nhật / Dòng điện làm việc: Đang cập nhật / Áp lực khí: - / Công suất tiêu thu tối đa (KW): 0 / Xuất xứ: America /...
115.000.000 ₫
Ngày đăng: 27/06/2019    
Hãng sản xuất: Alsatom / Tần số làm việc (KHz): 500 KHz / Dòng điện làm việc: 5000 mA / Áp lực khí: 86kPa ~ 106kPa / Công suất tiêu thu tối đa (KW): 200 / Xuất xứ: Italy /...
17.800.000 ₫
Ngày đăng: 27/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Alsa / Tần số làm việc (KHz): Đang cập nhật / Dòng điện làm việc: Đang cập nhật / Áp lực khí: - / Công suất tiêu thu tối đa (KW): 0 / Xuất xứ: Italy /...
38.900.000 ₫
Ngày đăng: 27/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Alsa / Tần số làm việc (KHz): 4000 KHz / Dòng điện làm việc: Đang cập nhật / Áp lực khí: - / Công suất tiêu thu tối đa (KW): 0 / Xuất xứ: Korea /...
28.950.000 ₫
Ngày đăng: 27/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: MEDGYN / Tần số làm việc (KHz): 4000 KHz / Dòng điện làm việc: 4000 mA / Áp lực khí: - / Công suất tiêu thu tối đa (KW): 0 / Xuất xứ: - /...
49.900.000 ₫
Ngày đăng: 27/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Alsa / Tần số làm việc (KHz): 475 / Dòng điện làm việc: Đang cập nhật / Áp lực khí: Đang cập nhật / Công suất tiêu thu tối đa (KW): 0.1 / Xuất xứ: Đang cập nhật...
18.500.000 ₫
Ngày đăng: 27/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Alsa / Tần số làm việc (KHz): 475 / Dòng điện làm việc: Đang cập nhật / Áp lực khí: Đang cập nhật / Công suất tiêu thu tối đa (KW): 0.15 / Xuất xứ: Đang cập nhậ...
18.700.000 ₫
Ngày đăng: 27/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Alsa / Tần số làm việc (KHz): 500 / Dòng điện làm việc: Đang cập nhật / Áp lực khí: Đang cập nhật / Công suất tiêu thu tối đa (KW): 0 / Xuất xứ: Italy /...
28.950.000 ₫
Ngày đăng: 27/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Alsa / Tần số làm việc (KHz): 475 / Dòng điện làm việc: Đang cập nhật / Áp lực khí: Đang cập nhật / Công suất tiêu thu tối đa (KW): 0 / Xuất xứ: Italy /...
18.900.000 ₫
Ngày đăng: 27/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Alsa / Tần số làm việc (KHz): 400 / Dòng điện làm việc: - / Áp lực khí: - / Công suất tiêu thu tối đa (KW): 0 / Xuất xứ: Italy /...
18.600.000 ₫
Ngày đăng: 27/06/2019        Mua hàng
43.000.000 ₫
Ngày đăng: 14/06/2019        Mua hàng
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2020    
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2020    
Hãng sản xuất: Mettler /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/11/2019    
Hãng sản xuất: Mettler /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/11/2019    
Hãng sản xuất: Mettler /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/11/2019    
Hãng sản xuất: Mettler /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/11/2019    
Hãng sản xuất: Mettler /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/11/2019    
Hãng sản xuất: Mettler /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/11/2019    
Hãng sản xuất: ILSA /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 12/11/2019    
Hãng sản xuất: Alsa / Tần số làm việc (KHz): 50 KHz / Dòng điện làm việc: Đang cập nhật / Áp lực khí: - / Công suất tiêu thu tối đa (KW): 0 / Xuất xứ: Italy /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 12/11/2019    
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 02/08/2019    
Hãng sản xuất: Michigan Intruments /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 27/06/2019    
Trang:  1  2  >