Kết quả tìm kiếm "giá 10 triệu/m2"

Đất 2 Mặt Tiền, Giá Chỉ 10 Triệu/M2

Đất 2 Mặt Tiền, Giá Chỉ 10 Triệu/M2

480 triệu

Bảo Quý Bình Dương

0817 *** ***

Toàn quốc

11/03/2020

Bán Lô Đất Thổ Cư 4X13,5M Giá Rẻ 10 Triệu/M2

0945 *** ***

Hồ Chí Minh

04/08/2013

Bán Lô Đất Thổ Cư 4.5X13,5M Giá Rẻ 10 Triệu/M2

0945 *** ***

Hồ Chí Minh

04/08/2013

Chung Cư Đại Thanh Mở Bán Penhouse Ct10 Giá 10 Triệu/M2

Chung Cư Đại Thanh Mở Bán Penhouse Ct10 Giá 10 Triệu/M2

10 triệu

Giaigiaipham 726 Duong Lang - Dong Da - Tp. Ha Noi

0988 *** ***

Hà Nội

19/02/2013

Chung Cư Đại Thanh Bán = Giá Gốc 14,3Tr/M2+ Chênh 10 Triệu

*** ***

Hà Nội

06/06/2012

10 Triệu/M2 Chung Cư Dương Nội Bán Lỗ

10 Triệu/M2 Chung Cư Dương Nội Bán Lỗ

10 triệu

Trần Văn Thế Dương Nội - Hà Đông

0975 *** ***

Hà Nội

13/03/2014

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ Giá Rẻ 10 - 14.5 Triệu/M2

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ Giá Rẻ 10 - 14.5 Triệu/M2

15 triệu

Giaigiaipham 726 Duong Lang - Dong Da - Tp. Ha Noi

0988 *** ***

Hà Nội

14/05/2013

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ Giá Rẻ 10 - 14.5 Triệu/M2

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ Giá Rẻ 10 - 14.5 Triệu/M2

15 triệu

Giaigiaipham 726 Duong Lang - Dong Da - Tp. Ha Noi

0988 *** ***

Hà Nội

18/04/2013

Chung Cư Đại Thanh Bán = Giá Gốc 14,3Tr/M2+ Chênh 10 Triệu

*** ***

Hà Nội

07/07/2012

Chung Cư Đại Thanh Bán = Giá Gốc 14,3Tr/M2+ Chênh 10 Triệu

*** ***

Hà Nội

10/06/2012

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ Giá Rẻ 10 - 14.5 Triệu/M2

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ Giá Rẻ 10 - 14.5 Triệu/M2

15 triệu

Giaigiaipham 726 Duong Lang - Dong Da - Tp. Ha Noi

0988 *** ***

Hà Nội

22/05/2013

Chung Cư Đại Thanh Ct8 Căn 42M2 Giá Gốc 10 Triệu/M2 !

0913 *** ***

Hà Nội

05/12/2012

Chung Cư Đại Thanh Bán = Giá Gốc 14,3Tr/M2+ Chênh 10 Triệu

*** ***

Hà Nội

12/06/2012

Chung Cư Đại Thanh Bán = Giá Gốc 14,3Tr/M2+ Chênh 10 Triệu

*** ***

Hà Nội

22/06/2012

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ Giá Rẻ 10 - 14.5 Triệu/M2

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ Giá Rẻ 10 - 14.5 Triệu/M2

15 triệu

Giaigiaipham 726 Duong Lang - Dong Da - Tp. Ha Noi

0988 *** ***

Hà Nội

25/03/2013

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ Giá Rẻ 10 - 14.5 Triệu/M2

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ Giá Rẻ 10 - 14.5 Triệu/M2

15 triệu

Giaigiaipham 726 Duong Lang - Dong Da - Tp. Ha Noi

0988 *** ***

Hà Nội

26/03/2013

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ Giá Rẻ 10 - 14.5 Triệu/M2

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ Giá Rẻ 10 - 14.5 Triệu/M2

15 triệu

Giaigiaipham 726 Duong Lang - Dong Da - Tp. Ha Noi

0988 *** ***

Hà Nội

27/03/2013

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ Giá Rẻ 10 - 14.5 Triệu/M2

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ Giá Rẻ 10 - 14.5 Triệu/M2

15 triệu

Giaigiaipham 726 Duong Lang - Dong Da - Tp. Ha Noi

0988 *** ***

Hà Nội

06/04/2013

Chung Cư Đại Thanh Bán = Giá Gốc 14,3Tr/M2+ Chênh 10 Triệu

*** ***

Hà Nội

15/06/2012

Chung Cư Đại Thanh Bán = Giá Gốc 14,3Tr/M2+ Chênh 10 Triệu

*** ***

Hà Nội

10/06/2012