Kết quả tìm kiếm "hạt giống các loại"

Sỉ Lẻ Hạt Giống Các Loại Bình Dương

Sỉ Lẻ Hạt Giống Các Loại Bình Dương

4.000

Nguyễn Tiến Độ 359 Lê Hồng Phong, Thủ Dầu Một Phú Hòa

0346 *** ***

Bình Dương

15/03/2021

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Kiwi, Cam Kết Chuẩn Giống, Giao Hạt Toàn Quốc

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Kiwi, Cam Kết Chuẩn Giống, Giao Hạt Toàn Quốc

35.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

18/03/2021

Bán Các Loại Cây Giống Không Hạt: Vải Không Hạt,Nhãn Không Hạt,Nho Không Hạt

Bán Các Loại Cây Giống Không Hạt: Vải Không Hạt,Nhãn Không Hạt,Nho Không Hạt

350.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

18/03/2021

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Atiso, Cam Kết Chuẩn Giống

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Atiso, Cam Kết Chuẩn Giống

35.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

23/03/2021

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Nho Pháp, Cam Kết Chuẩn Giống, Giao Hạt Toàn

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Nho Pháp, Cam Kết Chuẩn Giống, Giao Hạt Toàn

35.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

18/03/2021

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Tỏi Tây, Cam Kết Chuẩn Giống

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Tỏi Tây, Cam Kết Chuẩn Giống

25.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

14/10/2020

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Việt Quất, Cam Kết Chuẩn Giống

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Việt Quất, Cam Kết Chuẩn Giống

35.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

18/03/2021

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Su Hào, Cam Kết Chuẩn Giống

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Su Hào, Cam Kết Chuẩn Giống

35.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

18/03/2021

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Mâm Xôi, Cam Kết Chuẩn Giống

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Mâm Xôi, Cam Kết Chuẩn Giống

35.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

18/03/2021

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Củ Dền, Cam Kết Chuẩn Giống

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Củ Dền, Cam Kết Chuẩn Giống

35.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

12/01/2021

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Măng Tây, Cam Kết Chuẩn Giống. Lh

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Măng Tây, Cam Kết Chuẩn Giống. Lh

50.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

18/03/2021

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Lặc Lày, Cam Kết Chuẩn Giống. Lh

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Lặc Lày, Cam Kết Chuẩn Giống. Lh

25.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

18/03/2021

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Kinh Giới, Cam Kết Chuẩn Giống. Lh

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Kinh Giới, Cam Kết Chuẩn Giống. Lh

25.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

18/03/2021

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Hương Thảo,Cam Kết Chuẩn Giống. Lh

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Hương Thảo,Cam Kết Chuẩn Giống. Lh

35.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

02/10/2020

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Súp Lơ, Cam Kết Chuẩn Giống. Lh

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Súp Lơ, Cam Kết Chuẩn Giống. Lh

30.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

18/03/2021

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Chùm Ngây, Cam Kết Chuẩn Giống. Lh

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Chùm Ngây, Cam Kết Chuẩn Giống. Lh

20.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

27/03/2021

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Ngô Mini Đỏ, Cam Kết Chuẩn Giống

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Ngô Mini Đỏ, Cam Kết Chuẩn Giống

30.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

18/03/2021

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Dâu Tây, Cam Kết Chuẩn Giống. Lh

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Dâu Tây, Cam Kết Chuẩn Giống. Lh

25.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

18/03/2021

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Cần Tây Chịu Nhiệt, Cam Kết Chuẩn Giống

Chuyên Cung Cấp Các Loại Hạt Giống Cần Tây Chịu Nhiệt, Cam Kết Chuẩn Giống

20.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

18/03/2021

Chuyên Cung Cấp Cây Giống Mít Không Hạt, Mít Thái Hạt Lép, Cây Mít Giống Các Loại Chuẩn, Uy Tín

Chuyên Cung Cấp Cây Giống Mít Không Hạt, Mít Thái Hạt Lép, Cây Mít Giống Các Loại Chuẩn, Uy Tín

50.000

Diệu Anh Khu 31 Ha, Ngõ 237, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0963 *** ***

Hà Nội

22/03/2021