Hệ Thống Điều Khiển Pac|Programmable Automation Controller|Winpac-8000 Serial| Icp Das|Pitesco

Liên hệ

D5 Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.bình Thạnh


Công ty PITESCO chuyên phân phối các thiết bị công nghiệp tự động hóa như  điện công nghiệp, cảm biến, biến tần; PLC,...của các hãng Đức, Ý, Nhật,... 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ giá tốt.

Ms Xuân

Sales Dept

Cellphone: 0912.979.551                            

email: xuan.pitesco@gmail.com

 WP-8131-EN-G_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

Standard WinPAC-8000 with 1 I/O slots (English verison of OS)

WP-8131-TC-G_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

Standard WinPAC-8000 with 1 I/O slots (Traditional Chinese verison of OS)

WP-8131-SC-G_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

Standard WinPAC-8000 with 1 I/O slots (Simplified Chinese verison of OS)

WP-8137-EN CR_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

1 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (OS: English) (RoHS)

WP-8137-TC CR_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

1 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (OS: Traditional Chinese) (RoHS)

WP-8137-SC CR_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

1 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (OS: Simplified Chinese) (RoHS)

WP-8139-EN-G_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

InduSoft based WinPAC-8000 with 1 I/O slots (English verison of OS)

_ ICP DAS_Pitesco VietnamWP-8139-TC-G

InduSoft based WinPAC-8000 with 1 I/O slots (Traditional Chinese verison of OS)

WP-8139-SC-G_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

InduSoft based WinPAC-8000 with 1 I/O slots (Simplified Chinese verison of OS)

WP-8136-EN _ ICP DAS_Pitesco Vietnam

InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 1 I/O slot (English version of OS)

WP-8136-TC_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 1 I/O slot (Traditional Chinese version of OS)

WP-8136-SC _ ICP DAS_Pitesco Vietnam

InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 1 I/O slot (Simplified Chinese version of OS)

WP-8136-EN-1500_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

WP-8136-TC-1500_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

WP-8136-CS-1500_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

WP-8141-EN_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

Standard WinPAC-8000 with 1 I/O slots (English verison of OS)

WP-8141-TC_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

Standard WinPAC-8000 with 1 I/O slots (Traditional Chinese verison of OS)

WP-8141-SC

Standard WinPAC-8000 with 1 I/O slots (Simplified Chinese verison of OS)

WP-8147-EN

1-slot Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (Dual-LAN: 10/100 Mbps) (English verison of OS)

WP-8147-TC

1-slot Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (Dual-LAN: 10/100 Mbps) (Traditional Chinese verison of OS)

WP-8147-SC

1-slot Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (Dual-LAN: 10/100 Mbps) (Simplified Chinese verison of OS)

WP-8149-EN

InduSoft based WinPAC-8000 with 1 I/O slot (English version of OS)

WP-8149-TC

InduSoft based WinPAC-8000 with 1 I/O slot (Traditional Chinese version of OS)

WP-8149-SC

InduSoft based WinPAC-8000 with 1 I/O slot (Simplified Chinese version of OS)

WP-8149-EN-1500

InduSoft based WinPAC-8000 with 1 I/O slot for InduSoft-CE1500R(English version of OS)

WP-8149-TC-1500

InduSoft based WinPAC-8000 with 1 I/O slot for InduSoft-CE1500R (Traditional Chinese version of OS)

WP-8149-SC-1500

InduSoft based WinPAC-8000 with 1 I/O slot for InduSoft-CE1500R(Simplified Chinese version of OS)

WP-8146-EN

InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 1 I/O slot (English version of OS)

WP-8146-TC

InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 1 I/O slot (Traditional Chinese version of OS)

WP-8146-SC

InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 1 I/O slot (Simplified Chinese version of OS)

WP-8431-EN-G

Standard WinPAC-8000 with 4 I/O slots (English verison of OS)

WP-8431-TC-G

Standard WinPAC-8000 with 4 I/O slots (Traditional Chinese verison of OS)

WP-8431-SC-G

Standard WinPAC-8000 with 4 I/O slots (Simplified Chinese verison of OS)

WP-8437-EN

4 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (OS: English) (RoHS)

WP-8437-TC

4 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (OS: Traditional Chinese) (RoHS)

WP-8437-SC

4 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (OS: Simplified Chinese) (RoHS)

WP-8439-EN

InduSoft based WinPAC-8000 with 4 I/O slots (English verison of OS)

WP-8439-TC

InduSoft based WinPAC-8000 with 4 I/O slots (Traditional Chinese verison of OS)

WP-8439-SC

InduSoft based WinPAC-8000 with 4 I/O slots (Simplified Chinese verison of OS)

WP-8439-EN-1500

_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

WP-8439-TC-1500

WP-8439-SC-1500

WP-8436-EN

InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 8 I/O slots (English version of OS)

WP-8436-TC

InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 4 I/O slots (Traditional Chinese version of OS)

WP-8436-SC

InduSoft and ISaGRAFbased WinPAC-8000 with 4 I/O slots (Simplified Chinese version of OS)

WP-8436-EN-1500

_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

WP-8436-TC-1500

WP-8436-SC-1500

WP-8441-EN

Standard WinPAC-8000 with 4 I/O slots (English verison of OS)

WP-8441-TC

Standard WinPAC-8000 with 4 I/O slots (Traditional Chinese verison of OS)

WP-8441-SC

Standard WinPAC-8000 with 4 I/O slots (Simplified Chinese verison of OS)

WP-8447-EN

4-slot Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (Dual-LAN: 10/100 Mbps) (English verison of OS)

WP-8447-TC

4-slot Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (Dual-LAN: 10/100 Mbps) (Traditional Chinese verison of OS)

WP-8447-SC

4-slot Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (Dual-LAN: 10/100 Mbps) (Simplified Chinese verison of OS)

WP-8449-EN

InduSoft based WinPAC-8000 with 4 I/O slots (English version of OS)

WP-8449-TC

InduSoft based WinPAC-8000 with 4 I/O slots (Traditional Chinese version of OS)

WP-8449-SC

InduSoft based WinPAC-8000 with 4 I/O slots (Simplified Chinese version of OS)

WP-8449-1500-EN

InduSoft based WinPAC-8000 with 4 I/O slots for InduSoft-CE1500R(English version of OS)

WP-8449-1500-TC

InduSoft based WinPAC-8000 with 4 I/O slots for InduSoft-CE1500R(Traditional Chinese version of OS)

WP-8449-1500-SC

InduSoft based WinPAC-8000 with 4 I/O slots for InduSoft-CE1500R(Simplified Chinese version of OS)

WP-8446-EN

InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 4 I/O slots (English version of OS)

WP-8446-TC

InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 4 I/O slots (Traditional Chinese version of OS)

WP-8446-SC

InduSoft and ISaGRAFbased WinPAC-8000 with 4 I/O slots (Simplified Chinese version of OS)

WP-8831-EN-G

Standard WinPAC-8000 with 8 I/O slots (English verison of OS)

WP-8831-TC-G

Standard WinPAC-8000 with 8 I/O slots (Traditional Chinese verison of OS)

WP-8831-SC-G

Standard WinPAC-8000 with 8 I/O slots (Simplified Chinese verison of OS)

WP-8837-EN

8 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (OS: English) (RoHS)

WP-8837-TC

8 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (OS: Traditional Chinese) (RoHS)

WP-8837-SC

8 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (OS: Simplified Chinese) (RoHS)

WP-8839-EN-G

 InduSoft based WinPAC-8000 with 8 I/O slots (English verison of OS)

WP-8839-TC-G

InduSoft based WinPAC-8000 with 8 I/O slots (Traditional Chinese verison of OS)

WP-8839-SC-G

InduSoft based WinPAC-8000 with 8 I/O slots (Simplified Chinese verison of OS)

WP-8839-EN-1500

_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

WP-8839-TC-1500

WP-8839-SC-1500

WP-8836-EN

InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 8 I/O slots (English version of OS)

WP-8836-TC

InduSoft and ISaGRAFbased WinPAC-8000 with 8 I/O slots (Traditional Chinese version of OS)

WP-8836-SC

InduSoft and ISaGRAFbased WinPAC-8000 with 8 I/O slots (Simplified Chinese version of OS)

WP-8836-EN-1500

_ ICP DAS_Pitesco Vietnam

WP-8836-TC-1500

WP-8836-SC-1500

WP-8841-EN

Standard WinPAC-8000 with 8 I/O slots (English verison of OS)

WP-8841-TC

Standard WinPAC-8000 with 8 I/O slots (Traditional Chinese verison of OS)

WP-8841-SC

Standard WinPAC-8000 with 8 I/O slots (Simplified Chinese verison of OS)

WP-8847-EN

8-slot Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (Dual-LAN: 10/100 Mbps)  (English verison of OS)

WP-8847-TC

8-slot Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (Dual-LAN: 10/100 Mbps) (Traditional Chinese verison of OS)

WP-8847-SC

8-slot Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF PAC (Dual-LAN: 10/100 Mbps)  (Simplified Chinese verison of OS)

WP-8849-EN

InduSoft based WinPAC-8000 with 8 I/O slots (English version of OS)

WP-8849-TC

InduSoft based WinPAC-8000 with 8 I/O slots (Traditional Chinese version of OS)

WP-8849-SC

InduSoft based WinPAC-8000 with 8 I/O slots (Simplified Chinese version of OS)

WP-8849-1500-EN

InduSoft based WinPAC-8000 with 8 I/O slots for InduSoft-CE1500R(English version of OS)

WP-8849-1500-TC

InduSoft based WinPAC-8000 with 8 I/O slots for InduSoft-CE1500R(Traditional Chinese version of OS)

WP-8849-1500-SC

InduSoft based WinPAC-8000 with 8 I/O slots for InduSoft-CE1500R(Simplified Chinese version of OS)

WP-8846-EN

InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 8 I/O slots (English version of OS)

WP-8846-TC

InduSoft and ISaGRAFbased WinPAC-8000 with 8 I/O slots (Traditional Chinese version of OS)

WP-8846-SC

InduSoft and ISaGRAFbased WinPAC-8000 with 8 I/O slots (Simplified Chinese version of OS)

 


Thông tin chung

Hãng sản xuất ICP DAS
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0912 979 551
Mã số : 8292933
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn