Máy Đo Tốc Độ Vòng Quay 03-1254-Dc-S Unilux Led Beacon

Liên hệ

66 Đường 36 Khu Đô Thị Vạn Phúc Thủ Đức

Unilux Vietnam, Máy đo tốc độ vòng quay 03-1254-DC-S Unilux LED Beacon

Unilux LED Beacon / Máy đo tốc độ vòng quay Unilux LED Beacon 

 

 


Mô tả sản phẩm Unilux LED Beacon 03-1254-DC-S :

Unilux LED Beacon 03-1254-DC-S với công nghệ LED sáng, hiệu quả cung cấp chi tiết rõ ràng, sắc nét khi xử lý sự cố ở bất kỳ khoảng cách nào. Khắc phục sự cố hoạt động của máy và dễ dàng xác nhận chất lượng của sản phẩm cuối cùng với máy kiểm tra mạnh mẽ nhất trong ngành.

Video: https://www.youtube.com/embed/wAisUIOIQIk?rel=0&wmode=transparent

Hệ thống LED Beacon 03-1254-DC-S-IP bao gồm:


  • (1) Standard Lighthead


  • (1) Battery Handle


  • (2) DC Power Pack


  • (1) Charger


  • (1) User Manual

Cường độ


  • Hệ thống chiếu sáng đồng đều, sáng rõ mang lại chi tiết rõ ràng, sắc nét ở tốc độ sản xuẩt tối đa


  • Thời lượng flash có thể điều chỉnh để điều chỉnh cường độ cảm nhận cho kiểm tra cận cảnh


  • Chụp chi tiết hơn với FPM tối đa 99999.9

Ứng dụng Unilux LED Beacon 03-1254-DC-S


  • Kim loại: kiểm tra bề mặt trên dây chuyền mạ kẽm, nhà máy thiếc, dây chuyền TL.

Giấy: phân tích các quá trình hình thành, chuyển giao, làm khô và hoàn thiện

 


No.


Item


Code


Vietnam brand


1


Led 1 Standard


03-1249


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


2


Led 1 Accessories/ Storage Case, LED1


99-1149


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


3


Led 1 Accessories/ Wrist Strap, LED1


04-1854


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


4


Led 1 Accessories/ Mounting Bracket Kit, LED1


04-1681


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


5


Led 1 Accessories/ Articulating Arm (45" Reach)


04-1853


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


6


Led 1 Accessories/ Clamp Mount


56-1006


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


7


Led 1 Accessories/ Wall Mount


56-1007


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


8


Led 1 Accessories/ Table Mount


56-1008


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


9


Led 1 Accessories/ Swivel Mount Assembly (Horizontal)


04-1379


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


10


Led 1 Accessories/ Swivel Mount Assembly (Vertical)


04-1380


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


11


Led 1 Accessories/ Handle Mounting Kit (Includes handle and bracket)


04-1692


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


12


Led 1 Accessories/ DC Power Extension Cable


04-1573


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


13


LED1 & LED1UV SPARE PARTS


Power Supply 18W 9V Wall Mount 3.5 mm barrel 56-1082


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


14


LED3 FLOOD (2660LUX output)


Handheld: 03-1247-DC-F


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


15


LED3 FLOOD (2660LUX output)


Fixed Mount: 03-1247-F


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


16


LED3 SPOT (4990 LUX output)


Handheld: 03-1247-DC-S


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


17


LED3 SPOT (4990 LUX output)


Fixed Mount: 03-1247-S


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


18


LED9 FLOOD


Handheld: 03-1253-DC-F


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


19


LED9 FLOOD


Fixed Mount: 03-1253-F


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


20


LED9 SPOT


Handheld: 03-1253-DC-S


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


21


LED9 SPOT


Fixed Mount: 03-1253-S


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


22


LED12 STANDARD


03-1266-DC-S (18V 2-5AH, European Community / 20V 2-5AH, Worldwide)


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


23


LOL5


Handheld: 03-1097-2-DC 


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


24


LOL5


Fixed Mount: 03-1097-2


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


25


LED12 STANDARD


Handheld 03-1266-DC-S (18V 2-5AH, European Community / 20V 2-5AH, Worldwide)


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


26


LED BEACON


03-1254-DC-S


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


27


LED BEACON system


03-1254-DC-S-IP


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


28


LED27 HH


Handheld: 03-1251-DC


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


29


FIXED MOUNT STROBES LED27 FM


03-1251-F  or 03-1251-S


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


30


FIXED MOUNT STROBES LED3 FLOOD


Handheld: 03-1247-DC-F


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


31


FIXED MOUNT STROBES LED3 FLOOD


Fixed Mount: 03-1247-F


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


32


FIXED MOUNT STROBES LED3 SPOT


Handheld: 03-1247-DC-S


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


33


FIXED MOUNT STROBES LED3 SPOT


Fixed Mount: 03-1247-S


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


34


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


03-1260-5M Remote Control, RJ45


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


35


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1343-7-5M Thru Scan Optic Pick-up Cable (5M Cable), RJ45


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


36


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1865-5M Analog Line Speed Cable - 5 Meter, RJ45


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


37


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1859-5M   Rotary Encoder Assembly (W/ 5M Cable), RJ45 


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


38


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1859-10M Rotary Encoder Assembly (W/ 10M Cable), RJ45


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


39


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1885-6 Composite Video Cable (W/ 1.8M Cable), RJ45 to 3.5mm TRS


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


40


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1881-5M Encoder Cable 5 Mater, RJ45


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


41


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1864-1.5M Trigger Cable, STD Duty - 1.5 Meter, RJ45


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


42


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1864-5M Trigger Cable, STD Duty - 5 Meter, RJ45


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


43


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1864-10M Trigger Cable, STD Duty - 10 Meter, RJ45 


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


44


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1857-5M Trigger Cable, HEAVY Duty - 5 Meter, RJ45


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


45


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1863-1.5M Interconnect Cable, STD Duty - 1.5 Meter, RJ45


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


46


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1863-5M   Interconnect Cable, STD Duty - 5 Meter, RJ45


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


47


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1858-5M   Interconnect Cable, HEAVY Duty - 5 Meter, RJ45


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


48


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1823 Air Duct (includes mounting hardware)


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


49


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1831 Air Filter Kit, Extended Capacity


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


50


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1834 Articulating Arm For LED250


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


51


Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)


04-1845   Pole Mount Kit (includes mount, 12" pole and base)


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


52


Surface Inspection light


HD-851


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


53


Sentry


850D-1LH


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


54


Sentry


850D-2LH


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


55


CENTURION


701-A


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


56


CENTURION


701-AB


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


57


CENTURION


701-A-M


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


58


CENTURION


701-AB-M


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


59


CENTURION


701-A-S 


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


60


CENTURION


701-AB-S


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


61


LOL10


03-1158-96A


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


62


LED9UVX


Handheld 18V 2AH, European Community / 20V 2AH, Worldwide: 03-1268-DC-UVX 


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


63


LED9UVX


Fixed Mount 7.5W (15VDC @ 1A max): 03-1268-UVX


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


64


LED12UVX


Handheld 18V 2AH, European Community / 20V 2AH, Worldwide: 03-1269-DC-UVX


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


65


Uni-Shot Double Power, 1 Shot Max


03-1194


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


66


Unilux Big Shot


Big Shot 8X125 [03-1233-8x1]: Full Power, 8 Shot Max


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


67


Unilux Big Shot


Big Shot 16X125 [03-1233-16x1: Full Power, 16 Shot Max


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


68


Unilux Big Shot


Big Shot 8X250 [03-1233-8x2]: Double Power, 8 Shot Max


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


69


Unilux Big Shot


Big Shot 16X250 [03-1233-16x2: Double Power, 16 Shot Max 


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


70


Led 250


03-1239-250


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


71


Led 250


03-1239-250S


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


72


Led 500


Model 500 [03-1259-500]


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


73


Led 1000


03-1259-1000


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


74


Led 1500


03-1259-1500


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


75


Led 2000


03-1259-2000


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam


76


Led 2500


03-1259-2500


Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Unilux tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây

Bình luận

HẾT HẠN

0783 698 645
Mã số : 16853507
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/10/2022
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn