Clê Búa

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
AAAR2222 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR2222 22mm L=163mm 148,390 0936306706
AAAR2323 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR2323 23mm L=163mm 148,390 01688113320
AAAR2424 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR2424 24mm L=163mm 148,390 0936306706
AAAR2525 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR2525 25mm L=163mm 148,390 01688113320
AAAR2626 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR2626 26mm L=180mm 171,710 0936306706
AAAR2727 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR2727 27mm L=180mm 171,710 01688113320
AAAR2828 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR2828 28mm L=180mm 171,710 0936306706
AAAR2929 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR2929 29mm L=190mm 222,860 01688113320
AAAR3030 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR3030 30mm L=190mm 222,860 0936306706
AAAR3232 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR3232 32mm L=190mm 222,860 01688113320
AAAR3333 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR3333 33mm L=190mm 228,580 0936306706
AAAR3434 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR3434 34mm L=205mm 282,260 01688113320
AAAR3535 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR3535 35mm L=205mm 282,260 0936306706
AAAR3636 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR3636 36mm L=205mm 282,260 01688113320
AAAR3838 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR3838 38mm L=205mm 282,260 0936306706
AAAR4040 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4040 40mm L=230mm 354,860 01688113320
AAAR4141 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4141 41mm L=230mm 354,860 0936306706
AAAR4242 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4242 42mm L=230mm 354,860 01688113320
AAAR4343 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4343 43mm L=230mm 354,860 0936306706
AAAR4444 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4444 44mm L=240mm 455,730 01688113320
AAAR4545 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4545 45mm L=240mm 455,730 0936306706
AAAR4646 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4646 46mm L=240mm 455,730 01688113320
AAAR4747 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4747 47mm L=240mm 455,730 0936306706
AAAR4848 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4848 48mm L=255mm 661,870 01688113320
AAAR5050 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR5050 50mm L=255mm 661,870 0936306706
AAAR5252 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR5252 52mm L=255mm 661,870 01688113320
AAAR5555 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR5555 55mm L=270mm 1,005,070 0936306706
AAAR6060 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR6060 60mm L=280mm 1,105,610 01688113320
AAAR6565 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR6565 65mm L=280mm 1,105,610 0936306706
AAAR7070 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR7070 70mm L=335mm 2,752,860 01688113320
AAAR7575 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR7575 75mm L=335mm 2,752,860 0936306706
AAAR8080 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR8080 80mm L=365mm 3,965,170 01688113320
AAAR8585 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR8585 85mm L=365mm 3,965,170 0936306706
AAAR9090 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR9090 90mm L=400mm 5,567,980 01688113320
AAAR9595 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR9595 95mm L=400mm 5,567,980 0936306706
AAARA0A0 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAARA0A0 100mm L=435mm 6,921,970 01688113320
AAARA5A5 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAARA5A5 105mm L=435mm 6,921,970 0936306706
AAAT1616 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT1616 16mm L=162mm 101,420 01688113320
AAAT1717 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT1717 17mm L=162mm 101,420 0936306706
AAAT1818 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT1818 18mm L=162mm 101,420 01688113320
AAAT1919 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT1919 19mm L=177mm 106,590 0936306706
AAAT2020 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2020 20mm L=177mm 106,590 01688113320
AAAT2121 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2121 21mm L=177mm 106,590 0936306706
AAAT2222 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2222 22mm L=197mm 130,020 01688113320
AAAT2323 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2323 23mm L=197mm 130,020 0936306706
AAAT2424 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2424 24mm L=197mm 130,020 01688113320
AAAT2525 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2525 25mm L=217mm 181,830 0936306706
AAAT2626 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2626 26mm L=217mm 181,830 01688113320
AAAT2727 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2727 27mm L=217mm 181,830 0936306706
AAAT2828 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2828 28mm L=243mm 214,060 01688113320
AAAT2929 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2929 29mm L=243mm 214,060 0936306706
AAAT3030 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3030 30mm L=243mm 214,060 01688113320
AAAT3232 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3232 32mm L=273mm 263,340 0936306706
AAAT3333 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3333 33mm L=273mm 270,270 01688113320
AAAT3434 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3434 34mm L=273mm 270,270 0936306706
AAAT3535 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3535 35mm L=299mm 405,350 01688113320
AAAT3636 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3636 36mm L=299mm 405,350 0936306706
AAAT3838 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3838 38mm L=299mm 405,350 01688113320
AAAT4141 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4141 41mm L=339mm 560,670 0936306706
AAAT4242 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4242 42mm L=339mm 560,670 01688113320
AAAT4343 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4343 43mm L=339mm 560,670 0936306706
AAAT4444 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4444 44mm L=374mm 685,190 01688113320
AAAT4545 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4545 45mm L=374mm 685,190 0936306706
AAAT4646 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4646 46mm L=374mm 685,190 01688113320
AAAT4848 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4848 48mm L=417mm 827,200 0936306706
AAAT5050 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT5050 50mm L=417mm 827,200 01688113320
AAAT5555 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT5555 55mm L=496mm 1,157,310 0936306706
AAAT5858 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT5858 58mm L=496mm 1,157,310 01688113320
AAAT6060 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT6060 60mm L=496mm 1,157,310 0936306706
GPAJ1202 "Bộ c lê 2 đầu mở 12 món ( 6-32mm) TOPTUL GPAJ1202 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ size 6x7,8x9,10x11,12x13, 14x15,16x17,18x19, 20x22 ,21x23,24x27,25x28,30x32mm" 1,573,330 01688113320
GAAD1802 "Bộ c lê 2 đầu vòng 18 món (6-24mm) và lục giác18PCS TOPTUL GAAD1802 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22,22x24mm Lục giác ngắn AGAS size: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm" 1,222,430 0936306706
GAAE0811 "Bộ c lê vòng miệng 75 độ mờ 8 món ( 8-22mm) TOPTUL GAAE0811 Cờ lê vòng miệng 75 độ AAEN:8,10,12,13,14,17,19,22" 714,670 01688113320
GPAN1201 "Bộ c lê vòng miệng 75 độ mờ 12 món ( 8-22mm) TOPTUL GPAN1201 Cờ lê vòng miệng 75 độ AAEN:8,10,11,12,13,14,16,17, 18,19,21,22mm" 1,317,140 0936306706
GAAA1001 "Bộ lê vòng miệng sao 10 món (10-19mm) TOPTUL GAAA1001 Cờ lê vòng miệng AAAF:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" 658,570 01688113320
GPAF1001 "Bộ lê vòng miệng 10 món (10-19mm) TOPTUL GPAF1001 Cờ lê vòng miệng AAAF:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" 672,430 0936306706
GBBA1001 "Bộ Cờ lê vòng miệng ngắn 10pcs TOPTUL GBBA1001 AFAM: 5/32"",3/16"",15/64"", 7/32"",1/4"",9/32"",5/16"", 11/32"",3/8"",7/16"" " 399,630 01688113320
GPAP0601 "Bộ cờ lê 2 đầu vòng dài mỏng 8->24 6 chi tiết TOPTUL GPAP0601 cờ lê 2 đầu vòng AAAP:8x10,10x12,12x14,14x17,17x19,22x24mm" 1,660,010 0936306706
GPAQ0502 "Bộ cờ lê 5 chi tiết TOPTUL GPAQ0502 Cờ mở ống dầu AEEA size: 8x10,11x13,12x14,17x19,22x24mm" 889,130 01688113320
GPAQ0901 "Bộ Cờ lê điếu 9 món TOPTUL GPAQ0901 Cờ lê điếu 2 đầu AEAE:8,10,11,12,13,14,16,17,19mm" 2,471,260 0936306706
GPAQ0701 "Bô tuýp điếu (6->19) 7 chi tiết TOPTUL GPAQ0701 Cờ lê điếu 2 đầu AEEC size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm" 1,284,360 01688113320
GAAA0704 "Bô tuýp điếu(6->19) 7 chi tiết TOPTUL GAAA0704 Cờ lê điếu 2 đầu AEEC size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm" 1,270,280 0936306706
GAAD0703 "Bô tuýp điếu(6->19) 7 chi tiết TOPTUL GAAD0703 Cờ lê điếu 2 đầu AEEC size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm" 1,429,010 01688113320
GAAM0709 "Bộ cờ lê vòng miệng tự động Cờ lê vòng miệng tự động TOPTUL GAAM0709 Cờ lê vòng miệng tự động ABAF 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19" 1,947,238 0936306706
GBA15410 " Cờ lê vòng miệng tự động ABEA0808~1919 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm Đầu chuyển CANA0810~1619 1/4""x10mm,3/8""x13mm,1/2""x19mm " 3,883,880 01688113320
GAAD1205 "12PCS Cờ lê vòng miệng tự động TOPTUL GAAD1205 Cờ lê vòng miệng tự động ABAF:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" 3,497,032 0936306706
GPAQ1202 "Bộ cờ lê vòng miệng tự động (8->19) 12 chi tiết TOPTUL GPAQ1202 Cờ lê vòng miệng tư động AOAF:8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19mm" 2,729,540 01688113320
GAAD0810 "Bộ cờ lê 8 món TOPTUL GAAD0810 Cờ lê vòng miệng tư động AOAF:8,10,11,12,13,14,17,19mm" 1,916,310 0936306706
GBAD0802 "Bộ cờ lê 8 món ,TOPTUL GBAD0801 Cờ lê vòng miệng tự động có đảo chiều ADAA:5/16"",3/8"",7/16"", 1/2"",9/16"",5/8"",11/16"",3/4""" 2,778,820 01688113320
GAAI1003 " Bộ cờ lê vòng miệng tự động 10 món TOPTUL GAAI1003AOAD:8,10,12,13,17,19mm Đầu nối cần xiết lực CANA0810,Đầu nối cần xiết lực CANA1213,Đầu nối cần xiết lực CANA1619,Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0810" 2,091,210 0936306706
GAAI1002 "Bộ cờ lê vòng miệng tự động 10 món TOPTUL GAAI1002AOAA:8,10,12,13,17,19mm Đầu nối cần xiết lực CANA0810,Đầu nối cần xiết lực CANA1213,Đầu nối cần xiết lực CANA1619 ,Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0810" 1,577,290 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28,380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33,550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54,230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59,400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75,570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53,570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53,570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Loại cờ lê Cờ lê búa
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 12257689
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn