Cờ Lê Dàn Giáo

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
AEAH1013 Tuýp duôi chuột 10x13mm TOPTUL AEAH1013 434,060 0936306706
AEAH1214 Tuýp duôi chuột 12x14mm TOPTUL AEAH1214 434,060 01688113320
AEAH1317 Tuýp duôi chuột 13x17mm TOPTUL AEAH1317 452,870 0936306706
AEAH1417 Tuýp duôi chuột 14x17mm TOPTUL AEAH1417 452,870 01688113320
AEAH1719 Tuýp duôi chuột 17x19mm TOPTUL AEAH1719 482,790 0936306706
AEAH1721 Tuýp duôi chuột 17x21mm TOPTUL AEAH1721 482,790 01688113320
AEAH1921 Tuýp duôi chuột 19x21mm TOPTUL AEAH1921 482,790 0936306706
AEAH1922 Tuýp duôi chuột 19x22mm TOPTUL AEAH1922 482,790 01688113320
AEAH1924 Tuýp duôi chuột 19x24mm TOPTUL AEAH1924 649,770 0936306706
AEAH2123 Tuýp duôi chuột 21x23mm TOPTUL AEAH2123 649,770 01688113320
AEAH2224 Tuýp duôi chuột 22x24mm TOPTUL AEAH2224 649,770 0936306706
AEAH2427 Tuýp duôi chuột 24x27mm TOPTUL AEAH2427 649,770 01688113320
AEAH2430 Tuýp duôi chuột 24x30mm TOPTUL AEAH2430 849,310 0936306706
AEAH2730 Tuýp duôi chuột 27x30mm TOPTUL AEAH2730 849,310 01688113320
AEAH2732 Tuýp duôi chuột 27x32mm TOPTUL AEAH2732 849,310 0936306706
AEAH3032 Tuýp duôi chuột 30x32mm TOPTUL AEAH3032 849,310 01688113320
AEAH3236 Tuýp duôi chuột 32x36mm TOPTUL AEAH3236 865,480 0936306706
AEAH3641 Tuýp duôi chuột 36x41mm TOPTUL AEAH3641 879,120 01688113320
AEAH4146 Tuýp duôi chuột 41x46mm TOPTUL AEAH4146 1,272,370 0936306706
AEAH4650 Tuýp duôi chuột 46x50mm TOPTUL AEAH4650 1,391,720 01688113320
AEAH4655 Tuýp duôi chuột 46x55mm TOPTUL AEAH4655 1,325,280 0936306706
AEAH5055 Tuýp duôi chuột 50x55mm TOPTUL AEAH5055 1,325,280 01688113320
AAAR4747 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4747 47mm L=240mm 455,730 0936306706
AAAR4848 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4848 48mm L=255mm 661,870 01688113320
AAAR5050 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR5050 50mm L=255mm 661,870 0936306706
AAAR5252 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR5252 52mm L=255mm 661,870 01688113320
AAAR5555 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR5555 55mm L=270mm 1,005,070 0936306706
AAAR6060 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR6060 60mm L=280mm 1,105,610 01688113320
AAAR6565 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR6565 65mm L=280mm 1,105,610 0936306706
AAAR7070 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR7070 70mm L=335mm 2,752,860 01688113320
AAAR7575 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR7575 75mm L=335mm 2,752,860 0936306706
AAAR8080 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR8080 80mm L=365mm 3,965,170 01688113320
AAAR8585 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR8585 85mm L=365mm 3,965,170 0936306706
AAAR9090 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR9090 90mm L=400mm 5,567,980 01688113320
AAAR9595 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR9595 95mm L=400mm 5,567,980 0936306706
AAARA0A0 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAARA0A0 100mm L=435mm 6,921,970 01688113320
AAARA5A5 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAARA5A5 105mm L=435mm 6,921,970 0936306706
AAAT1616 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT1616 16mm L=162mm 101,420 01688113320
AAAT1717 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT1717 17mm L=162mm 101,420 0936306706
AAAT1818 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT1818 18mm L=162mm 101,420 01688113320
AAAT1919 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT1919 19mm L=177mm 106,590 0936306706
AAAT2020 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2020 20mm L=177mm 106,590 01688113320
AAAT2121 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2121 21mm L=177mm 106,590 0936306706
AAAT2222 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2222 22mm L=197mm 130,020 01688113320
AAAT2323 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2323 23mm L=197mm 130,020 0936306706
AAAT2424 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2424 24mm L=197mm 130,020 01688113320
AAAT2525 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2525 25mm L=217mm 181,830 0936306706
AAAT2626 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2626 26mm L=217mm 181,830 01688113320
AAAT2727 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2727 27mm L=217mm 181,830 0936306706
AAAT2828 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2828 28mm L=243mm 214,060 01688113320
AAAT2929 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2929 29mm L=243mm 214,060 0936306706
AAAT3030 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3030 30mm L=243mm 214,060 01688113320
AAAT3232 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3232 32mm L=273mm 263,340 0936306706
AAAT3333 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3333 33mm L=273mm 270,270 01688113320
AAAT3434 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3434 34mm L=273mm 270,270 0936306706
AAAT3535 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3535 35mm L=299mm 405,350 01688113320
AAAT3636 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3636 36mm L=299mm 405,350 0936306706
AAAT3838 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3838 38mm L=299mm 405,350 01688113320
AAAT4141 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4141 41mm L=339mm 560,670 0936306706
AAAT4242 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4242 42mm L=339mm 560,670 01688113320
AAAT4343 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4343 43mm L=339mm 560,670 0936306706
AAAT4444 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4444 44mm L=374mm 685,190 01688113320
AAAT4545 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4545 45mm L=374mm 685,190 0936306706
AAAT4646 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4646 46mm L=374mm 685,190 01688113320
AAAT4848 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4848 48mm L=417mm 827,200 0936306706
AAAT5050 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT5050 50mm L=417mm 827,200 01688113320
AAAT5555 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT5555 55mm L=496mm 1,157,310 0936306706
AAAT5858 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT5858 58mm L=496mm 1,157,310 01688113320
AAAT6060 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT6060 60mm L=496mm 1,157,310 0936306706
AAAS1717 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS1717 17mm L=324mm 181,170 01688113320
AAAS1919 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS1919 19mm L=324mm 181,170 0936306706
AAAS2121 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2121 21mm L=368mm 225,390 01688113320
AAAS2222 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2222 22mm L=368mm 225,390 0936306706
AAAS2323 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2323 23mm L=368mm 225,390 01688113320
AAAS2424 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2424 24mm L=380mm 297,990 0936306706
AAAS2626 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2626 26mm L=380mm 297,990 01688113320
AAAS2727 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2727 27mm L=393mm 334,620 0936306706
AAAS2929 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2929 29mm L=393mm 334,620 01688113320
AAAS3030 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3030 30mm L=409mm 403,480 0936306706
AAAS3232 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3232 32mm L=409mm 403,480 01688113320
AAAS3434 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3434 34mm L=465mm 625,680 0936306706
AAAS3535 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3535 35mm L=465mm 625,680 01688113320
AAAS3636 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3636 36mm L=465mm 625,680 0936306706
AAAS3838 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3838 38mm L=490mm 762,740 01688113320
AAAS4141 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4141 41mm L=490mm 762,740 0936306706
AAAS4343 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4343 43mm L=519mm 1,004,630 01688113320
AAAS4444 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4444 44mm L=519mm 1,004,630 0936306706
AAAS4646 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4646 46mm L=519mm 1,004,630 01688113320
AAAS4848 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4848 48mm L=594mm 1,406,790 0936306706
AAAS5050 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5050 50mm L=594mm 1,406,790 01688113320
AAAS5555 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5555 55mm L=594mm 1,406,790 0936306706
AAAS5858 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5858 58mm L=616mm 1,937,980 01688113320
AAAS6060 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS6060 60mm L=616mm 1,937,980 0936306706
AAAS6565 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS6565 65mm L=616mm 1,937,980 01688113320
AAAU2424 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU2424 24mm L=250mm 674,300 0936306706
AAAU2727 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU2727 27mm L=250mm 674,300 01688113320
AAAU3030 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3030 30mm L=270mm 707,740 0936306706
AAAU3232 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3232 32mm L=270mm 707,740 01688113320
AAAU3636 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3636 36mm L=300mm 727,430 0936306706
AAAU3838 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3838 38mm L=300mm 727,430 01688113320
AAAU4141 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4141 41mm L=320mm 851,730 0936306706
AAAU4343 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4343 43mm L=320mm 912,890 01688113320
AAAU4646 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4646 46mm L=360mm 1,046,210 0936306706
AAAU5050 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU5050 50mm L=360mm 1,046,210 01688113320
AAAU5555 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU5555 55mm L=360mm 1,104,400 0936306706
AAAU6060 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU6060 60mm L=360mm 1,104,400 01688113320
AAAU6565 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU6565 65mm L=380mm 1,720,510 0936306706
AAAU7070 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU7070 70mm L=380mm 1,859,550 01688113320
AAAU7575 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU7575 75mm L=415mm 3,303,630 0936306706
AAAU8080 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU8080 80mm L=420mm 3,574,010 01688113320
AAAU8585 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU8585 85mm L=450mm 3,845,050 0936306706
AAAU9090 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU9090 90mm L=453mm 4,115,540 01688113320
AAAU9595 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU9595 95mm L=500mm 4,386,580 0936306706
AAAUA0A0 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAUA0A0 100mm L=505mm 4,656,960 01688113320
AAAUA5A5 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAUA5A5 105mm L=520mm 4,928,000 0936306706
AAAV2424 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV2424 24mm L=195mm 674,300 01688113320
AAAV2727 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV2727 27mm L=195mm 674,300 0936306706
AAAV3030 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV3030 30mm L=205.5mm 707,740 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Loại cờ lê Cờ lê 2 đầu vòng
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 12094081
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/11/2037
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn