Bộ Đột 10Pcs

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
GAAE0201 "Bộ và đục có tay cầm TOPTUL GAAE0201 Đục bằng HCAA2925,COAK1612 " 371,910 0936306706
GAAE0202 "Bộ tay nắm và đục TOPTUL GAAE0202 Đục bằng HCAA3430,COAK1812" 529,210 01688113320
HCAA1813 Đục dẹt TOPTUL HCAA1813 18x125mm 85,250 0936306706
HCAA2115 Đục dẹt TOPTUL HCAA2115 21x150mm 123,750 01688113320
HCAA2620 Đục dẹt TOPTUL HCAA2620 26x200mm 211,530 0936306706
HCAA2925 Đục dẹt TOPTUL HCAA2925 29x250mm 289,190 01688113320
HCAA3430 Đục dẹt TOPTUL HCAA3430 34x300mm 446,380 0936306706
COAK1612 "Tay nắm đục TOPTUL COAK1612 16x78x118mm" 54,340 01688113320
COAK1812 "Tay nắm đục TOPTUL COAK1812 17.5x78x118mm" 54,340 0936306706
GPAQ0504 " Bộ đục 5 chi tiết TOPTUL GPAQ0504 Đục bằng HCAA1813,Đục bằng HCAA2115, Đục bằng HCAA2620,Đục bằng HCAA2925,Đục bằng HCAA3430" 1,322,200 01688113320
HBAA0212 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0212 2mm 41,030 0936306706
HBAA0313 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0313 3mm 41,030 01688113320
HBAA0415 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0415 4mm 46,530 0936306706
HBAA0516 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0516 5mm 47,850 01688113320
HBAA0618 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0618 6mm 69,740 0936306706
HBAA0820 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0820 8mm 79,420 01688113320
HBAC0310 Đột tâm TOPTUL HBAC0310 3mm 34,870 0936306706
HBAC0412 Đột tâm TOPTUL HBAC0412 4mm 43,230 01688113320
HBAC0513 Đột tâm TOPTUL HBAC0513 5mm 44,550 0936306706
HBAC0614 Đột tâm TOPTUL HBAC0614 6mm 66,550 01688113320
HBAC0816 Đột tâm TOPTUL HBAC0816 8mm 103,400 0936306706
HBAB0211 Đột TOPTUL HBAB0211 2mm 41,030 01688113320
HBAB0312 Đột TOPTUL HBAB0312 3mm 43,010 0936306706
HBAB0414 Đột TOPTUL HBAB0414 4mm 44,550 01688113320
HBAB0515 Đột TOPTUL HBAB0515 5mm 46,530 0936306706
HBAB0616 Đột TOPTUL HBAB0616 6mm 49,060 01688113320
HCAB1014 Đục bằng TOPTUL HCAB1014 10mm 43,890 0936306706
HCAB1215 Đục bằng TOPTUL HCAB1215 12mm 52,360 01688113320
HCAB1516 Đục bằng TOPTUL HCAB1516 15mm 74,910 0936306706
HCAB1918 Đục bằng TOPTUL HCAB1918 19mm 113,630 01688113320
HCAB2220 Đục bằng TOPTUL HCAB2220 22mm 123,750 0936306706
HCAB2522 Đột25mm25mm 189,420 01688113320
GPAQ1001 "Bộ đột 10 món TOPTUL GPAQ1001 Đột tâm HBAC0310, HBAC0412,HBAC0513,HBAC0614, Đột HBAB0312,Đột HBAB0616, Đột HBAA0313,Đột HBAA0415, Đột HBAA0516,Đột HBAA0618" 610,500 0936306706
GPAQ0505 "Bộ đột dẹt 5 cái TOPTUL GPAQ0505 Đột dẹt HCAB1014, HCAB1215, HCAB1516, HCAB1918, HCAB2220" 517,220 01688113320
HBBA0214 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0214 2mm L=140mm 75,790 0936306706
HBBA0315 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0315 3mm L=150mm 77,000 01688113320
HBBA0418 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0418 4mm L=180mm 97,240 0936306706
HBBA0520 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0520 5mm L=200mm 100,430 01688113320
HBBA0621 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0621 6mm L=210mm 134,530 0936306706
HBBA0822 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0822 8mm L=220mm 139,590 01688113320
HBBB0219 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0219 2mm L=185mm 98,450 0936306706
HBBB0319 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0319 3mm L=185mm 98,450 01688113320
HBBB0419 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0419 4mm L=185mm 98,450 0936306706
HBBB0519 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0519 5mm L=185mm 98,450 01688113320
HBBB0619 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0619 6mm L=185mm 98,450 0936306706
HBBB0819 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0819 8mm L=185mm 127,490 01688113320
HCBB1015 Đục bằng có tay cầm TOPTUL HCBB1015 10mm L=150mm 88,990 0936306706
HCBB1518 Đục bằng có tay cầm TOPTUL HCBB1518 15mm L=180mm 109,230 01688113320
HCBB1920 Đục bằng có tay cầm TOPTUL HCBB1920 19mm L=200mm 141,460 0936306706
HCBB2522 Đục bằng có tay cầm TOPTUL HCBB2522 25mm L=220mm 211,530 01688113320
HBBC0419 Đục có tay cầm TOPTUL HBBC0419 4mm L=185mm 98,450 0936306706
HBBC0619 Đục có tay cầm TOPTUL HBBC0619 6mm L=185mm 98,450 01688113320
HCBC0517 Đục nhọn có tay cầm TOPTUL HCBC0517 5mm L=170mm 108,020 0936306706
HCBC0718 Đục nhọn có tay cầm TOPTUL HCBC0718 7mm L=180mm 138,930 01688113320
BCNA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 18,920 0936306706
BCNA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 18,920 01688113320
BCNA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 18,920 0936306706
BCNA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 18,920 01688113320
BCNA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 24,420 0936306706
BCNA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53,020 01688113320
BCNA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53,020 0936306706
BCNA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53,020 01688113320
BCNA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53,020 0936306706
BCNA1640 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 53,020 01688113320
BCNA1645 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 55,550 0936306706
BCNA1650 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 55,550 01688113320
BCNA1655 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 62,700 0936306706
BCQA1605 Vít TOPTUL BCQA1605 1/2" Dr. x M5 L=55mm 52,360 01688113320
BCQA1606 Vít TOPTUL BCQA1606 1/2" Dr. x M6 L=55mm 52,360 0936306706
BCQA1607 Vít TOPTUL BCQA1607 1/2" Dr. x M7 L=55mm 52,360 01688113320
BCQA1608 Vít TOPTUL BCQA1608 1/2" Dr. x M8 L=55mm 54,890 0936306706
BCQA1609 Vít TOPTUL BCQA1609 1/2" Dr. x M9 L=55mm 54,890 01688113320
BCQA1610 Vít TOPTUL BCQA1610 1/2" Dr. x M10 L=55mm 58,190 0936306706
BCQA1612 Vít TOPTUL BCQA1612 1/2" Dr. x M12 L=55mm 62,040 01688113320
BCQA1613 Vít TOPTUL BCQA1613 1/2" Dr. x M13 L=55mm 69,740 0936306706
BCQA1614 Vít TOPTUL BCQA1614 1/2" Dr. x M14 L=55mm 76,890 01688113320
BCQA1616 Vít TOPTUL BCQA1616 1/2" Dr. x M16 L=55mm 78,760 0936306706
BCBA12P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P3 3/8" Dr. x PZ#3 L=48mm 28,380 01688113320
BCBA12P4 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P4 3/8" Dr. x PZ#4 L=48mm 28,380 0936306706
KBBE1618 Tuýp đen bông TOPTUL KBBE1618 Size 1/2"(F) x 9/16"(M) 73,273 01688113320
KBBE1620 Tuýp đen bông TOPTUL KBBE1620 Size 1/2"(F) x 5/8"(M) 79,880 0936306706
KBBE1622 Tuýp đen bông TOPTUL KBBE1622 Size 1/2"(F) x 11/6"(M) 82,883 01688113320
KBBE1624 Tuýp đen bông TOPTUL KBBE1624 Size 1/2"(F) x 3/4"(M) 97,297 0936306706
KBBE1626 Tuýp đen bông TOPTUL KBBE1626 Size 1/2"(F) x 13/16"(M) 97,297 01688113320
KBBE1628 Tuýp đen bông TOPTUL KBBE1628 Size 1/2"(F) x 7/8"(M) 99,099 0936306706
KBBE1630 Tuýp đen bông TOPTUL KBBE1630 Size 1/2"(F) x 15/16"(M) 108,108 01688113320
KBBE1632 Tuýp đen bông TOPTUL KBBE1632 Size 1/2"(F) x 1"(M) 120,120 0936306706
KBBE1634 Tuýp đen bông TOPTUL KBBE1634 Size 1/2"(F) x 1-1/16"(M) 141,141 01688113320
KBBE1636 Tuýp đen bông TOPTUL KBBE1636 Size 1/2"(F) x 1-1/8"(M) 157,357 0936306706
KBBE1638 Tuýp đen bông TOPTUL KBBE1638 Size 1/2"(F) x 1-3/16"(M) 171,772 01688113320
KBBE1640 Tuýp đen bông TOPTUL KBBE1640 Size Tuýp đen bông 1/2"(F) x 1-1/4"(M) 179,579 0936306706
KBBA1636 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1636 Size 1/2"(F) x 1-1/8"(M) 90,691 01688113320
KBBA1638 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1638 Size 1/2"(F) x 1-3/16"(M) 102,703 0936306706
KBBA1640 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1640 Size 1/2"(F) x 1-1/4"(M) 115,916 01688113320
GCAD1701 "Hộp tuýp lục giác bóng 1/4"" 17 món TOPTUL GCAD1701 Lục giác BAEA 1/4""x4,4.5,5,5.5,6~13mm Cây nối CAAA:1/4""x4"", Đầu lắt léo CAHA:1/4"" Cần trượt CTCK:1/4"", Tay vặn CAIA:1/4""; Tay vặn CHAG:1/4""" 575,190 0936306706
GCAD1702 "Hộp tuýp lục giác mờ 1/4"" 17 món TOPTUL GCAD1702 Lục giác BAEA 1/4""x4,4.5,5,5.5,6~13mm Cây nối CAAA:1/4""x4"", Đầu lắt léo CAHA:1/4"" Cần trượt CTCK:1/4""; Tay vặn CAIA:1/4""; Tay vặn tự động CJBG:1/4""" 616,330 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54,230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59,400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75,570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53,570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53,570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Số chi tiết 10
Chất liệu
• Hợp kim
• Thép
• Inox

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11534881
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 29/03/2037
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn