Đột Cầm Tay

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
HCAA1813 Đục dẹt18 x 125mm 85.250 0936306706
HCAA2115 Đục dẹt21 x 150mm 123.750 01688113320
HCAA2620 Đục dẹt26 x 200mm 211.530 0936306706
HCAA2925 Đục dẹt29 x 250mm 289.190 01688113320
HCAA3430 Đục dẹt34 x 300mm 446.380 0936306706
COAK1612 "Tay nắm đục 16 x 78 x 118mm" 54.340 01688113320
COAK1812 "Tay nắm đục 17.5 x 78 x 118mm" 54.340 0936306706
GPAQ0504 "Bộ đục 5 chi tiết Đục bằng HCAA1813, Đục bằng HCAA2115, Đục bằng HCAA2620, Đục bằng HCAA2925, Đục bằng HCAA3430" 1.322.200 01688113320
HBAA0212 Đột vạch dấu 2mm 41.030 0936306706
HBAA0313 Đột vạch dấu 3mm 41.030 01688113320
HBAA0415 Đột vạch dấu 4mm 46.530 0936306706
HBAA0516 Đột vạch dấu 5mm 47.850 01688113320
HBAA0618 Đột vạch dấu 6mm 69.740 0936306706
HBAA0820 Đột vạch dấu 8mm 79.420 01688113320
HBAC0310 Đột tâm 3mm 34.870 0936306706
HBAC0412 Đột tâm 4mm 43.230 01688113320
HBAC0513 Đột tâm 5mm 44.550 0936306706
HBAC0614 Đột tâm 6mm 66.550 01688113320
HBAC0816 Đột tâm 8mm 103.400 0936306706
HBAB0211 Đột 2mm 41.030 01688113320
HBAB0312 Đột 3mm 43.010 0936306706
HBAB0414 Đột 4mm 44.550 01688113320
HBAB0515 Đột 5mm 46.530 0936306706
HBAB0616 Đột 6mm 49.060 01688113320
HCAB1014 Đục bằng 10mm 43.890 0936306706
HCAB1215 Đục bằng 12mm 52.360 01688113320
HCAB1516 Đục bằng 15mm 74.910 0936306706
HCAB1918 Đục bằng 19mm 113.630 01688113320
HCAB2220 Đục bằng 22mm 123.750 0936306706
HCAB2522 Đột25mm25mm 189.420 01688113320
TCBA1301 "Tủ có bánh xe di động 13 ngăn màu xanh Kích thước tủ: 1067 x 480 x 852 Kích thước tổng thể: 1067 x 480 x 1011 1 Ngăn: 935 x 398 x 120 5 Ngăn: 569 x 398 x 75 1 Ngăn: 569 x 398 x 155 5 Ngăn: 308 x 398 x 75" 34.508.100 0936306706
TCAB0501 "Tủ xách tay 5 ngăn (BALL BEARING SLIDE) 559 x 340 x 769mm" 8.324.580 01688113320
TCBA0801 "Tủ 8 ngăn có bánh xe di động Kích thước tủ: 862 x 498 x 857 Kích thước tổng thể các ngăn: 862 x 498 x 995mm 7 Ngăn: 751 x 438 x 74 1 Ngăn: 751 x 438 x 153" 26.628.910 0936306706
TBAA0601 "Tủ 6 ngăn Kích thước tủ: 600 x 307 x 378mm 3 Ngăn: 167 x 272 x 50mm 2 Ngăn: 569 x 272 x 50mm 1 Ngăn: 569 x 272 x 75mm" 7.081.470 01688113320
TBAA0901 "Tủ 9 ngăn màu xanh Kích thước tủ: 660 x 307 x 434 6 ngăn 169 x 272 x 50 2 Ngăn: 569 x 272 x 50 1 Ngăn: 569 x 272 x 75" 8.895.590 0936306706
TBAC0501 "Tủ x ách tay3-Sections Portable Tool Chest 470 x 220 x 350mm " 1.976.150 01688113320
TBAC0502 "Tủ xách tay 3phần 470 x 220 x 350mm" 1.868.900 0936306706
TBAA0303 "Tủ 3 ngăn Kích thước tủ: 508 x 232 x 302mm 3 Ngăn s: 436 x 197 x 55mm" 3.368.750 01688113320
TBAE0201 "Hộp nhựa 2 ngăn Kích thước: 380 x 178 x 143" 340.670 0936306706
TBAE0301 "Hộp nhựa 3 ngăn Kích thước: 445 x 240 x 202" 710.820 01688113320
TBAE0401 "Hộp nhựa 4 ngăn Kích thước: 556 x 278 x 270" 1.198.120 0936306706
PBW-041A TOPTUL TOOL BAG 1.836.780 01688113320
BCCA1608 Vít dẹt 1/2" Dr. x 8mm Length: 55mm 49.060 0936306706
BCCA1610 Vít dẹt 1/2" Dr. x 10mm Length: 55mm 54.230 01688113320
BCCA1612 Vít dẹt 1/2" Dr. x 12mm Length: 55mm 58.740 0936306706
BCCA1614 Vít dẹt 1/2" Dr. x 14mm Length: 55mm 62.700 01688113320
BCCA1616 Vít dẹt 1/2" Dr. x 16mm Length: 55mm 67.870 0936306706
BCBA08P0 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#0 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCBA08P1 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#1 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCBA08P2 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#2 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCBA08P3 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#3 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCBA12P1 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#1 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCBA12P2 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#2 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCBA12P3 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#3 Length: 48mm 28.380 01688113320
BCBA12P4 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#4 Length: 48mm 28.380 0936306706
BCFA0808 Vít sao 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0810 Vít sao 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCFA0815 Vít sao 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0820 Vít sao 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCFA0825 Vít sao 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0827 Vít sao 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCFA0830 Vít sao 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0840 Vít sao 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 15.840 0936306706
BCFA1215 Vít sao 3/8" Dr. x T15 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1220 Vít sao 3/8" Dr. x T20 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1225 Vít sao 3/8" Dr. x T25 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1227 Vít sao 3/8" Dr. x T27 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1230 Vít sao 3/8" Dr. x T30 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1240 Vít sao 3/8" Dr. x T40 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1245 Vít sao 3/8" Dr. x T45 Length: 48mm 28.380 01688113320
BCFA1250 Vít sao 3/8" Dr. x T50 Length: 48mm 28.380 0936306706
BCFA1255 Vít sao 3/8" Dr. x T55 Length: 48mm 33.550 01688113320
BCFA1620 Vít sao 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1625 Vít sao 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1627 Vít sao 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1630 Vít sao 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao 1/2" Dr. x T70 Length: 55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông 1/2" Dr. x M5 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông 1/2" Dr. x M6 Length: 55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông 1/2" Dr. x M8 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông 1/2" Dr. x M10 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông 1/2" Dr. x M12 Length: 55mm 59.400 01688113320
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)3/8" x 150(L1) x 190(L2)mm 118.030 0936306706
BCFA1670 Vít sao 1/2" Dr. x T70 Length: 55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông 1/2" Dr. x M5 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông 1/2" Dr. x M6 Length: 55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông 1/2" Dr. x M8 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông 1/2" Dr. x M10 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông 1/2" Dr. x M12 Length: 55mm 59.400 01688113320
BCHA1614 Vít bông 1/2" Dr. x M14 Length: 55mm 64.570 0936306706
BCHA1616 Vít bông 1/2" Dr. x M16 Length: 55mm 78.760 01688113320
BCNA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 20.350 0936306706
BCNA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 24.420 01688113320
BCNA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.020 0936306706

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Số chi tiết 1
Chất liệu
• Hợp kim
• Thép
• Inox
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 10913552
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2037
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn