Tua Vít

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
GAAE0401 "Bộ tua vít4PCS TOPTUL GAAE0401 Tua vít bake FBAB:PH0x60,PH1x80,PH2x100, PH3x150" 259,380 0936306706
GAAE0503 "Bộ tua vít 5PCS TOPTUL GAAE0503 Tua vít dẹt FAAB:3x75,3.5x100,4x100, 5.5x100,6.5x150 " 284,790 01688113320
GAAE0504 "Bộ tua vít 5PCS TOPTUL GAAE0504 Tua vít dẹt FAAB:5.5x100,6.5x150,8x175 Tua vít bake FBAB:PH1x80,PH2x100 " 341,000 0936306706
GAAE0605 "Bộ tua vít 6PCS TOPTUL GAAE0605 Tua vít đóng dẹt FAGB:5.5x100,6.5x150,8x175,10x200 Tua vít đóng bake FBGB:PH1x75,PH2x100" 693,880 01688113320
GAAE0611 "Bộ tua vít 6PCS TOPTUL GAAE0611 Tua vít dẹt FAAB:4x100,6.5x150,10x200 Tua vít bake FBAB:PH1x80,PH2x100,PH3x150 " 455,730 0936306706
GAAE0613 "Hộp tuốc nơ vít 6 chi tiết TOPTUL GAAE0613 Tua vít đóng dẹt FAGB:5.5x100,6.5x150,8x175 Tua vít đóng bake FBGB:PH1x75,PH2x100,PH3x150" 746,900 01688113320
GAAE0610 "Bộ tua vít 6PCS TOPTUL GAAE0610 Tua vít sao lỗ FEAB:T10x75,T15x75,T20x100, T25x100, T30x125,T40x150 " 398,530 0936306706
GAAE0604 "Bộ tua vít 6PCS TOPTUL GAAE0604 Tua vít dẹt FAAB:3x75,4x100,5.5x100,6.5x150, Tua vít bake FCAB:PZ1x80,PZ2x100" 348,590 01688113320
GAAE0608 "Bộ tua vít 6PCS TOPTUL GAAE0608 Tua vít dẹt FAHB:5.5x100,6.5x150,8x175,10x200 Tua vít bake FBHB:PH1x75,PH2x100" 531,080 0936306706
GAAE0807 "Bộ tua vít 8PCS TOPTUL GAAE0807 Tua vít dẹt FAAB:3.5x100,4x100,5.5x100, 6.5x150,8x175 Tua vít bake FBAB:PH0x60,PH1x80,PH2x100" 477,290 01688113320
GAAE0821 "Bộ tua vít 8PCS TOPTUL GAAE0821 Tua vít dẹt FAAB:3.5x100,4x100,5.5x100,6.5x150,8x175 Tua vít bake FBAB:PH2x100,Tua vít bake FCAB:PZ2x100,FJAB:SQ2x125" 498,740 0936306706
GAAE1101 "Bộ tua vít 11PCS TOPTUL GAAE1101 Tua vít dẹt FAAB:3x75,3.5x100,4x100,5.5x100,6.5x150, 8x175,10x200 Tua vít bake FBAB:PH0x60,PH1x80,PH2x100,PH3x150" 726,770 01688113320
GAAE0403 "Bộ tua vít dẹt bake 4 món TOPTUL GAAE0403 (sử dụng trong môi trường dầu nhớt) Tua vít dẹt FAGA:5.5x125,6.5x150 Tua vít bake FBGA:PH1x100,PH2x125" 344,740 0936306706
GAAE0506 "Bộ tua vít 5PCS TOPTUL GAAE0506 Tua vít dẹt FAGA:5x100,5.5x125,6x150 Tua vít bake FBGA:PH1x100,PH2x125 " 383,900 01688113320
GAAE0704 "Bộ tua vít 7PCS TOPTUL GAAE0704 cách điện 1000V Tua vít dẹt FAEB:0410,5E13,6E15 Tua vít bake FBEB:0110,0210,0315 ; FAJA: 0315" 475,420 0936306706
GAAE0612 "Bộ tua vít 6PCS TOPTUL GAAE0612 cách điện 1000V Tua vít dẹt FAEB:3x75,4x100,5.5x125 Tua vít bake FBEB:PH1x100,PH2x100 ; FAJA: 0315" 380,710 01688113320
GAAW0801 "Bộ tua vít 8 món TOPTUL GAAW0801 Tua vít sao FFIB:T5x50,T6x50,T7x50,T8x50, T9x50,T10x50, T15x50,T20x50" 353,540 0936306706
GAAW0802 "Bộ tua vít 8 món TOPTUL GAAW0802 Tua vít dẹt FAIB:2x50,2.5x50,3x50,1.2x50,1.5x50 Tua vít bake FBIB:PH0x50,PH00x50,PH000x50 " 368,720 01688113320
GAAW0803 "Bộ tua vít 8 món TOPTUL GAAW0803 Tua vít dẹt FAIB:1.5x50,2x50,3x50 Tua vít bake FBIB:PH0x50,PH00x50,PH000x50 Tua vít sao FFIB:T15x50,T20x50 " 359,920 0936306706
GAAW0804 "Bộ tua vít 2 dầu (dêt, bake, sao) 8 món 14 trong 1 TOPTUL GAAW0804 T6xT10,T7xT15,T8xT20,T9xT25 +,-:#00x2,#0x3,#1x4 " 260,810 01688113320
GAAR1101 "Bộ vít 10 món TOPTUL GAAR1101 Tay vặn vít FTED0817,FTDB0810,Đầu nối vuông FSKA0808, Mũi vít sao FSEA0815, Mũi vít sao FSEA0820, Mũi vít sao FSEA0825, Mũi vít dẹt FSAA084E,Mũi vít dẹt FSAA085E,Mũi vít dẹt FSAA086E, Mũi vít bakeFSBA0801, Mũi vít bak" 290,400 0936306706
GAAR0901 "Tay vặn vít8-In-1 TOPTUL GAAR0901 FTEG0820 Mũi vít dẹt FSAA:1/4"" (H)--4,5.5,6.5,8mm Mũi vít bakeFSBA:1/4"" (H) --PH1,PH2,PH3 FPKA:1/4"" (H) x 1/4"" Dr." 380,710 01688113320
GAAI5401 "Bộ vít 54 món TOPTUL GAAI5401 Lục giác BAEA :4~14mm Mũi vít bakeFSBA:PH0,PH1,PH2*2,PH3 Mũi vít bake khía FSCA:PZO,PZ1,PZ2,PZ3 Mũi vít dẹt FSAA:3~6.5,8mm; Mũi vít lục giác FSDA:2~6,8mm Mũi vít sao FSEA& Vít sao lỗ FSGA: T10,T15,T20,T25,T27,T30," 803,110 0936306706
FTED1421 "Tô Vít Đa Năng TOPTUL FTED1421 1/4"",5/16"",7/16"" L=207mm 25T Tay vặn vít FTED1421,FTDA0810" 280,940 01688113320
GAAR1002 "Bộ vít TOPTUL GAAR1002 Tay vặn vít FTED1421,FTDA0810, Vít 2 đầu pake khía FKAB0308, Vít 2 đầu pake dẹt FKAA0105,Vít 2 đầu pake dẹt FKAA0206, vít 2 đầu pake khíaFKBA0102, Vít 2 đầu sao FKCA1520,Vít 2 đầu sao FKCA2530, Vít 2 đầu lục giác FKDA2E03, Vít 2" 376,970 0936306706
GAAR0402 "Tua vít TOPTUL GAAR0402 FTEC1421、FTDA0810、Vít 2 đầu pake dẹt FKAA0105、Vít 2 đầu bake dẹt FKAB0206" 211,530 01688113320
GAAI2101 "Bộ vít 11 món - 20-in-1 TOPTUL GAAI2101 1 Vít 2 đầu bake FMAA0120 ¼” PH1 x PH2 – 175mm (L) 1 Vít 2 đầu bake khía FMBA0102 ¼” PZ1 x PZ2 – 175mm (L) 2 Vít 2 đầu dẹt FMCA0406 & 0507 ¼” 4x6, 5x7mm – 175mm (L) 3 Vít 2 đầu bi & lục giác FMEA0404~0606 ¼” 4" 683,760 0936306706
GAAI5801 "Hộp tua vít xách tay chứa 58 chi tiết TOPTUL GAAI5801 3 Tua vít dẹt FAIB0205~0305 : 2, 2.5, 3 mm 2 Tua vít bake FBIB1005 & 2005 PH0 & PH00 3 Tua vít sao FFIB1005~2005: T10, T15, T20 2 Tua vít dẹt ngắn FABB5E03 & 6E03: 5.5 & 6.5 mm 2 Tua vít bake ngắn" 1,791,900 01688113320
GZC20050 "Bộ tua vít bake, dẹt 20 món TOPTUL GZC20050 Tua vít dẹt FAAB0308,Tua vít dẹt FAAB3E10,Tua vít dẹt FAAB0410 Tua vít dẹt FAAB6E15,Tua vít dẹt ngắn FABB5E03,Tua vít đóng dẹt FAGB0818 Tua vít bake FBAB0006,Tua vít bake FBAB0108,Tua vít bake FBAB0210 Tu" 1,070,190 0936306706
GZC14010 "Bộ tua vít bake, dẹt 14 món TOPTUL GZC14010 Tua vít dẹt FAAB0308,Tua vít dẹt FAAB3E10,Tua vít dẹt FAAB0410 Tua vít dẹt FAAB5E15,Tua vít dẹt ngắn FABB5E03,Tua vít dẹt ngắn FABB6E03 Tua vít dẹt FAHB6E15,Tua vít dẹt FAHB0818,Tua vít bake FBAB0006 Tua " 1,063,260 01688113320
GAAE0305 "Bộ tua vít 3PCS TOPTUL GAAE0305 Tua vít dẹt dài FACB:5.5x400 Tua vít bake dài FBCB:PH1x250,PH2x250" 316,910 0936306706
GAAE0306 "Bộ tua vít 3PCS TOPTUL GAAE0306 Tua vít dẹt dài FACB:5.5x400,6.5x400 Tua vít bake dài FBCB:PH2x400" 370,040 01688113320
TCBA0801 "Tủ 8 ngăn có bánh xe di động TOPTUL TCBA0801 Kích thước tủ: 862x498x857 Kích thước tổng thể các ngăn :862x498x995mm 7 Ngăn : 751x438x74 1 Ngăn : 751x438x153" 26,628,910 0936306706
TBAA0601 "Tủ 6 ngăn TOPTUL TBAA0601 Kích thước tủ:600x307x378mm 3 Ngăn :167x272x50mm 2 Ngăn :569x272x50mm 1 Ngăn :569x272x75mm" 7,081,470 01688113320
TBAA0901 "Tủ 9 ngăn màu xanh TOPTUL TBAA0901 Kích thước tủ: 660x307x434 6 ngăn 169x272x50 2 Ngăn : 569x272x50 1 Ngăn : 569x272x75" 8,895,590 0936306706
TBAC0501 "Tủ xách tay3- TOPTUL TBAC0501 Sections Portable Tool Chest 470x220x350mm " 1,976,150 01688113320
TBAC0502 "Tủ xách tay 3phần TOPTUL TBAC0502 Màu xanh size 470x220x350mm" 1,868,900 0936306706
TBAA0303 "Tủ 3 ngăn TOPTUL TBAA0303 Kích thước tủ:508x232x302mm 3 Ngăn s:436x197x55mm" 3,368,750 01688113320
TBAE0201 "Hộp nhựa 2 ngăn TOPTUL TBAE0201 Kích thước :380x178x143" 340,670 0936306706
TBAE0301 "Hộp nhựa 3 ngăn TOPTUL TBAE0301 Kích thước :445x240x202" 710,820 01688113320
TBAE0401 "Hộp nhựa 4 ngăn TOPTUL TBAE0401 Kích thước :556x278x270" 1,198,120 0936306706
PBW-041A TOPTUL TOOL BAG 1,836,780 01688113320
BDDA1620 Vít lục giác TOPTUL BDDA1620 1/2" Dr. x 5/8" L=55mm 70,400 0936306706
BDDA1624 Vít lục giác TOPTUL BDDA1624 1/2" Dr. x 3/4" L=55mm 71,720 01688113320
BCAA08P0 Vít bake TOPTUL BCAA08P0 1/4" Dr. x PH#0 L=37mm 16,280 0936306706
BCAA08P1 Vít bake TOPTUL BCAA08P1 1/4" Dr. x PH#1 L=37mm 16,280 01688113320
BCAA08P2 Vít bake TOPTUL BCAA08P2 1/4" Dr. x PH#2 L=37mm 16,280 0936306706
BCAA08P3 Vít bake TOPTUL BCAA08P3 1/4" Dr. x PH#3 L=37mm 16,280 01688113320
BCAA08P4 Vít bake TOPTUL BCAA08P4 1/4" Dr. x PH#4 L=37mm 16,280 0936306706
BCAA12P1 Vít bake TOPTUL BCAA12P1 3/8" Dr. x PH#1 L=48mm 24,530 01688113320
BCAA12P2 Vít bake TOPTUL BCAA12P2 3/8" Dr. x PH#2 L=48mm 24,530 0936306706
BCAA12P3 Vít bake TOPTUL BCAA12P3 3/8" Dr. x PH#3 L=48mm 28,380 01688113320
BCAA12P4 Vít bake TOPTUL BCAA12P4 3/8" Dr. x PH#4 L=48mm 28,380 0936306706
BCAA16P2 Vít bake TOPTUL BCAA16P2 1/2" Dr. x PH#2 L=55mm 49,060 01688113320
BCAA16P3 Vít bake TOPTUL BCAA16P3 1/2" Dr. x PH#3 L=55mm 49,060 0936306706
BCAA16P4 Vít bake TOPTUL BCAA16P4 1/2" Dr. x PH#4 L=55mm 49,060 01688113320
BCCA0803 Vít dẹt TOPTUL BCCA0803 1/4" Dr. x 3mm L=37mm 16,280 0936306706
BCCA0804 Vít dẹt TOPTUL BCCA0804 1/4" Dr. x 4mm L=37mm 16,280 01688113320
BCCA084E Vít dẹt TOPTUL BCCA084E 1/4" Dr. x 4.5mm L=37mm 16,280 0936306706
BCCA085E Vít dẹt TOPTUL BCCA085E 1/4" Dr. x 5.5mm L=37mm 16,280 01688113320
BCCA086E Vít dẹt TOPTUL BCCA086E 1/4" Dr. x 6.5mm L=37mm 16,280 0936306706
BCCA0808 Vít dẹt TOPTUL BCCA0808 1/4" Dr. x 8mm L=37mm 20,350 01688113320
BCCA125E Vít dẹt TOPTUL BCCA125E 3/8" Dr. x 5.5mm L=48mm 24,530 0936306706
BCCA126E Vít dẹt TOPTUL BCCA126E 3/8" Dr. x 6.5mm L=48mm 24,530 01688113320
BCCA1208 Vít dẹt TOPTUL BCCA1208 3/8" Dr. x 8mm L=48mm 28,380 0936306706
BCCA1210 Vít dẹt TOPTUL BCCA1210 3/8" Dr. x 10mm L=48mm 30,360 01688113320
BCCA1608 Vít dẹt TOPTUL BCCA1608 1/2" Dr. x 8mm L=55mm 49,060 0936306706
BCCA1610 Vít dẹt TOPTUL BCCA1610 1/2" Dr. x 10mm L=55mm 54,230 01688113320
BCCA1612 Vít dẹt TOPTUL BCCA1612 1/2" Dr. x 12mm L=55mm 58,740 0936306706
BCCA1614 Vít dẹt TOPTUL BCCA1614 1/2" Dr. x 14mm L=55mm 62,700 01688113320
BCCA1616 Vít dẹt TOPTUL BCCA1616 1/2" Dr. x 16mm L=55mm 67,870 0936306706
BCBA08P0 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P0 1/4" Dr. x PZ#0 L=37mm 16,280 01688113320
BCBA08P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P1 1/4" Dr. x PZ#1 L=37mm 16,280 0936306706
BCBA08P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P2 1/4" Dr. x PZ#2 L=37mm 16,280 01688113320
BCBA08P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P3 1/4" Dr. x PZ#3 L=37mm 16,280 0936306706
BCBA12P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P1 3/8" Dr. x PZ#1 L=48mm 24,530 01688113320
BCBA12P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P2 3/8" Dr. x PZ#2 L=48mm 24,530 0936306706
BCBA12P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P3 3/8" Dr. x PZ#3 L=48mm 28,380 01688113320
BCBA12P4 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P4 3/8" Dr. x PZ#4 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA0808 Vít sao TOPTUL BCFA0808 1/4" Dr. x T8 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0810 Vít sao TOPTUL BCFA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0815 Vít sao TOPTUL BCFA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0820 Vít sao TOPTUL BCFA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0825 Vít sao TOPTUL BCFA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0827 Vít sao TOPTUL BCFA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0830 Vít sao TOPTUL BCFA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0840 Vít sao TOPTUL BCFA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 15,840 0936306706
BCFA1215 Vít sao TOPTUL BCFA1215 3/8" Dr. x T15 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1220 Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1225 Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28,380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33,550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54,230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59,400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75,570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53,570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53,570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 12189068
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn