Bộ Kìm

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
GBAT0401 "Bộ kìm phe 7"" - 4 món Model GBAT0401 TOPTUL Kìm phe ngoài mũi cong DCAA/ Kìm phe ngoài mũi thẳng DCAB/ Kìm phe trong mũi cong DCAC/ Kìm phe trong mũi thẳng DCAD:7""" 997,040 0936306706
GBAT0402 "Bộ kìm 4 món 7"", 8"" Model GBAT0402 TOPTUL Kìm tổng hợp 7"" DBBB2207, Kìm cắt 7"" DEBC2207, Kìm mũi dài 8"" DFBB2208, Kìm mũi dài cong 8"" DFBA2208" 1,258,510 01688113320
GBAT0301 "Bộ kìm, mỏ lết có điều chỉnh Model GBAT0301 TOPTUL Mỏ lết AMAA:10""; Kìm mỏ quạ DDAA:10""; Kìm chết DAAQ:10""" 1,193,390 0936306706
GBAT0302 "Bộ kìm phe 7"", 8"" - 3 món Model GBAT0302 TOPTUL Kìm tổng hợp DBAB:7"", Kìm cắt DEAC:7"", Kìm mũi nhọn DFAB:8""" 760,870 01688113320
GBAT0303 "Bộ kìm, mỏ lết có điều chỉnh Model GBAT0303 TOPTUL Kìm chết DAAQ1A10, Kìm mỏ quạ DDBA2210, Mỏ lết AMAA3325" 1,234,420 0936306706
GBAT0304 "Bộ kiềm 3 món TOPTUL GBAT0304 DBAB2207B Kìm tổng hợp 7"" DEAC2207B kìm cắt 7"" DFAB2206B kìm mõm dài 8""" 863,124 01688113320
GAAT0101 "Bộ dụng cụ bắn đinh rive Model GAAT0101 TOPTUL JBAA2448,ALCA0308, ALCA0410,ALCA0510, ALCB0407,ALCB0510" 796,290 0936306706
GAAT0201 #N/A #N/A 01688113320
GAAT0501 #N/A #N/A 0936306706
GAAT0701 #N/A #N/A 01688113320
GAAT0601 "Bộ tua vít đóng dẹt, bake 6 món Model GAAT0601 TOPTUL Tua vít đóng bake FBGB: PH1x115,PH2x115 Tua vít đóng dẹt FAGB: 5.5x115,6.5x115, 8x125,10x125" 724,900 0936306706
GAAT0602 #N/A #N/A 01688113320
GAAT0603 "Bộ tua vít cách điện dẹt, bake 8 món Model GAAT0603 TOPTUL Tua vít dẹt FAEB0410,FAEB5E13, FAEB6E15 Tua vít bake FBEB0008, FBEB0110, FBEB0210" 425,040 0936306706
GAAT0805 "Bộ tua vít dẹt, bake 8 món Model GAAT0805 TOPTUL Tua vít dẹt ngắn FABB:6.5x25, Tua vít bake ngắn FBBB:PH2x25 Tua vít dẹt FAAB:4x100,5.5x100,6.5x150 Tua vít bake FBAB:PH1x80,PH2x100,PH3x150" 503,140 01688113320
GAAT0807 "Bộ tua vít sao lỗ 8 món Model GAAT0807 TOPTUL Tua vít sao lỗ FEAB: T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40" 538,010 0936306706
GAAT0813 "Bộ tua vít 8 món Model GAAT0813 TOPTUL Tua vít sao FFAB:T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40" 529,210 01688113320
GCAT2505 "Bộ tuýp lục giác hệ mét 25PCS 1/2"" TOPTUL GCAT2505 Tuýp lục giác BAEA:8,10~19,21,22,23,24,27,30,32mm Lắt léo CAHA1678, Cân nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; tay vặn lắt léo CFKA1615, Tuýp mở bugi BAAR1621; Cân xiết tự động CJBM1627" 2,064,047 0936306706
GCAT2506 "Bộ tuýp bông hệ mét 25PCS 1/2"" TOPTUL GCAT2506 Tuýp bông BAEB:8,10~19,21,22,23,24,27,30,32mm Lắt léo CAHA1678, Cân nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; tay vặn lắt léo CFKA1615, Tuýp mở bugi BAAR1621; Cân xiết tự động CJBM1627" 2,064,047 01688113320
GCAT2507 "Bộ tuýp bông hệ mét 25PCS 1/2"" TOPTUL GCAT2507 Tuýp bông BAEB:10~19,20,21,22,23,24,27,30,32mm Lắt léo CAHA1678, Cân nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; tay vặn lắt léo CFKA1615, Tuýp mở bugi BAAR1621; Cân xiết tự động CJBM1627" 2,074,780 0936306706
GCAT2508 "Bộ tuýp bông hệ mét 25PCS 1/2"" TOPTUL GCAT2508 Tuýp bông BAEB:10~19,20,21,22,23,24,27,30,32mm Lắt léo CAHA1678, Cân nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; tay vặn lắt léo CFKA1615, Tuýp mở bugi BAAR1621; Cân xiết tự động CJBM1627" 2,074,780 01688113320
GCAT2509 "Bộ tuýp bông hệ inch 25PCS 1/2"" TOPTUL GCAT2509 Tuýp lục giác BBEA:5/16"",3/8"",7/16"",1/2"",9/16"",19/32"",5/8"",11/16"", 3/4"",25/32"",13/16"",7/8"", 15/16"",1"",1-1/16"",1-1/8"", 1-3/16"",1-1/4"" Lắt léo CAHA1678, Cân nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; tay vặn lắt l" 2,061,521 0936306706
GCAT2510 "Bộ tuýp bông hệ inch 25PCS 1/2"" TOPTUL GCAT2510 Tuýp bông BBE:5/16"",3/8"",7/16"",1/2"",9/16"",19/32"",5/8"",11/16"", 3/4"",25/32"",13/16"",7/8"", 15/16"",1"",1-1/16"",1-1/8"", 1-3/16"",1-1/4"" Lắt léo CAHA1678, Cân nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; tay vặn lắt léo C" 2,061,521 01688113320
GCAT4301 "Bộ túyp 1/2"" - 43pcs Model GCAT4301 TOPTUL Lục giác hệ mét BAEA 1608~1632 Tuýp lục giác hệ inch BBEA1612~1640 (3/8""->1-1/4"") Tuýp mở bugi BAAR1616~1621 Tay vặn tự động CJBG1627; Cây nối CAAA1603~1610 Đầu chia 3 CAGA1216; Tay vặn lắt léo CFKA1615; " 2,382,270 0936306706
GAAT0811 "Bộ tuýp lục giác chữ L, 2-10mm 8 món Model GAAT0811 TOPTUL Lục giác 1 đầu bi AGCD:2,2.5,3,4,5,6,8,10" 910,360 01688113320
GAAT0812 "Bộ tuýp sao chữ L, 2-10mm 8 món Model GAAT0812 TOPTUL Lục giác sao, 1 đầu sao lỗ AIED:T10,T15,T20,T25,T30,T40,T45,T50" 907,390 0936306706
GAAT0814 "Bộ tuýp lục giác sao chữ L, 2-10mm Model GAAT0814 TOPTUL Lục giác L có tay cầm AGHD:2,2.5,3,4,5,6,8,10mm" 921,910 01688113320
GAAT0803 "Bộ tuýp lục giác chữ L, 2-10mm 8 món Model GAAT0803 TOPTUL AGCA:2,2.5,3,4,5,6,8,10mm" 749,320 0936306706
GAAT0804 "Bộ tuýp sao chữ L, 2-10mm 8 món Model GAAT0804 TOPTUL AIEA:T10,T15,T20,T25,T30,T40,T45,T50" 750,090 01688113320
GAAT0809 "Bộ kìm, tua vít cách điện 100V - 8 pcs Model GAAT0809 TOPTUL KÌm cắt DGBC2106, Kìm tổng hợp Kìm tổng hợp cách điện DGBA2107,Kìm mỏ nhọn Kìm mũi nhọn cách điện DGBB2108 , Tua vít dẹt FAEB0410, FAEB5E13, Tua vít bake FBEB0110,FBEB0210, Bút thử điện FAJA03" 1,702,910 0936306706
GAAT0810 "Bộ kìm, tua vít cách điện 8 pcs Model GAAT0810 TOPTUL KÌm cắt DGBC2106,Kìm tổng hợp Kìm tổng hợp cách điện DGBA2107,Kìm tuốt dây cách điện DGBD2106, Tua vít dẹt FAEB0410,Tua vít dẹt FAEB5E13, Tua vít bake FBEB0110,Tua vít bake FBEB0210, Bút thử điện FAJ" 1,687,730 01688113320
GAAT0801 #N/A #N/A 0936306706
GCAT1101 " Bộ dụng cụ ( thước, dao, kéo) 11 pcs Model GCAT1101 TOPTUL Thước dây IAAA:5m/16ft, Thước lá IABA:30mm Thước cặp IACA:150x0.2mm; Đục tâm HBAF:135mm Thước đo khe hở IBAA:150mm, ICAA:20pc; ICAB:20pc , ICAC:22pc; Thước đo khe hở IDAA:212mm; Kéo SBAA0414" 2,573,560 01688113320
SAAC4719 "Đục roăng TOPTUL SAAC4719 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ19mm L=59.8mm" 145,200 0936306706
SAAC4720 #N/A #N/A 01688113320
SAAC4722 "Đục roăng TOPTUL SAAC4722 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ22mm L=59.8mm" 153,450 0936306706
SAAC4725 "Đục roăng TOPTUL SAAC4725 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ25mm L=59.8mm" 162,910 01688113320
SAAC4727 "Đục roăng TOPTUL SAAC4727 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ27mm L=59.8mm" 165,440 0936306706
SAAC4729 "Đục roăng TOPTUL SAAC4729 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ29mm L=59.8mm" 169,840 01688113320
SAAC4735 "Đục roăng TOPTUL SAAC4735 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ35mm L=59.8mm" 189,420 0936306706
SAAC4737 "Đục roăng TOPTUL SAAC4737 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ37mm L=59.8mm" 195,690 01688113320
SAAC4738 "Đục roăng TOPTUL SAAC4738 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ38mm L=59.8mm" 198,880 0936306706
SAAC4741 "Đục roăng TOPTUL SAAC4741 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ41mm L=59.8mm" 212,740 01688113320
SAAC4744 "Đục roăng TOPTUL SAAC4744 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ44mm L=52.8mm" 215,270 0936306706
SAAC4751 "Đục roăng TOPTUL SAAC4751 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ51mm L=52.8mm" 241,230 01688113320
SAAC4754 "Đục roăng TOPTUL SAAC4754 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ54mm L=52.8mm" 250,030 0936306706
SAAC4757 "Đục roăng TOPTUL SAAC4757 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ57mm L=52.8mm" 253,770 01688113320
SAAC4760 "Đục roăng TOPTUL SAAC4760 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ60mm L=52.8mm" 267,080 0936306706
SAAC4762 "Đục roăng TOPTUL SAAC4762 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ62mm L=52.8mm" 268,950 01688113320
SAAC4764 "Đục roăng TOPTUL SAAC4764 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ64mm L=52.8mm" 270,270 0936306706
SAAC4765 "Đục roăng TOPTUL SAAC4765 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ65mm L=52.8mm" 278,410 01688113320
SAAC4776 "Đục roăng TOPTUL SAAC4776 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ76mm L=52.8mm" 333,410 0936306706
SAAC4789 "Đục roăng TOPTUL SAAC4789 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ89mm L=52.8mm" 356,730 01688113320
SAAC4792 "Đục roăng TOPTUL SAAC4792 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ92mm L=52.8mm" 393,360 0936306706
AAAV4343 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV4343 43mm L=229mm 918,720 01688113320
AAAV4646 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV4646 46mm L=274mm 1,088,010 0936306706
AAAV5050 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV5050 50mm L=274mm 1,079,650 01688113320
AAAV5555 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV5555 55mm L=280mm 1,145,980 0936306706
AAAV6060 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV6060 60mm L=290mm 1,154,780 01688113320
AAAV6565 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV6565 65mm L=300mm 1,720,510 0936306706
AAAV7070 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV7070 70mm L=300mm 1,859,550 01688113320
AAAV7575 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV7575 75mm L=320mm 3,303,630 0936306706
AAAV8080 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV8080 80mm L=320mm 3,574,010 01688113320
AAAV8585 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV8585 85mm L=350mm 3,845,050 0936306706
AAAV9090 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV9090 90mm L=350mm 4,115,540 01688113320
AAAV9595 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV9595 95mm L=400mm 4,386,580 0936306706
AAAVA0A0 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAVA0A0 100mm L=400mm 4,656,960 01688113320
AAAVA5A5 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAVA5A5 105mm L=400mm 4,928,000 0936306706
GPAJ0802 "Bộ c lê 2 đầu mở 8 món ( 6-22mm) TOPTUL GPAJ0802 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ size 6x7,8x9,10x11,12x13, 14x15,16x17,18x19, 20x22mm" 705,980 01688113320
GBAD1001 "Bộ cờ lê 10 món TOPTUL GBAD1001 Cờ lê vòng miệng hệ inch ACAJ:1/4""x5/16"",5/16""x3/8"", 3/8""x7/16"",7/16""x1/2"", 1/2""x9/16"",9/16""x5/8"", 5/8""x11/16"",11/16""x3/4"", 13/16""x7/8"",15/16""x1""" 1,272,260 0936306706
GPAJ1202 "Bộ c lê 2 đầu mở 12 món ( 6-32mm) TOPTUL GPAJ1202 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ size 6x7,8x9,10x11,12x13, 14x15,16x17,18x19, 20x22 ,21x23,24x27,25x28,30x32mm" 1,573,330 01688113320
GAAD1802 "Bộ c lê 2 đầu vòng 18 món (6-24mm) và lục giác18PCS TOPTUL GAAD1802 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22,22x24mm Lục giác ngắn AGAS size: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm" 1,222,430 0936306706
GAAE0811 "Bộ c lê vòng miệng 75 độ mờ 8 món ( 8-22mm) TOPTUL GAAE0811 Cờ lê vòng miệng 75 độ AAEN:8,10,12,13,14,17,19,22" 714,670 01688113320
GPAN1201 "Bộ c lê vòng miệng 75 độ mờ 12 món ( 8-22mm) TOPTUL GPAN1201 Cờ lê vòng miệng 75 độ AAEN:8,10,11,12,13,14,16,17, 18,19,21,22mm" 1,317,140 0936306706
GAAA1001 "Bộ lê vòng miệng sao 10 món (10-19mm) TOPTUL GAAA1001 Cờ lê vòng miệng AAAF:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" 658,570 01688113320
GPAF1001 "Bộ lê vòng miệng 10 món (10-19mm) TOPTUL GPAF1001 Cờ lê vòng miệng AAAF:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" 672,430 0936306706
GBBA1001 "Bộ Cờ lê vòng miệng ngắn 10pcs TOPTUL GBBA1001 AFAM: 5/32"",3/16"",15/64"", 7/32"",1/4"",9/32"",5/16"", 11/32"",3/8"",7/16"" " 399,630 01688113320
GPAP0601 "Bộ cờ lê 2 đầu vòng dài mỏng 8->24 6 chi tiết TOPTUL GPAP0601 cờ lê 2 đầu vòng AAAP:8x10,10x12,12x14,14x17,17x19,22x24mm" 1,660,010 0936306706
GPAQ0502 "Bộ cờ lê 5 chi tiết TOPTUL GPAQ0502 Cờ mở ống dầu AEEA size: 8x10,11x13,12x14,17x19,22x24mm" 889,130 01688113320
GPAQ0901 "Bộ Cờ lê điếu 9 món TOPTUL GPAQ0901 Cờ lê điếu 2 đầu AEAE:8,10,11,12,13,14,16,17,19mm" 2,471,260 0936306706
GPAQ0701 "Bô tuýp điếu (6->19) 7 chi tiết TOPTUL GPAQ0701 Cờ lê điếu 2 đầu AEEC size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm" 1,284,360 01688113320
GAAA0704 "Bô tuýp điếu(6->19) 7 chi tiết TOPTUL GAAA0704 Cờ lê điếu 2 đầu AEEC size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm" 1,270,280 0936306706
GAAD0703 "Bô tuýp điếu(6->19) 7 chi tiết TOPTUL GAAD0703 Cờ lê điếu 2 đầu AEEC size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm" 1,429,010 01688113320
GAAM0709 "Bộ cờ lê vòng miệng tự động Cờ lê vòng miệng tự động TOPTUL GAAM0709 Cờ lê vòng miệng tự động ABAF 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19" 1,947,238 0936306706
GBA15410 " Cờ lê vòng miệng tự động ABEA0808~1919 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm Đầu chuyển CANA0810~1619 1/4""x10mm,3/8""x13mm,1/2""x19mm " 3,883,880 01688113320
GAAD1205 "12PCS Cờ lê vòng miệng tự động TOPTUL GAAD1205 Cờ lê vòng miệng tự động ABAF:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" 3,497,032 0936306706
GPAQ1202 "Bộ cờ lê vòng miệng tự động (8->19) 12 chi tiết TOPTUL GPAQ1202 Cờ lê vòng miệng tư động AOAF:8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19mm" 2,729,540 01688113320
GAAD0810 "Bộ cờ lê 8 món TOPTUL GAAD0810 Cờ lê vòng miệng tư động AOAF:8,10,11,12,13,14,17,19mm" 1,916,310 0936306706
GBAD0802 "Bộ cờ lê 8 món ,TOPTUL GBAD0801 Cờ lê vòng miệng tự động có đảo chiều ADAA:5/16"",3/8"",7/16"", 1/2"",9/16"",5/8"",11/16"",3/4""" 2,778,820 01688113320
GAAI1003 " Bộ cờ lê vòng miệng tự động 10 món TOPTUL GAAI1003AOAD:8,10,12,13,17,19mm Đầu nối cần xiết lực CANA0810,Đầu nối cần xiết lực CANA1213,Đầu nối cần xiết lực CANA1619,Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0810" 2,091,210 0936306706
GAAI1002 "Bộ cờ lê vòng miệng tự động 10 món TOPTUL GAAI1002AOAA:8,10,12,13,17,19mm Đầu nối cần xiết lực CANA0810,Đầu nối cần xiết lực CANA1213,Đầu nối cần xiết lực CANA1619 ,Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0810" 1,577,290 01688113320
KBBA1634 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1634 Size 1/2"(F) x 1-1/16"(M) 77,477 0936306706
KBBA1636 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1636 Size 1/2"(F) x 1-1/8"(M) 90,691 01688113320
KBBA1638 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1638 Size 1/2"(F) x 1-3/16"(M) 102,703 0936306706
KBBA1640 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1640 Size 1/2"(F) x 1-1/4"(M) 115,916 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33,550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54,230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59,400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75,570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53,570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53,570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Loại kìm Kìm đa năng
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11892454
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2037
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn