Dao Cắt

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.7060936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
SEAA0332 "Dụng cụ cắt ống đồng ψ3-ψ32mm" 441.870 0936306706
SEAC0828 Dụng cụ cắt ống đồng ψ8-ψ28mm 692.010 01688113320
SEAC2867 Dụng cụ cắt ống ψ28-ψ67mm 2.662.550 0936306706
SEAB4224 "Dụng cụ cắt ống nhựa Ma x ψ42mm Length: 240mm " 689.480 01688113320
SBAB1205 Kìm cộng lực 12" x ψ6 414.150 0936306706
SBAB1407 Kìm cộng lực 14" x ψ7 434.940 01688113320
SBAB1808 Kìm cộng lực 18" x ψ8 558.140 0936306706
SBAB2410 Kìm cộng lực 24" x ψ10 779.020 01688113320
SBAB3013 Kìm cộng lực 30" x ψ13 1.133.880 0936306706
SBAB3615 Kìm cộng lực 36" x ψ16 1.446.390 01688113320
SBAB4219 Kìm cộng lực 42" x ψ19 2.286.020 0936306706
SBAA0414 kéo cắt đa năng Length: 138mm 385.770 01688113320
SBAE0808 kéo cắt kim loại (thẳng) 8" 244.970 0936306706
SBAE1010 kéo cắt kim loại (thẳng) 10" 286.660 01688113320
SBAE1212 kéo cắt kim loại (thẳng) 12" 378.180 0936306706
SBAD0124 kéo cắt tôn (Cắt trái ) Length: 240mm 337.810 01688113320
SBAD0224 kéo cắt tôn (Cắt phải ) Length: 240mm 337.810 0936306706
SBAC0125 Kéo cắt tôn(Cắt trái ) Length: 248mm 254.430 01688113320
SBAC0225 Kéo cắt tôn(Cắt phải ) Length: 248mm 254.430 0936306706
SBAC0325 Kéo cắt tôn ( cắt thẳng) Length: 250mm 254.430 01688113320
SAAA3051 "Cưa Multi-Purpose Hacksaw L1=12""" 285.340 0936306706
SAAA3013 "Cưa Heavy Duty Hacksaw L1=12""" 401.830 01688113320
SAAA1527 "Cưa mini Deluxe Mini Hacksaw L1=6""" 169.950 0936306706
SAAB2430 "Lưỡi cưa 24T Length: 300mm(12"") " 62.590 01688113320
SAAB2415 "lưỡi Cưa 24T Length: 150mm(6"") " 16.830 0936306706
SCAD1817 "Dao đa năng 165mm" 87.120 01688113320
SCAC1817 Dao cắt Length: 165mm 248.710 0936306706
SCAA2017 "Dụng cụ cắt công nghiệp (Length: 165mm)/ " 207.680 01688113320
SCAB18A0 "Lưỡi dao cắt (10 miếng) (W)188mm x (L) 100mm" 84.608 0936306706
SCAB2060 Bộ lưỡi dao cắt10PCS dày: 0.6mm 53.680 01688113320
AGDAE313 Tuýp chữ T đầu lục giác 3.5 x 125(L1) x 65(L2)mm 107.910 0936306706
AGDA0418 Tuýp chữ T đầu lục giác 4 x 180(L1) x 90(L2)mm 123.200 01688113320
AGDAE418 Tuýp chữ T đầu lục giác 4.5 x 180(L1) x 90(L2)mm 123.200 0936306706
AGDA0518 Tuýp chữ T đầu lục giác 5 x 180(L1) x 90(L2)mm 123.200 01688113320
AGDA0621 Tuýp chữ T đầu lục giác 6 x 210(L1) x 105(L2)mm 150.370 0936306706
AGDA0721 Tuýp chữ T đầu lục giác 7 x 210(L1) x 105(L2)mm 154.330 01688113320
AGDA0825 Tuýp chữ T đầu lục giác 8 x 250(L1) x 125(L2)mm 177.430 0936306706
AGDA1030 Tuýp chữ T đầu lục giác 10 x 300(L1) x 145(L2)mm 206.030 01688113320
AGDA1232 Tuýp chữ T đầu lục giác 12 x 320(L1) x 165(L2)mm 265.430 0936306706
AGDA1434 Tuýp chữ T đầu lục giác 14 x 340(L1) x 170(L2)mm 324.500 01688113320
AGHD0214 Tuýp chữ T đầu lục giác 2 x 77(L1) x 141(L2)mm 77.660 0936306706
AGHD2E14 Tuýp chữ T đầu lục giác 2.5 x 77(L1) x 141(L2)mm 81.400 01688113320
AGHD0314 Tuýp chữ T đầu lục giác 3 x 77(L1) x 141(L2)mm 83.930 0936306706
AGHD0414 Tuýp chữ T đầu lục giác 4 x 77(L1) x 141(L2)mm 85.910 01688113320
AGHD0520 Tuýp chữ T đầu lục giác 5 x 97(L1) x 203(L2)mm 93.500 0936306706
AGHD0620 Tuýp chữ T đầu lục giác 6 x 97(L1) x 203(L2)mm 99.110 01688113320
AGHD0720 Tuýp chữ T đầu lục giác 7 x 97(L1) x 203(L2)mm 122.540 0936306706
AGHD0827 Tuýp chữ T đầu lục giác 8 x 116(L1) x 265(L2)mm 144.540 01688113320
AGHD1027 Tuýp chữ T đầu lục giác 10 x 116(L1) x 265(L2)mm 171.160 0936306706
AGHD1227 Tuýp chữ T đầu lục giác 12 x 116(L1) x 265(L2)mm 204.600 01688113320
GZC09060 "Bộ lục giác chữ L 9 chi tiết Lục giác L có tay cầm AGHD: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm" 1.186.460 0936306706
GZC09030 "Bộ đầu bi chữ L 9 chi tiết Lục giác 1 đầu bi AGCD0214~1027: 2 x 140mm, 2.5 x 140mm, 3 x 140mm, 4 x 140mm, 5 x 203mm, 6 x 203mm, 7 x 203mm, 8 x 265mm, 10 x 265mm" 1.198.450 01688113320
GZC09040 "Bộ đầu bi chữ L 9 chi tiết Lục giác sao, 1 đầu sao lỗ AIED1014~5027: T10 x 140mm, T15 x 140mm, T20 x 140mm, T25 x 140mm, T27 x 203mm, T30 x 203mm, T40 x 203mm, T45 x 265mm, T50 x 265mm" 1.168.640 0936306706
GAAX0802 "Bộ lục giác chữ L 8 chi tiết Lục giác L có tay cầm AGHD: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm " 923.120 01688113320
GAAX0801 "Bộ lục giác chữ L 8 chi tiết Lục giác 1 đầu bi AGCD: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm " 934.450 0936306706
GAAX0901 "Bộ lục giác sao chữ L 9 chi tiết Lục giác sao, 1 đầu sao lỗ AIED: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50" 1.024.760 01688113320
GAAS0601 "Lục giác đầu bi chữ L 6 chi tiết AGCA: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm" 477.950 0936306706
AHAI0619 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)3/16" x 150(L1) x 188(L2)mm 59.400 01688113320
AHAI0819 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)1/4" x 150(L1) x 188(L2)mm 65.670 0936306706
AHAI1019 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)5/16" x 150(L1) x 190(L2)mm 91.520 01688113320
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)3/8" x 150(L1) x 190(L2)mm 118.030 0936306706
BCFA0830 Vít sao 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0840 Vít sao 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 15.840 0936306706
BCFA1215 Vít sao 3/8" Dr. x T15 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1220 Vít sao 3/8" Dr. x T20 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1225 Vít sao 3/8" Dr. x T25 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1227 Vít sao 3/8" Dr. x T27 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1230 Vít sao 3/8" Dr. x T30 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1240 Vít sao 3/8" Dr. x T40 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1245 Vít sao 3/8" Dr. x T45 Length: 48mm 28.380 01688113320
BCFA1250 Vít sao 3/8" Dr. x T50 Length: 48mm 28.380 0936306706
BCFA1255 Vít sao 3/8" Dr. x T55 Length: 48mm 33.550 01688113320
BCFA1620 Vít sao 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1625 Vít sao 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1627 Vít sao 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1630 Vít sao 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao 1/2" Dr. x T70 Length: 55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông 1/2" Dr. x M5 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông 1/2" Dr. x M6 Length: 55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông 1/2" Dr. x M8 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông 1/2" Dr. x M10 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông 1/2" Dr. x M12 Length: 55mm 59.400 01688113320
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)3/8" x 150(L1) x 190(L2)mm 118.030 0936306706
BCFA1670 Vít sao 1/2" Dr. x T70 Length: 55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông 1/2" Dr. x M5 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông 1/2" Dr. x M6 Length: 55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông 1/2" Dr. x M8 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông 1/2" Dr. x M10 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông 1/2" Dr. x M12 Length: 55mm 59.400 01688113320
BCHA1614 Vít bông 1/2" Dr. x M14 Length: 55mm 64.570 0936306706
BCHA1616 Vít bông 1/2" Dr. x M16 Length: 55mm 78.760 01688113320
BCNA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 20.350 0936306706
BCNA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 24.420 01688113320
BCNA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.020 0936306706

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.7060936.306.706 & 016.88.11.33.20016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018Thông tin chung

Hãng sản xuất TOPTUL
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 10928104
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2037
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn