Toàn Thị Trường Bảo Hiểm Trong 7 Tháng Đầu Năm

Liên hệ

Http://Thebank.vn/Bao-Hiem-Nhan-ThoThị trường bảo hiểm nhân thọ

Tình hình khai thác mới

 

Tổng doanh thu phí khai thác mới đạt khoảng 6.436,87 tỷ đồng, tăng 51,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí của nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm khoảng 43,41%, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 43,38%, bảo hiểm tử kỳ chiếm khoảng 2,15%, bảo hiểm hưu trí chiếm khoảng 1,8%, các nghiệp vụ còn lại (trọn đời, sinh kỳ, trả tiền định kỳ) chiếm khoảng 0,09% và sản phẩm bổ trợ chiếm khoảng 9,18%.

 

Trong tháng 7/2015, các doanh nghiệp có doanh thu phí khai thác cao trên 100 tỷ đồng là BVNT, Prudential, Manulife, Daiichi và AIA.

cai-nhin-tong-quan-toan-thi-truong-bao-hiem-trong-7-thang-dau-nam

Cái nhìn tổng quan toàn thị trường bảo hiểm trong 7 tháng đầu năm

 

Số lượng hợp đồng khai thác mới (hợp đồng bảo hiểm chính) đạt khoảng 720.521 hợp đồng. Trong đó bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm khoảng 38,39%, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm 31,69% và bảo hiểm tử kỳ chiếm 29,29%, còn lại có thị phần khoảng 0,63%.

 

Về chất lượng hợp đồng khai thác mới: Phí bảo hiểm bình quân hợp đồng khai thác mới khoảng 8,53 triệu/hợp đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Phí bình quân của một hợp đồng hỗn hợp khoảng 10,14 triệu/hợp đồng, phí bình quân của một hợp đồng liên kết chung khoảng 12,43 triệu/hợp đồng, phí bình quân của hợp đồng tử kỳ khoảng 0,7 triệu/hợp đồng.

 

Thị phần doanh thu khai thác mới: Nhóm dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác gồm: Prudential chiếm khoảng 20,67%, Bảo Việt Nhân thọ chiếm khoảng 20,51%, tiếp đến là Manulife chiếm 12,95%, AIA chiếm 11,26%; Dai-ichi chiếm 10% và ACE chiếm 4,64%.


Hợp đồng có hiệu lực

 

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (theo hợp đồng chính) đạt khoảng 5.323.703 hợp đồng, tăng 13,42% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 19.419,41 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Thị phần doanh thu phí: thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm đến hết tháng 7/2015 như sau: Prudential 29,01%, Bảo Việt Nhân thọ 28,04%, Manulife 11,8%, AIA 9,1%, Dai-ichi 8,7%, ACE 4,08%, PVI 2,35%, Hanwha Life 1,81%, Generali 1,79%, Prévoir 1,56%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ không đáng kể.

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt khoảng 17.786 tỷ đồng, tăng 12,66% so với cùng kỳ năm ngoái. PVI dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc với doanh thu đạt 3.789 tỷ đồng, giảm 2,17% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 21,31% thị phần.

 

Tiếp đến là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 3.198 tỷ đồng, tăng 5,87% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 17,98% thị phần. Đứng thứ ba là Bảo Minh với doanh thu ước đạt 1.536 tỷ đồng, tăng 1,21%, chiếm 8,64% thị phần, PTI đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 1.295 tỷ đồng, tăng 51,13%, chiếm 7,29% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 1.239 tỷ đồng, tăng 6,76%, chiếm 6,97% thị phần.

cai-nhin-tong-quan-toan-thi-truong-bao-hiem

Thị trường bảo hiểm trong 7 tháng đầu năm không có nhiều biến động về vị trí dẫn đầu

 

Ngoài ra, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2014 như VASS tăng 4,61 lần (629 tỷ đồng), VBI tăng 2,23 lần (247tỷ đồng), Phú Hưng tăng 1,86 lần (28 tỷ đồng), MIC tăng 1,72 lần (881 tỷ đồng), BHV tăng 50,73% (73 tỷ đồng).

 

Bên cạnh đó, một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2014 là AAA giảm 56,39% (143 tỷ đồng), VNI giảm 16,05% (169 tỷ đồng), GIC giảm 4,36% (319 tỷ đồng), Samsung Vina giảm 1,96% (749 tỷ đồng).

 

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (5.508 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,97%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người (3.833 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,55%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (3.361 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18,90%), bảo hiểm cháy nổ (1.529 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,6%), bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (1.337 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,51%).

 

Môi giới bảo hiểm

Kết quả hoạt động nghiệp vụ môi giới bảo hiểm

Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm 6 tháng đầu năm đạt khoảng 3.038 tỷ đồng. Trong đó môi giới bảo hiểm gốc đạt 1.781 tỷ đồng, môi giới tái bảo hiểm đạt 1.257 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới chủ yếu tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (chiếm 56,7% tổng số phí thu xếp qua môi giới), bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (chiếm 18,1%).

 

Thị phần phí bảo hiểm thu xếp tập trung chủ yếu ở 4 doanh nghiệp (Aon, Gras, Marsh, JLT), chiếm 92,3%; khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (5 doanh nghiệp) chiếm 93,5%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 6,5%.

 

Hoa hồng môi giới bảo hiểm 6 tháng đầu năm đạt khoảng 259,4 tỷ đồng. Trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc đạt 218,7 tỷ, hoa hồng môi giới tái bảo hiểm đạt 40,7 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Thị phần hoa hồng môi giới bảo hiểm cũng tập trung chủ yếu ở 3 doanh nghiệp (Aon, Marsh, Gras) chiếm 88,7%, khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 86%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 11,3%.


Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính

 

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm gồm cả doanh thu từ hoa hồng môi giới bảo hiểm, hoạt động tài chính và thu nhập khác trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt khoảng 265,5 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị phần của khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 88,9%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 11,1%.

 

Tổng tài sản của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tính đến hết tháng 6 đạt 661,7 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng thời điểm năm 2014.

 

Nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tính đến hết tháng 6 đạt 191 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng thời điểm năm 2014.


Bình luận

6295 884 4
Mã số : 12399409
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn