Kế Toán Tài Chính Trần Xuân Nam

750.000

15 Đường 26 P16 Q8 Hcm

 

Kế toán tài chính Trần Xuân Nam

 Mã sản phẩm: 7500095
 Tên sản phẩm : Kế toán tài chính Trần Xuân Nam
 Tác giả : Trần Xuân Nam
 Nhà xuất bản : Tài chính quí II / 2015
 Năm xuất bản : 2015
 Kích thước : 3500g
 Trọng lượng : 4000g
 Hình thức bìa : Mềm
 Số trang : 1360
 Giá sản phẩm: 750,000 VNĐ
 Nội dung: 
Chi tiết thông tin

Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu, toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Tài chính, Kế toán với tư cách là công cụ quản lý và một loại hình dịch vụ trong thị trường tài chính mở đã và đang hội nhập với thế giới như một quy luật tất yếu của sự phát triển. Việt Nam đã cam kết lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán. Hiện nay, phần lớn các công ty hoạt động tại Việt Nam áp dụng chế độ kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Để giúp người làm công tác kế toán tìm hiểu các vấn đề liên quan đến phương pháp thực hành TT số 200/2014 và 202/2014 (VAS); Làm tốt hơn kế toán Việt Nam và có thể thực hành được hệ thống kế toán quốc tế IFRS và US GAAP; Nắm vững các nguyên tắc, thực tế kế toán tốt nhất của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam cũng như các chuẩn mực, thông lệ kế toán quốc tế (IFRS); Tác giả Trần Xuân Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính biên soạn bộ sách: "KẾ TOÁN TÀI CHÍNH" bao gồm 2 tập.Nội dung bộ sách gồm những phần chính sau:PHẦN 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN (ACCOUNTING FUNDAMENTALS)PHẦN 2. CÁC HỆ THỐNG KẾ TOÁN, BỘ KHUNG KẾ TOÁN VIỆT NAM, VÀ KẾ TOÁN QUỐC TẾPHẦN 3. KẾ TOÁN CÁC TÀI SẢN KHÔNG PHẢI TIỀN VÀ NỢ PHẢI TRẢPHẦN 4. KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÁC SỰ KIỆN ĐẶC BIỆTPHẦN 5. BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH (FINANCIAL PERFORMANCE)PHẦN 6. KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤTPHẦN 7. PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNHPHẦN 8. KẾ TOÁN CHI PHÍ/ GIÁ THÀNH (COST ACCOUNTING)PHẦN 9. SO SÁNH VAS VỚI IFRS VÀ CÁC THỰC TẾ TỐT NHẤTPHỤ LỤC (APPENDICES) (DANH MỤC HỆ THỐNG TK KẾ TOÁN DN THEO TT200/2014 TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH- DANH MỤC HỆ THỐNG TK KẾ TOÁN DN NHỎ VÀ VỪA TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH-CÁC BIỂU MẪU BCTC VÀ THUYẾT MINH BCTC THEO TT200 VÀ 202/2014) THUẬT NGỮ KẾ TOÁN VIỆT - ANH (VIETNAMESE - ENGLISH GLOSSARY)Hy vọng rằng, cuốn sách có ích cho tất cả những người đang và sẽ làm kế toán. Các kế toán viên và những nhà quản lý kế toán, tài chính, quản trị doanh nghiệp là đối tượng mục tiêu hàng đầu của cuốn sách này. Những người mới tiếp cận với nghề kế toán, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên về kế toán hay quản trị kinh doanh, các khóa ngắn hạn về kế toán cho người chuyên kế toán, các nghiên cứu sinh, các học viên cao học chắc chắn sẽ tìm thấy sự hữu dụng thực sự của cuốn sách này.Sách đẹp, khổ 20*28 cm,Tập 1 dày 692 trang, Giá: 390.000đ. Tập 2 dày 668 trang, Giá: 360.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2015.
Kế toán tài chính Trần Xuân Nam
Tác Giả: Trần Xuân Nam
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 3500g
Trọng lượng: 4000g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 1360
Giá bán: 750,000 VNĐ | Chi tiết
Biểu thuế xuất nhập khẩu 2015
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Gấp
Số trang: 768
Giá bán: 420,000 VNĐ | Chi tiết
Nghiệp vụ chuyên sâu kế toán trường học , hướng dẫn tự chủ tự chịu trách nhiệm về quản lý thu chi tài chính trong ngành giáo dục đào tạo
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẫn nghiệp vụ đấu thầu mua sắm sử dụng tài sản nhà nước chi tiêu nội bộ và chế độ tự chủ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
Nghiệp vụ chuyên sâu kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Nghiệp vụ chuyên sâu kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Cẩm nang doanh nghiệp - Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ Việt Anh
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 1000
Giá bán: 485,000 VNĐ | Chi tiết
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống dành cho kế toán trưởng
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước thi hành ngày 01-02-2015 , hướng dẫn mới nhất về quản lý thu chi ngân sách , mua sắm , sử dụng ,khấu hao tài sản nhà nước
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẫn hạch toán kế toán và phương pháp ghi chép chứng từ sổ sách kế toán doanh nghiệp
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 500
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Cẩm nang hướng dẫn chi tiêu mua sằm tiếp khách hội họp tính hao mòn , sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2015
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Nghiệp vụ kế toán chuyên sâu áp dụng trong hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc - TABMIS - Dành cho các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2015
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
chế độ kế toán doanh nghiệp hệ thống danh mục sơ đồ tài khoản , biểu mẫu chứng từ , sổ sách kế toán và phương pháp trình bày báo cáo tài chính
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
Chế độ kế toán doanh nghiệp, những quy định mới nhất về kết cấu tài khoản nghiệp vụ hạch toán ghi chép sổ sách chứng từ và báo cáo tài chính
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
cẩm nang quản lý tài chính dành cho kế toán trưởng hướng dẫn thược hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các văn bản thực hiện mới nhất
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 424
Giá bán: 335 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoat động công tác quản lý ngân sách tài chính xã phường thị trấn
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 và quy định mới kế toán trưởng doanh nghiệp cần biết
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 480
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiếtHướng dẫn chế độ kế toán phù hơp với hoạt động công tác quản lý ngân sách tài chính xã , phường , thị trấn
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết


Kế toán tài chính Trần Xuân Nam
Tác Giả: Trần Xuân Nam
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 3500g
Trọng lượng: 4000g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 1360
Giá bán: 750,000 VNĐ | Chi tiết
Biểu thuế xuất nhập khẩu 2015
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Gấp
Số trang: 768
Giá bán: 420,000 VNĐ | Chi tiết
Nghiệp vụ chuyên sâu kế toán trường học , hướng dẫn tự chủ tự chịu trách nhiệm về quản lý thu chi tài chính trong ngành giáo dục đào tạo
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẫn nghiệp vụ đấu thầu mua sắm sử dụng tài sản nhà nước chi tiêu nội bộ và chế độ tự chủ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
Nghiệp vụ chuyên sâu kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Nghiệp vụ chuyên sâu kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Cẩm nang doanh nghiệp - Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ Việt Anh
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 1000
Giá bán: 485,000 VNĐ | Chi tiếtChế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống dành cho kế toán trưởng
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bì

Bình luận

0947 809 541
Mã số : 11954134
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn