Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước 2015

335.000

15 Đường 26 P16 Q8 Hcm
 

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước thi hành ngày 01-02-2015 , hướng dẫn mới nhất về quản lý thu chi ngân sách , mua sắm , sử dụng ,khấu hao tài sản nhà nước


 Mã sản phẩm: 1353350095
 Tên sản phẩm : Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước thi hành ngày 01-02-2015 , hướng dẫn mới nhất về quản lý thu chi ngân sách , mua sắm , sử dụng ,khấu hao tài sản nhà nước
 Tác giả : Nhiều tác giả
 Nhà xuất bản : Tài chính quí I /2015
 Năm xuất bản : 2015
 Kích thước : 20x28cm
 Trọng lượng : 2500g
 Hình thức bìa : Mềm
 Số trang : 450
 Giá sản phẩm: 335,000 VNĐ
 Nội dung: 
Chi tiết thông tin

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC áp dụng 1/2/2015 HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH, MUA SẮM, SỬ DỤNG, KHẤU HAO TÀI SẢN NHÀ NƯỚCHệ thống Mục lục ngân sách nhà nước của nước ta là bảng phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước theo hệ thống tổ chức nhà nước, ngành kinh tế và các mục đích kinh tế - xã hội do Nhà nước thực hiện nhằm phục vụ cho việc lập, dự toán, quyết định dự toán, phân bổ giao dự toán, chấp hành dự toán và kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính thuộc khu vực nhà nước. Với chức năng đó, từ khi được ban hành cho đến nay, Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để dần hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước trong quá trình đổi mới. Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành TT số 192/2014/TT-BTC ngày 12-12-2014 Quy định bổ sung Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-02-2015). Bên cạnh đó, còn có nhiều quy định mới khác như: NQ số 01/NQ-CP ngày 03-01-2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; TT số 162/2014/TT-BTC ngày 06-11-2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; TT số159/2014/TT-BTC ngày 27-10-2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước; TT số 20/2014/TT-BTTTT ngày 05-12-2014 Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước...Để giúp cho các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời và thực hiện tốt những quy định của Chính phủ về Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước; tăng cường thực hiện nhiệm vụ tài chính, thu chi ngân sách; chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định; thanh toán quyết toán dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước... Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách"HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (THI HÀNH NGÀY 01-02-2015) HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH, MUA SẮM, SỬ DỤNG, KHẤU HAO TÀI SẢN NHÀ NƯỚC".Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:Phần I. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi, bổ sung áp dùng từ 01/02/2015Phần II. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ chi ngân sách nhà nước 2015;Phần III. Chế độ kiểm soát chi đối với cơ quan, đơn vị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính;Phần IV. Chế độ quản lý mua sắm, sử dụng, tính hao mòn tài sản công và thẩm quyền, thủ tục xác lập sở hữu tài sản nhà nước;Phần V. Quy trình thẩm tra quyết toán dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;Phần VI. Công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm toán ngân sách nhà nước;Phần VII. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản và kho bạc nhà nước.Hy vọng nội dung cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích đối với cán bộ lãnh đạo, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và các cán bộ thuộc các đơn vị, tổ chức trực tiếp làm các công việc liên quan đến ngân sách nhà nước.Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 450 trang; Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015.Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước chế độ thanh toán các khoản chi ngân sách tạm ứng vốn kho bạc trong các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước 2013- 2014
Tác Giả: Bộ Tài Chính.
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 520
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
Thuế - Tax - Song ngữ Anh Việt 2014 – Vietnamese Eglish bilingual –the lastest legal documents
Tác Giả: Bộ Tài Chính.
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: gấp
Số trang: 1180
Giá bán: 495,000 VNĐ | Chi tiết
Thuế - Tax - Song ngữ Anh Việt 2014 – Vietnamese Eglish bilingual –the lastest legal documents
Tác Giả: Bộ Tài Chính.
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 3500g
Hình thức bìa: gấp
Số trang: 1180
Giá bán: 495,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán , báo cáo tài chính và báo cáo thuế giá trị gia tăng trên excel
Tác Giả: ThS. Đặng Văn Sáng (CB) - PGS.TS. Bùi Văn Dương - PGS.TS. Võ Văn Nhị
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 19x27cm
Trọng lượng: 1500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 600
Giá bán: 189,000 VNĐ | Chi tiết
hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán báo cáo tài chính , báo cáo thuế giá trị gia tăng theo phương pháp thủ công
Tác Giả: Đặng Văn Sáng
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 16.00 x 24cm
Trọng lượng: 900g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 550
Giá bán: 137,000 VNĐ | Chi tiết
Cẩm Nang Hoàn Thiện Hệ Thống Nghiệp Vụ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp - Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2014
Tác Giả: Thùy Linh - Việt Trinh
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2014
Tác Giả: Bộ Tài Chính.
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
Quy trình quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách qua kho bạc nhà nước chế độ thanh toán các khoản chi ngân sách tạm ứng vốn kho bạc trong cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2050g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 500
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
Quy trình tổ chức tổng hợp, quản lý thu nộp ngân sách nhà nước, quy tắc ưu tiên trừ nợ, phân loại chứng từ, tài khoản thu ngân sách nhà nước và kiểm soát thanh toán các khoản chi qua kho bạc nhà nư��
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2050g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 448
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẩn công tác quản lý tài chính sử dụng kinh phí kiểm soát các khoản chi và quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định mới nhất
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x20 cm
Trọng lượng: 2200g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 448
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Chính Sách Ưu Đãi Lãi Suất Thẩm Định Tín Dụng Lập Phương Án Dự Phòng Rủi Ro Và Xử Lý Nợ Xấu Trong Các Tổ Chức Tín Dụng, Ngân Hàng
Tác Giả: Vũ Hoa Tươi 
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2200g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 448
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính, Báo Cáo Quản Trị Áp Dụng Trong Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Nhà Nước Và Những Quy Định Mới Về Quản Lý Tài Chính Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp 2013
Tác Giả: Vũ Hoa Tươi 
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2000g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 426
Giá bán: 330,000 VNĐ | Chi tiết
Luật Kế Toán Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Và Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quản Lý, Sử Dụng , Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định Trong Doanh Nghiệp 2013
Tác Giả: Vũ Hoa Tươi 
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2000g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 448
Giá bán: 330,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng Dẫn Chi Tiết Thực Hiện In, Phát Hành, Sử Dụng Hóa Đơn Bán Hàng, Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hóa ( Áp Dụng 01/07/2013)
Tác Giả: Vũ Hoa Tươi 
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2200g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 448
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẩn nghiệp vụ kế toán ngân sách, nghiệp vụ kho bạc (TABMIS)
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2200g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 420
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Toán Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc ( TABMIS)
Tác Giả: Bộ Tài Chính. 
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 500
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh torng kế toán và quy định mới về quản lý sử dụng trích khấu hao tài sản cố định dành cho kế toán các loại hình doanh nghiệp
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2200g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng dẩn thực hiện nghiệp vụ kế toán nhà nước ( TabMis), chế độ định mức chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản phương tiện trong cơ quan hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2050g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 452
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
Quy trinh thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước, công tác quản lý, sử dụng tài chính trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2250g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 500
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 2013 mới nhất
Tác Giả: Vũ Hoa Tươi 
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2050g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 544
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết

Bình luận

0947 809 541
Mã số : 11954309
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn