Cho em hỏi thế em thuộc đối tượng ưu tiên 06 và khu vực 2_nông thôn thì điểm cộng của em là bao nhiêu?

Em thi Trường ĐH Nghệ thuật Huế, nhưng NV1 về hệ CĐ sư phạm mỹ thuật ở Trường ĐH Hà Tĩnh. Em thuộc đối tượng ưu tiên 06 và khu vực 2 - nông thôn thì điểm cộng của em là bao nhiêu?
Trả lời 14 năm trước
Như vậy, Trường ĐH Nghệ thuật Huế sẽ chuyển kết quả thi "nhờ" của em về hệ CĐ Sư phạm Mỹ thuật (Trường ĐH Hà Tĩnh). Để biết thông tin về kết quả thi và điểm trúng tuyển em có thể liên hệ với hệ CĐ Sư phạm Mỹ thuật nhé. Đối tượng ưu tiên 06 và khu vực 2 - nông thôn em sẽ được cộng 2 điểm