Đánh nhầm đối tượng ưu tiên trong hồ sơ đăng ký đi thi ĐH.Làm thế nào để được cộng điểm đúng với khu vực ưu tiên của tôi đang sống?

Do sai sót nên tôi đã đánh nhầm đối tượng ưu tiên. Hồ sơ đăng ký tôi ghi là đối tượng 05, nhưng gần đây tôi mới biết đối tượng ưu tiên là 03 (bộ đội xuất ngũ). Tôi phải làm gì? Vì nếu được cộng điểm theo đối tượng 03 tôi sẽ trúng tuyển.
Trả lời 14 năm trước
Theo quy chế sau ngày thi, mọi thắc mắc về việc ghi sai dữ liệu về khu vực và đối tượng ưu tiên sẽ không được giải quyết. Tuy nhiên, trường hợp của bạn do ảnh hưởng đến việc trúng tuyển nên bạn hãy làm đơn trình bày sự việc, nộp cho trường bạn đã dự thi để nhà trường - nếu có thể - sẽ xem xét giải quyết cho bạn.