Tôi muốn dùng máy in thì phải cài những phần mềm nào?

Trả lời 12 năm trước
Đặc điểm các máy in thế hệ sau này thường kết nối trực tiếp với máy tính bằng cổng USB. Nếu máy tính của bạn sử dụng hệ điều hành mới nhất hiện tại bây giờ như: Windows XP, Vista... thì máy tính sẽ tự nhận dạng máy in thông qua các driver được tích hợp sẵn trên hệ điều hành này. Trong trường hợp máy tính không nhận dạng được máy in thì bạn nên xem trên máy in có đi kèm một đĩa driver hay không, nếu có chỉ cần hoàn tất thủ tục cài đặt các driver trên đĩa vào máy tính đang sử dụng thì có thể thực hiện công việc in ấn được.