Màn hình bị vỡ tấm LCD thì làm thế nào?

tun cua di
tun cua di
Trả lời 13 năm trước

Biểu hiện:
Một phần của màn hình bị sáng trắng hay có mầu sắc không thay đổi được, phần khác vẫn có hình.

  • Màn hình bị vỡ một góc

  • Nguyên nhân:
    - Nguyên nhân thường do va chạm, do vận chuyển hoặc bị đánh đổ từ trên bàn xuống đất.
    - Một nguyên nhân mà do các bạn thợ gây ra là do tháo vỏ máy, dùng tô vít cậy và có thể vỡ đèn.
  • Khắc phục:
    - Với đèn bị vỡ bạn chỉ có thể thay đèn hình hoặc thay tấm LCD


Đèn hình gồm tấm LCD và phần tạo ánh sáng nền