Tôi xin hỏi loại băng( không phải đĩa) DV ghi được bao nhiêu lần thì bỏ,xin cám ơn các bạn có câu trả lời gúp

Trả lời 12 năm trước
Tuỳ thuộc vào loại máy quay hoặc chát lượng băng. nếu máy mới và băng tốt thì có thể xài được chục lần, ngược lại máy cũ và băng kém thì chỉ được vài lần. Thực tế thì khi xài lại băng, bạn quay thử vài phút rồi xem lại. nếu hình ảnh và âm thanh vẫn tốt thì còn dùng tiếp được, không cần để ý nó đã dùng lần thứ mấy