Hỏi về upgrade hardware cho laptop?

Nếu trang bị CPU dual core thì giá cả thế nào?
Đào Thái Hà
Đào Thái Hà
Trả lời 12 năm trước
laptop sao thay chip được hả bạn [:-/]
Mít đặc
Mít đặc
Trả lời 12 năm trước
Tui khuyên bạn ko nên thử như vậy , là dân khá cứng về hardware mà tui cũng chưa thấy ai dám lên đời cho laptop như bạn cả, dễ die lắm , dù biết là làm được nhưng nó rất nguy hiểm , đôi lúc nó chết mà mình cũng chẳng hiểu tại sao như vậy [:-/]