Tôi không muốn sử dụng phím F8 dể chọn chế độ Safe Mode, mà khi khởi động xuất hiện dòng chọn chế độ Safe Mode thì như thế nào?

Trả lời 14 năm trước
1. Bấm chuột phải vào MyComputer --> chọn Properties --> chọn tab Advanced 2. Bấm chọn Settings thứ 3 trong phần Startup and Recovery 3. Bấm Edit Bạn gõ thêm một dòng dưới cùng với nội dung như sau multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional Safe Mode " /fastdetect Bấm menu File --> chọn Save --> đóng tất cả ra ngoài màn hình nền 4. Bấm Start --> chọn Run --> gõ MSCONFIG --> bấm OK 5. Chọn tab Boot.INI Đưa hộp sáng vào dòng bạn vừa thêm vào --> đánh dấu tích để lựa chọn phần SAFEBOOT --> Bấm OK để hoàn tất công việc