• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
34 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Dùng cho loại máy: Nokia / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: 3.7 V / Dòng ra: 800 mAh / Xuất xứ: Trung Quốc /
50.000 ₫
2
Dùng cho loại máy: Nokia / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: 3.5 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
50.000 ₫
3
Dùng cho loại máy: Samsung / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: 3.7 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
50.000 ₫
4
Dùng cho loại máy: Nokia / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: 5 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
50.000 ₫
5
Dùng cho loại máy: Nokia / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: 3.7 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
50.000 ₫
6
Dùng cho loại máy: Samsung / Điện áp vào: 100-240 V / Điện áp ra: 3.7 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
50.000 ₫
7
Dùng cho loại máy: Nokia / Điện áp vào: 100-240 V / Điện áp ra: - / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
50.000 ₫
8
Dùng cho loại máy: Samsung / Điện áp vào: - / Điện áp ra: - / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
50.000 ₫
9
Dùng cho loại máy: Samsung / Điện áp vào: - / Điện áp ra: - / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
50.000 ₫
10
Dùng cho loại máy: Nokia / Điện áp vào: 100-240 V / Điện áp ra: 3.5 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
50.000 ₫
11
Dùng cho loại máy: Apple / Hãng sản xuất: - / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: 5 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
70.000 ₫
12
Dùng cho loại máy: Sony Ericsson / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: 3.7 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: Trung Quốc /
80.000 ₫
13
Dùng cho loại máy: Sony Ericsson / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: 3.7 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
80.000 ₫
14
Dùng cho loại máy: Sony Ericsson / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: 3.7 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
80.000 ₫
15
Dùng cho loại máy: Sony Ericsson / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: - / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
80.000 ₫
Trang:  1  2  3  >