Kết quả tìm kiếm "chè tân cương nhất phẩm"

Chè Tân Cương Tước Thiệt - Đệ Nhất Trà Thái Nguyên

Chè Tân Cương Tước Thiệt - Đệ Nhất Trà Thái Nguyên

300.000

Công Ty Tnhh Thương Mại Tân Cương Xanh 42 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

0483 *** ***

Hà Nội

07/08/2013

Chè Tân Cương Tước Thiệt - Chè Ngon Nhất Thái Nguyên

Chè Tân Cương Tước Thiệt - Chè Ngon Nhất Thái Nguyên

300.000

Công Ty Tnhh Thương Mại Tân Cương Xanh 42 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

0483 *** ***

Hà Nội

20/09/2013

Chè Tân Cương Tước Thiệt - Chè Ngon Nhất Thái Nguyên

Chè Tân Cương Tước Thiệt - Chè Ngon Nhất Thái Nguyên

60.000

Công Ty Tnhh Thương Mại Tân Cương Xanh 42 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

0483 *** ***

Hà Nội

04/11/2013

Chè Tân Cương Thái Nguyên Ngon - Cty Cp Tân Cương Đệ Nhất

Chè Tân Cương Thái Nguyên Ngon - Cty Cp Tân Cương Đệ Nhất

300.000

Bích Ngọc 368 Trường Chinh, Đống Đa

0466 *** ***

Hà Nội

19/02/2014

Chè Tân Cương Tước Thiệt - Đệ Nhất Trà Tân Cương Thái Nguyên

Chè Tân Cương Tước Thiệt - Đệ Nhất Trà Tân Cương Thái Nguyên

60.000

Công Ty Tnhh Thương Mại Tân Cương Xanh 42 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

0483 *** ***

Hà Nội

06/08/2013

Chè Tân Cương Thượng Hạng,tuyệt Phẩm Chè Xanh Thái Nguyên

Chè Tân Cương Thượng Hạng,tuyệt Phẩm Chè Xanh Thái Nguyên

60.000

Công Ty Tnhh Thương Mại Tân Cương Xanh 42 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

0483 *** ***

Hà Nội

14/09/2013

Chè Thái Nguyên - Công Ty Cp Tân Cương Đệ Nhất

Chè Thái Nguyên - Công Ty Cp Tân Cương Đệ Nhất

100.000

Bích Ngọc 368 Trường Chinh, Đống Đa

0466 *** ***

Hà Nội

07/09/2013

Bán Chè Tân Cương Thái Nguyên Ngon Nhất Ở Hà Nội

Bán Chè Tân Cương Thái Nguyên Ngon Nhất Ở Hà Nội

38.000

Công Ty Tnhh Tân Cương Xanh 42 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

0438 *** ***

Hà Nội

13/03/2015

Chè Tân Cương Tước Thiệt - Chè Ngon Đệ Nhất Thái Nguyên

Chè Tân Cương Tước Thiệt - Chè Ngon Đệ Nhất Thái Nguyên

60.000

Công Ty Tnhh Thương Mại Tân Cương Xanh 42 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

0483 *** ***

Hà Nội

08/09/2013

Chè Tân Cương Thượng Hạng,tuyệt Phẩm Chè Xanh Thái Nguyên

Chè Tân Cương Thượng Hạng,tuyệt Phẩm Chè Xanh Thái Nguyên

150.000

Công Ty Tnhh Thương Mại Tân Cương Xanh 42 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

0483 *** ***

Hà Nội

23/11/2013

Chè Tân Cương Thượng Hạng - Tuyệt Phẩm Chè Xanh Thái Nguyên

Chè Tân Cương Thượng Hạng - Tuyệt Phẩm Chè Xanh Thái Nguyên

150.000

Công Ty Tnhh Thương Mại Tân Cương Xanh 42 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

0483 *** ***

Hà Nội

03/08/2013

Chè Tân Cương Long Việt - Trà Ngon Nhất Thái Nguyên

Chè Tân Cương Long Việt - Trà Ngon Nhất Thái Nguyên

380.000

Công Ty Tân Cương Xanh 42Tây Sơn,đống Đa,hà Nội

0438 *** ***

Hà Nội

28/07/2014

Chè Tân Cương Thượng Hạng - Chè Thái Nguyên Ngon Nhất

Chè Tân Cương Thượng Hạng - Chè Thái Nguyên Ngon Nhất

150.000

Công Ty Tân Cương Xanh 42Tây Sơn,đống Đa,hà Nội

0438 *** ***

Hà Nội

26/07/2014

Chè Thái Nguyên Tân Cương Tước Thiệt - Đệ Nhất Trà Thái Nguyên

Chè Thái Nguyên Tân Cương Tước Thiệt - Đệ Nhất Trà Thái Nguyên

60.000

Công Ty Tnhh Tân Cương Xanh 42 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

0438 *** ***

Hà Nội

23/07/2014

Địa Chỉ Bán Chè Tân Cương Thái Nguyên Ngon Nhất

Địa Chỉ Bán Chè Tân Cương Thái Nguyên Ngon Nhất

380.000

Công Ty Tnhh Tân Cương Xanh 42 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

0438 *** ***

Hà Nội

02/02/2015

Bán Chè Tân Cương Thái Nguyên Ngon Nhất - Tân Cương Xanh

Bán Chè Tân Cương Thái Nguyên Ngon Nhất - Tân Cương Xanh

380.000

Công Ty Tnhh Tân Cương Xanh 42 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

0438 *** ***

Hà Nội

14/03/2015

Chè Thái Nguyên Ngon - Công Ty Cp Tân Cương Đệ Nhất

Chè Thái Nguyên Ngon - Công Ty Cp Tân Cương Đệ Nhất

300.000

Hoàng Mai 368 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội

0466 *** ***

Hà Nội

05/12/2013

Chè Tân Cương Tước Thiệt - Đệ Nhất Trà Tân Cương Thái Nguyên

Chè Tân Cương Tước Thiệt - Đệ Nhất Trà Tân Cương Thái Nguyên

60.000

Công Ty Tân Cương Xanh 42Tây Sơn,đống Đa,hà Nội

0438 *** ***

Hà Nội

01/08/2014

Chè Thái Nguyên - Công Ty Cp Tân Cương Đệ Nhất

Chè Thái Nguyên - Công Ty Cp Tân Cương Đệ Nhất

200.000

Bích Ngọc 368 Trường Chinh, Đống Đa

0466 *** ***

Hà Nội

06/12/2013

Chè Tân Cương Thái Nguyên Thơm Ngon Nhất

Chè Tân Cương Thái Nguyên Thơm Ngon Nhất

380.000

Công Ty Tnhh Tân Cương Xanh 248Khâm Thiên,đống Đa,hà Nội

0438 *** ***

Hà Nội

11/03/2015