Kết quả tìm kiếm "bạt lót nhựa đen 0.3mm"

Bạt Nhựa Đen 2 Mặt Lót Bãi Rác Thải 0.3Mm 0.5Mm 0.75Mm-Suncogroupvn

Bạt Nhựa Đen 2 Mặt Lót Bãi Rác Thải 0.3Mm 0.5Mm 0.75Mm-Suncogroupvn

11.000

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

5 ngày trước

Bạt Nhựa Đen Nylon 0.3Mm Cuộn 300M2 Khổ 6Mx50M-Lót Bể Nước

Bạt Nhựa Đen Nylon 0.3Mm Cuộn 300M2 Khổ 6Mx50M-Lót Bể Nước

12.300

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

14/01/2022

Cuộn Bạt Hdpe Đen 0.3Mm Khổ 3X50M 150M2 Lót Bể Cá Coi

Cuộn Bạt Hdpe Đen 0.3Mm Khổ 3X50M 150M2 Lót Bể Cá Coi

11.800

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

06/01/2022

Bạt Đen Hdpe 0.3Mm Khổ 5Mx20M Cuộn 100M2 Lót Bãi Rác

Bạt Đen Hdpe 0.3Mm Khổ 5Mx20M Cuộn 100M2 Lót Bãi Rác

12.300

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

14/01/2022

Bạt Nhựa Đen Hdpe 2 Mặt 0.3Mm Khổ 5Mx20M Cuộn 100M2 Lót Be Bờ

Bạt Nhựa Đen Hdpe 2 Mặt 0.3Mm Khổ 5Mx20M Cuộn 100M2 Lót Be Bờ

11.300

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

14/01/2022

Bạt Nhựa Lót Ao Tôm Hdpe 0.3Mm 0.5Mm Khổ 6Mx50M

Bạt Nhựa Lót Ao Tôm Hdpe 0.3Mm 0.5Mm Khổ 6Mx50M

15.000

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

5 ngày trước

Tấm Bạt Hdpe Đen 0.3Mm Khổ 5X20M Cuộn 100M2 Lót Trại Nuôi Ếch

Tấm Bạt Hdpe Đen 0.3Mm Khổ 5X20M Cuộn 100M2 Lót Trại Nuôi Ếch

11.600

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

14/01/2022

Tấm Bạt Hdpe Đen 0.3Mm Khổ 6X20M Cuộn 120M2 Lót Bể Cá Koi

Tấm Bạt Hdpe Đen 0.3Mm Khổ 6X20M Cuộn 120M2 Lót Bể Cá Koi

13.500

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

3 ngày trước

Bạt Nhựa 0.3Mm-K5-60M Lót Ao-Cty Suncogroup Việt Nam

Bạt Nhựa 0.3Mm-K5-60M Lót Ao-Cty Suncogroup Việt Nam

15.300

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

05/01/2022

Bạt Đen Hdpe 0.3Mm Khổ 5Mx20M Cuộn 100M2 Lót Bể Cá Koi

Bạt Đen Hdpe 0.3Mm Khổ 5Mx20M Cuộn 100M2 Lót Bể Cá Koi

12.400

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

14/01/2022

Bạt Nhựa 0.3Mm-K5-60M Lót Bãi Rác-Cty Suncogroup Việt Nam

Bạt Nhựa 0.3Mm-K5-60M Lót Bãi Rác-Cty Suncogroup Việt Nam

16.000

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

3 ngày trước

Bạt Nhựa Đen Hdpe 0.3Mm 0.5Mm 0.75Mm Chống Thấm Lót Hồ Ao-Kho Đà Nẵng-Suncogroup Việt Nam 2021

Bạt Nhựa Đen Hdpe 0.3Mm 0.5Mm 0.75Mm Chống Thấm Lót Hồ Ao-Kho Đà Nẵng-Suncogroup Việt Nam 2021

16.000

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

10/01/2022

Màng Nhựa Hdpe Đen 0.3Mm Khổ 5Mx20M Cuộn 100M2 Lót Bể Nước

Màng Nhựa Hdpe Đen 0.3Mm Khổ 5Mx20M Cuộn 100M2 Lót Bể Nước

12.600

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

14/01/2022

Bạt Nhựa Đen 2 Mặt Lót Bãi Rác-Suncogroup

Bạt Nhựa Đen 2 Mặt Lót Bãi Rác-Suncogroup

10.000

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

26/12/2021

Bạt Nhựa Hdpe 0.3Mm Cuộn 300M2 Khổ 3X100M Lót Che Mái-Cty Suncogroup Việt Nam

Bạt Nhựa Hdpe 0.3Mm Cuộn 300M2 Khổ 3X100M Lót Che Mái-Cty Suncogroup Việt Nam

14.300

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

05/01/2022

Bạt Nhựa Nhà Xưởng Hdpe 0.3Mm

Bạt Nhựa Nhà Xưởng Hdpe 0.3Mm

11.000

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

24/12/2021

Bạt Nhựa Hdpe Chống Thấm 0.3Mm Khổ 4X100M Cuộn 400M2 Lót Ao Tôm-Sunco6

Bạt Nhựa Hdpe Chống Thấm 0.3Mm Khổ 4X100M Cuộn 400M2 Lót Ao Tôm-Sunco6

13.000

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

3 ngày trước

Bạt Lót Bể Nước Hdpe 0.3Mm Khổ 3X50M Cuộn 150M2

Bạt Lót Bể Nước Hdpe 0.3Mm Khổ 3X50M Cuộn 150M2

12.500

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

05/01/2022

Bạt Nhựa Hdpe 0.3Mm Cuộn 400M2 Khổ 4X100M Lót Bãi Rác-Cty Suncogroup Việt Nam 2021

Bạt Nhựa Hdpe 0.3Mm Cuộn 400M2 Khổ 4X100M Lót Bãi Rác-Cty Suncogroup Việt Nam 2021

13.800

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

05/01/2022

Bạt Nhựa Chống Thấm Hdpe 0.3Mm Lót Nhà Xưởng-Kho Đà Nẵng-Suncogroup-Vệt Nam 2021

Bạt Nhựa Chống Thấm Hdpe 0.3Mm Lót Nhà Xưởng-Kho Đà Nẵng-Suncogroup-Vệt Nam 2021

13.000

Bangcannuoc.com.vn 765/1 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

0989 *** ***

Toàn quốc

14/01/2022