Cửa Đi Bằng Sắt Uốn Nghệ Thuật Chất Lượng Cao!

5 triệu

491 Cộng Hoà, P.15, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

   Cánh cửa ra vào thường thể hiện tính năng thẩm mỹ chính trong bất cứ kiến trúc. Việc quyết định làm cửa sắt nghệ thuật hai cánh hay mẫu cửa sắt pano đơn giản  cho lối đi chính vào nhà luôn là nổi bâng khuâng của nhiều gia chủ. Bởi nó có thể là một giọng tinh tế hoặc thực hiện một tuyên bố táo bạo cho bất cứ ai đặt chân bước vào ngôi nhà Bạn.  


https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872590-aid.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872591-bfw.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872593-bef.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872594-biw.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872594-tsr.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872595-lbo.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872595-hwt.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872596-mnv.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872596-rcg.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872597-njy.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872597-ndv.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872597-ava.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872598-bim.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872598-iie.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872599-vds.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872599-nnr.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872600-ypp.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872601-dlp.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872601-apm.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872602-wlv.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872602-rhb.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872602-wpc.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872603-vtl.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872603-rsp.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872604-qkn.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872605-eek.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872605-tiq.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872606-ckg.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872606-mlv.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872606-tlu.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872607-ugp.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872608-ztm.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872608-zcf.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872609-jql.pnghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872612-iwy.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872613-tem.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872614-tbf.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872614-kux.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872615-jir.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872615-fch.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872616-xlz.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872616-rvk.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872617-rgq.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872617-yxy.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872618-lqr.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872619-bnh.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872619-ddt.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872620-byl.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872620-niq.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872621-ido.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872621-hmn.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872622-zxr.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872623-fss.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872623-pnp.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872624-baq.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872624-gac.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872625-mrt.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872625-ace.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872626-kkk.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872626-hmd.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872630-msq.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872631-yrg.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872631-xnr.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872631-ysn.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872632-ifx.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872633-iti.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872633-ews.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872634-mqh.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872634-wbb.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872635-ict.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872635-aal.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872636-iig.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872636-cqv.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872637-nth.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872638-gfl.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872638-bbj.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872638-egh.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872639-tsw.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872639-yhg.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872640-rto.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872641-okz.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872642-vcn.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872642-lnq.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872643-eyu.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872643-yez.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872644-igc.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872644-ylw.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872645-ild.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872645-dia.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872646-bib.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872646-yyr.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872647-eug.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872647-tdh.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872648-jdu.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872648-weg.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872649-khs.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872649-zvk.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872650-tqz.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872650-sgy.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872652-umu.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872652-aau.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872653-gzv.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872654-qyn.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872654-yah.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872655-oqz.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872655-eud.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872656-oqp.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872657-kle.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872658-mga.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872658-umx.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872659-qsk.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872660-qzm.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872660-hur.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872661-skt.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872662-zok.jpeghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872662-nbw.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872663-vmn.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872664-ksn.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872665-vow.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872666-aqt.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872667-ygo.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872668-whr.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872669-gvl.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872669-grp.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872670-klp.jpeghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872671-zia.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872672-vnh.jpeghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872672-uex.jpeghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872673-ppa.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872673-ptf.jpeghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872674-agi.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872674-jgv.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872675-uil.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872676-wxp.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872677-mam.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872678-cil.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872679-ore.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872680-edu.pnghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872683-qtz.pnghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872686-zvb.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872686-bzp.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872687-sgs.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872687-sgz.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872688-muc.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872688-cni.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872689-pkk.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872689-xey.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872690-fxm.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872690-hhb.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872691-cta.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872691-etp.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872692-odi.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872693-lui.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872696-oeo.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872697-kty.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872697-pgx.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872698-phm.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872698-juu.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872699-sqh.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872700-oni.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872700-xyp.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872701-qnd.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872701-fik.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872702-ubi.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872703-ojd.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872703-txl.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872706-fag.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872706-avo.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872707-wnx.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872707-nnk.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872708-wcj.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872708-rbt.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872709-otz.pnghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872712-frv.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872713-ohw.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872714-itf.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872714-ryn.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872715-hqn.jpeghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872716-zad.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872717-mom.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872717-blu.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872718-hbw.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872719-kuw.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872720-yki.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872720-izr.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872721-sju.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872721-vyk.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872722-qag.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872722-qzg.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872723-wrl.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872725-ihh.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872726-mru.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872727-ixq.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872727-unv.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/12/1702872728-nby.jpg   Nhìn vào thiết kế của cửa đi chính  ta cũng phần nào đoán được cấu trúc, phong cách bên trong ngôi nhà và hơn nữa  nó lột tả về gu thẫm mĩ của chủ nhân ngôi nhà. Thông thường, Với kiến trúc cổ điển thì chủ nhà chọn phương án làm cửa sắt nghệ thuật hai cánh cho lối đi chính của mình chiếm đến 80% lựa chọn. Bởi lẻ ngoài sắt nghệ thuật thì không một vật liệu nào lại thể hiện đúng nhất phong cách hoài cổ, lãng mạn mà lại rất chắc chắn tạo nên sự an toàn tuyệt đối cho ngôi nhà.
    Từ mộc mạc cho đến hiện đại, đơn giản đến phức tạp, Với kinh nghiệm sản xuất trên mười năm của mình, Nice Gates có thể làm cửa sắt nghệ thuật hai cánh, bốn cánh,… và mọi thiết kế cửa đi bằng sắt thích hợp nhất cho nhiều kiến trúc. Các sản phẩm của chúng tôi sẽ làm nổi bật lối đi chính của bạn và làm cho bất cứ ai cũng phải trầm trồ trước gu thẫm mĩ tinh tế, ấn tượng của ngôi nhà Bạn!

Hãy liên hệ ngay với Nice Gates để được tư vấn chi tiết nhất!

Các sản phẩm khác:  Ngoại Thất Sắt  | Cầu Thang Sắt Đẹp

 

Quý khách hàng quan tâm và có nhu cầu đến sản phẩm, vui lòng tham khảo thêm tại website:www.cuacong.com.vn / www.nicegates.vn

Hoặc liên hệ để được tư vấn trực tiếp:

Phòng Kinh Doanh- (08) 62 959 111

 Hotline: 0938761088 - Ms. Triều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm Ơn Quý Khách Đã Quan Tâm Tham Quan Sản Phẩm Của Chúng Tôi, Trên Đây Chỉ Là 1 Vài Mẫu Đại Diện, Quý Khách Có Nhu Cầu Tìm Hiểu Thêm Về Sản Phẩm, Quy cách Đặt hàng,Giá cả Xin Vui Lòng Liên hệ 0938761088- Ms. Triều để được tư vấn chi tiết hơn.

 

Với đội ngũ cán bộ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp, nhiệt tình, chúng tôi sẽ đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của khách hàng về mọi mặt.

ĐẶC BIỆT: NICEGATES ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ 18 THÁNG .Với 4 Tiêu Chí bảo hành rõ ràng :Oxi hóa sản phẩm ; Các mối hàn bị cong vênh co ngót ; Kết cấu không bền vững ; Sơn bị bong tróc.

 - Trong thời gian bảo hành, bất kỳ có sự cố gì về sp, sau khi nhận được thông báo của khách hàng, chậm nhất trong vòng 24h đối với nội thành Tp HCM và 72h đ/v các tỉnh thành khác, nhân viên kỹ thuật của NiceGates sẽ có mặt để xử lý cho khách hàng.

 - Đặc biệt trong thời gian bảo hành, NiceGates có chế độ chăm sóc định kỳ 9 tháng 1 lần. Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi sẽ đến công trình kiểm tra sản phẩm, đánh bóng, làm mới, sơn lại những sp bị cũ tại công trình.

- Sau thời gian bảo hành, nếu quý khách hàng có nhu cầu đánh bóng, làm mới, sơn lại sp, nhân viên của chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý khách với mức phí ưu đãi.

 

NICEGATESChất lượng tuyệt vời, giá cả cạnh tranh! -SỰ LỰA CHỌN TỐT NHẤT CHO NGÔI NHÀ THÂN YÊU CỦA BẠN!

Rất Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách!

(08) 62 959 111 - 0938761088(Ms. Triều)

Thông tin chung

Kích thước 855439

Bình luận

Nicegates Company

Nice Gates sở hũu rất nhiều mẫu thiết kế độc đáo và hàng trăm bức ảnh trên trang web của chúng tôi. Bộ phận kiến trúc sư đầy kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây để tư vấn, thiết kế một hàng rào bao quanh đầy kiên cố và có phong cách phù hợp nhất cho sân vườn biệt thự nhà bạn!

Nicegates Company

Sản phẩm sử dụng Thép Nhật, liên kết bằng kỹ thuật hàn Tig (hàn kín khít và chắc chắn các mặt, hạn chế tối đa lộ mối hàn), áp dụng công nghệ Nhúng kẽm nóng thành phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế với độ dày 650gram/m2 đảm bảo chống rỉ sét từ 20-30 năm. Sơn lót epoxy, Sơn phủ màu Epoxy cao cấp của Na Uy(Công nghệ sơn Ôto). Đơn giá tính theo mét vuông.

Nicegates Company

Sản phẩm sử dụng Thép Nhật, liên kết bằng kỹ thuật hàn Tig (hàn kín khít và chắc chắn các mặt, hạn chế tối đa lộ mối hàn), áp dụng công nghệ Nhúng kẽm nóng thành phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế với độ dày 650gram/m2 đảm bảo chống rỉ sét từ 20-30 năm. Sơn lót epoxy, Sơn phủ màu Epoxy cao cấp của Na Uy(Công nghệ sơn Ôto). Đơn giá tính theo mét vuông.

Nicegates Company

TỔNG CỘNG 58,016,000

0938 761 088
Mã số : 11789241
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 18/10/2024
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn