Wifi Card, Access Point, Usb Wifi, Modem Adsl, Router, Usb Internet .tổng Đại Lý Bán Lẻ Chính Hãng.

150.000

Cơ Sở I:44 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa.Bộ phát sóng wifi, hàng chính hãng Tenda - TP-link - Linksys.... Chuẩn kết nối B/G/N - 54/150/300Mbps. Thông tin chi tiết sản phẩm truy cập website http://vnwifi.net   hoặc  http://usb-3g.vn

Giá:(VNĐ)

350.000Đ

Hãng sản xuất :TENDA
Model :W311R
Thông số kỹ thuật
Số cổng kết nối :• 5 x RJ45

Tốc độ truyền dữ liệu dây :

Tốc độ truyền dữ liệu WIFI :

• 10/100Mbps

• 150Mbps

Khoảng cách phát Trong nhà/Ngoài trời (m) :65
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11a


Giá:(VNĐ)

620.000Đ

Hãng sản xuất :TENDA
Model :W308R
Thông số kỹ thuật
Số cổng kết nối :• 5 x RJ45

Tốc độ truyền dữ liệu dây :

Tốc độ truyền dữ liệu WIFI :

• 10/100Mbps

• 300Mbps

Khoảng cách phát Trong nhà/Ngoài trời (m) :70
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11a


Giá:(VNĐ)

450.000Đ

Hãng sản xuất :TP-Link

Model :

WR340G - WR340GD
Thông số kỹ thuật
Số cổng kết nối :• 5 x RJ45

Tốc độ truyền dữ liệu dây :

Tốc độ truyền dữ liệu WIFI :

• 10/100Mbps

• 54Mbps

Khoảng cách phát Trong nhà/Ngoài trời (m) :50
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
Giá:(VNĐ)

500.000Đ

Hãng sản xuất :TP-Link

Model :

WR740N
Thông số kỹ thuật
Số cổng kết nối :• 5 x RJ45

Tốc độ truyền dữ liệu dây :

Tốc độ truyền dữ liệu WIFI :

• 10/100Mbps

• 150Mbps

Khoảng cách phát Trong nhà/Ngoài trời (m) :60
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11n
Giá:(VNĐ)

550.000Đ

Hãng sản xuất :TP-Link

Model :

WR741ND
Thông số kỹ thuật
Số cổng kết nối :• 5 x RJ45

Tốc độ truyền dữ liệu dây :

Tốc độ truyền dữ liệu WIFI :

• 10/100Mbps

• 54Mbps

Khoảng cách phát Trong nhà/Ngoài trời (m) :70
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11n
Giá:(VNĐ)

670.000Đ

Hãng sản xuất :TP-Link

Model :

 WR841N
Thông số kỹ thuật
Số cổng kết nối :• 5 x RJ45

Tốc độ truyền dữ liệu dây :

Tốc độ truyền dữ liệu WIFI :

• 10/100Mbps

• 300Mbps

Khoảng cách phát Trong nhà/Ngoài trời (m) :85
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11a
Giá:(VNĐ)

1.000.000Đ

Hãng sản xuất :TP-Link

Model :

WA901ND 
Thông số kỹ thuật
Số cổng kết nối :• 1 x RJ45

Tốc độ truyền dữ liệu dây :

Tốc độ truyền dữ liệu WIFI :

• 10/100Mbps

• 300Mbps

Khoảng cách phát Trong nhà/Ngoài trời (m) :

100

Chuyên Dùng Nối tiếp sóng wifi và mở rộng phạm vi phát sóng.

Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11a


Giá:(VNĐ)

850.000Đ

Hãng sản xuất :TP-Link

Model :

WR940N 
Thông số kỹ thuật
Số cổng kết nối :• 5 x RJ45

Tốc độ truyền dữ liệu dây :

Tốc độ truyền dữ liệu WIFI :

• 10/100Mbps

• 300Mbps

Khoảng cách phát Trong nhà/Ngoài trời (m) :95
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11a


Giá:(VNĐ)

1.000.000Đ

Hãng sản xuất :TP-Link

Model :

WR941N D
Thông số kỹ thuật
Số cổng kết nối :• 5 x RJ45

Tốc độ truyền dữ liệu dây :

Tốc độ truyền dữ liệu WIFI :

• 10/100Mbps

• 300Mbps

Khoảng cách phát Trong nhà/Ngoài trời (m) :105
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11a


Giá:(VNĐ)

1.350.000Đ

Hãng sản xuất :TP-Link

Model :

  WR1043N
Thông số kỹ thuật
Số cổng kết nối :• 5 x RJ45

Tốc độ truyền dữ liệu dây :

Tốc độ truyền dữ liệu WIFI :

• 10/100/1000Mbps

• 300Mbps

Khoảng cách phát Trong nhà/Ngoài trời (m) :135
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11aBộ Phát sóng Wifi Tích hợp Modem ADSL2+ (Modem WIFI).

Giá:(VNĐ)

650.000Đ

Hãng sản xuất :TENDA
Model :Modem WIFI W548D
Thông số kỹ thuật
Số cổng kết nối :• 5 x RJ45

Tốc độ truyền dữ liệu dây :

Tốc độ truyền dữ liệu WIFI :

• 10/100Mbps

• 54Mbps

Khoảng cách phát Trong nhà/Ngoài trời (m) :65
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a


Giá:(VNĐ)

700.000Đ

Hãng sản xuất :TP-Link

Model :

Modem WIFI TD8901
Thông số kỹ thuật
Số cổng kết nối :• 5 x RJ45

Tốc độ truyền dữ liệu dây :

Tốc độ truyền dữ liệu WIFI :

• 10/100Mbps

• 54Mbps

Khoảng cách phát Trong nhà/Ngoài trời (m) :65
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a


Giá:(VNĐ)

850.000Đ

Hãng sản xuất :TP-Link

Model :

 Modem WIFI TD8951
Thông số kỹ thuật
Số cổng kết nối :• 5 x RJ45

Tốc độ truyền dữ liệu dây :

Tốc độ truyền dữ liệu WIFI :

• 10/100Mbps

• 150Mbps

Khoảng cách phát Trong nhà/Ngoài trời (m) :80
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11n


Giá:(VNĐ)

1.250.000Đ

Hãng sản xuất :TP-Link

Model :

 Modem WIFI TD8961
Thông số kỹ thuật
Số cổng kết nối :• 5 x RJ45

Tốc độ truyền dữ liệu dây :

Tốc độ truyền dữ liệu WIFI :

• 10/100Mbps

• 300Mbps

Khoảng cách phát Trong nhà/Ngoài trời (m) :95
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11n


Bộ thu sóng Wifi-Wifi Card-USB Wifi.Giá(VNĐ)
150.000
Hãng sản xuất :TENDA
Model :W541U
Thông số kỹ thuật
Tốc độ truyền dữ liệu :54Mbps
Khoảng cách thu Trong nhà/Ngoài trời (m) :15
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
Liên Hệ
0988.77.8383
Giá(VNĐ)
250.000
Hãng sản xuất :TENDA
Model :W311U
Thông số kỹ thuật
Tốc độ truyền dữ liệu :150Mbps
Khoảng cách thu Trong nhà/Ngoài trời (m) :20
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11a
Liên Hệ
0988.77.8383
Giá(VNĐ)
250.000
Hãng sản xuất :TP-Link
Model :WN321G
Thông số kỹ thuật
Tốc độ truyền dữ liệu :54Mbps
Khoảng cách thu Trong nhà/Ngoài trời (m) :15
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
Liên Hệ
0988.77.8383
Giá(VNĐ)
330.000
Hãng sản xuất :TP-Link
Model :WN422G
Thông số kỹ thuật
Tốc độ truyền dữ liệu :150Mbps
Khoảng cách thu Trong nhà/Ngoài trời (m) :25
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11a
Liên Hệ
0988.77.8383
Giá(VNĐ)
360.000
Hãng sản xuất :TP-Link
Model :WN722G
Thông số kỹ thuật
Tốc độ truyền dữ liệu :150Mbps
Khoảng cách thu Trong nhà/Ngoài trời (m) :35
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11a
Liên Hệ
0988.77.8383
Giá(VNĐ)
430.000
Hãng sản xuất :TP-Link
Model :WN7200N
Thông số kỹ thuật
Tốc độ truyền dữ liệu :150Mbps
Khoảng cách thu Trong nhà/Ngoài trời (m) :45
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11a
Liên Hệ
0988.77.8383
Giá(VNĐ)
530.000
Hãng sản xuất :TP-Link
Model :WN822G
Thông số kỹ thuật
Tốc độ truyền dữ liệu :300Mbps
Khoảng cách thu Trong nhà/Ngoài trời (m) :55
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11a
Liên Hệ
0988.77.8383
Giá(VNĐ)
350.000
Hãng sản xuất :TP-Link
Model :WN651G
Thông số kỹ thuật
Tốc độ truyền dữ liệu :108Mbps
Khoảng cách thu Trong nhà/Ngoài trời (m) :15
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
Liên Hệ
0988.77.8383
Giá(VNĐ)
250.000
Hãng sản xuất :TP-Link
Model :WN355G - WN350G
Thông số kỹ thuật
Tốc độ truyền dữ liệu :54Mbps
Khoảng cách thu Trong nhà/Ngoài trời (m) :35
Chuẩn giao tiếp :• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
Liên Hệ
0988.77.8383

-------------------------------------------------------------------------------


Giao dịch tại: 44 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội

Liên hệ kinh doanh: 043.994.7752 - 04.35.7393.35 - 0988.77.8383 (Mr.Đức) để được hỗ trợ tốt nhất.
HẾT HẠN

0439 947 752
Mã số : 1233153
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 13/11/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn