Linh Kiện Server, Linh Kiện Máy Chủ, Parts Server, Parts Máy Chủ, Linh Kiện Ibm, Linh Kiện Hp, Linh Kiện Dell.

Liên hệ

56 Đào Duy Anh, P.9, Q.phú Nhuận, Tp.hcm

Linh kiện server, Linh kiện máy chủ, parts server, parts máy chủ, linh kiện IBM, linh kiện HP, linh kiện DELL.

Cty TNHH Phát triển công nghệ Thiên Phú Thành

56 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT: 08.62920296     Mobile: 0929 212 878 (A.Tín)

 

PARTS HP SERVER

 

HP / Compaq HDD

 

P/N: 286713-B22

HP 36.4GB 15,000 rpm, U320 Universal Hard Drive SCSI Hot Plug

Giá (USD): 135

 

P/N: 286714-B22

HP 72GB U320 10K Universal HDD SCSI Hot Plug

Giá (USD): 140

 

P/N: 286778-B22

HP 72GB U320 15K Universal HDD SCSI Hot Plug

Giá (USD): 150

 

P/N: 286716-B22

HP 146GB U320 10K Universal HDD SCSI Hot Plug

Giá (USD): 210

 

P/N: 347708-B22

HP 146GB U320 15K Universal HDD SCSI Hot Plug

Giá (USD): 220

 

P/N: 350694-B22

HP HDD 300GB, Ultra 320, 10K SCSI Hot Plug

Giá (USD): 310

 

P/N: 411089-B22

HP HDD 300GB, Ultra 320, 15K SCSI Hot Plug

Giá (USD): 350

 

P/N: 375870-B21

HP 72GB 3G SAS 15K 3.5" HDD Hot Plug

Giá (USD): 145

 

P/N: 375861-B21

HP 72GB 3G SAS 10K SFF SP HDD Hot Plug SFF SAS 2.5" Drives

Giá (USD): 200

 

P/N: 431935-B21

HP 72GB 3G SAS 15K SFF SP HDD Hot Plug SFF SAS 2.5" Drives

Giá (USD): 210

 

P/N: 375872-B21

HP 146GB 3G SAS 15K 3.5" HDD Hot Plug

Giá (USD): 220

 

P/N: 431958-B21

HP 146GB 3G SAS 10K SFF SP HDD Hot Plug SFF SAS 2.5" Drives

Giá (USD): 270

 

P/N: 418367-B21

HP 146GB 3G SAS 10K SFF Dual Port ENT HDD

Giá (USD): 300

 

P/N: 431944-B21

HP 300GB 3G SAS 15K 3.5" SP HDD Hot Plug

Giá (USD): 330

 

P/N: 492620-B21

HP 300GB 3G SAS 10K SFF DP ENT  2.5” HDD

Giá (USD): 500

 

HP/Compaq Server Memory

 

P/N: 450259-B21

HP 1GB Unbuffered PC2-6400 ECC DIMM For DL120G5, DL320G5p,ML110G5, ML115G5, ML310G5

Giá (USD): 90

 

P/N: 432804-B21

HP 1024 MB Unbuffered Adv ECC PC2-5300 DDR2 For DL320G5,DL320S, ML110G4, ML115, ML310G4

Giá (USD): 110

 

P/N: 432806-B21

HP 2GB ECC PC2 5300 DDR2 1X2GB For DL320G5, DL320S, ML110G4, ML115, ML310G4

Giá (USD): 140

 

P/N: 408851-B21

HP 2GB REG PC2-5300 2 x 1 GB Single Rank Kit For ML150G5, DL165/180/185/365/585/785 G5, BL260c G5

Giá (USD): 135

 

P/N: 397409-B21

HP 1GB FBD PC2-5300 (2 x 512MB) Kit Memory for BL460c, BL480c, BL680c G5, BL20p G4, DL140 G3, DL160G5, DL180, DL360 G5, DL380 G5, ML150 G3, ML350 G5, ML370 G5

Giá (USD): 100

 

P/N: 397411-B21

HP 2GB FBD PC2-5300 (2 x 1GB) Kit Memory for BL460c, BL480c,  BL680c G5,

BL20p G4, DL140 G3, DL180, DL360 G5, DL380 G5, ML150 G3, ML350 G5, ML370 G5

Giá (USD): 110

 

P/N: 397413-B21

HP 4GB FBD PC2-5300 2 x 2 GB Kit Memory for BL460c, BL480c,  BL680c G5, BL20p G4, DL140 G3, DL180,

DL360 G5, DL380 G5, ML150 G3, ML350 G5, ML370 G5

Giá (USD): 220

 

P/N: 397415-B21

HP 8GB FBD PC2-5300 2 x 4 GB Option Kit for BL460c, BL480c, BL680c G5, BL20p G4, DL140 G3, DL180, DL360 G5, DL380 G5, ML150 G3, ML350 G5, ML370 G5

Giá (USD): 390

 

P/N: 466440-B21

HP 8GB FBD PC2-5300 2 x 4 GB Low Power Dual Rank Kit For DL180/DL360/DL380/ ML350/ML370 G5, BL460c, BL480c, BL20p G4

Giá (USD): 390

 

P/N: 343055-B21

HP 1GB PC2 PC3200 DDR2 SDRAM DIMM Memory Kit (2 x 512 MB) For DL380G4,DL580G4, ML350G4p, ML370G4, ML 570G4, BL20pG3, DL140G2, DL360G4p

Giá (USD): 80

 

P/N: 343056-B21

HP 2GB PC2 PC3200 DDR2 SDRAM DIMM Memory Kit (2 x 1024 MB) For DL380G4, DL580G4, ML350G4p, ML370G4, ML 570G4, BL20pG3, DL140G2, DL360G4p

Giá (USD): 120

 

P/N: 343057-B21

HP 4GB PC2 PC3200 DDR2 SDRAM DIMM Memory Kit (2 x 2GB) For DL380G4,DL580G3-G4, ML350G4p, ML370G4, ML 570G4, BL20pG3, DL140G2,DL360G4p

Giá (USD): 190

 

P/N: 358348-B21

HP 1GB ECC PC2700 DDR SDRAM DIMM Kit (1 x 1024 MB) For DL360G4, ML150G2, ML350G4

Giá (USD): 100

 

P/N: 358349-B21

HP 2GB ECC PC2700 DDR SDRAM DIMM Kit (1 x 2048 MB) For DL360G4, ML150G2, ML350G4

Giá (USD): 120

 

P/N: 300679-B21

HP 1GB ECC PC2100 DDR SDRAM DIMM Memory Kit (2 x 512 MB) For DL380G3, BL20pG2, BL30p, BL40p, DL360G3, DL560, ML370G3

Giá (USD): 100

 

P/N: 300680-B21

HP 2GB of Advanced ECC PC2100 DDR SDRAM DIMM Memory Kit (2x1024 MB), For DL380G3, BL20p, BL30p, BL40p, DL360G3, DL380G3, DL560, ML370G3

Giá (USD): 150

 

P/N: 300682-B21

HP 4GB of Advanced ECC PC2100 DDR SDRAM DIMM Memory Kit (2x2048 MB) For DL380G3, BL20p, BL30p, BL40p, DL360G3, DL380G3, DL560, ML370G3

Giá (USD): 280

 

P/N: 187419-B21

HP 1GB PC1600 Registered ECC SDRAM Memory Kit (2 x 512 MB) For ML530G2, ML 570G2

Giá (USD): 100

 

P/N: 187420-B21

HP 2GB PC1600 Registered ECC SDRAM Memory Kit (2 x 1024 MB) For ML530G2, ML 570G2

Giá (USD): 180

 

 

HP MAINBOARD SERVER

 

 

Hp Mainboard ML110 G2

Giá (USD): call

 

Hp Mainboard ML150 G3

Giá (USD): 450

 

Hp Mainboard ML350 G3

Giá (USD): 280

 

Hp Mainboard ML350 G4

Giá (USD): 330

 

Hp Mainboard ML350 G4P

Giá (USD): 360

 

Hp Mainboard ML350 G5

380

 

Hp Mainboard ML370 G3(bus 400, bus 533)

Giá (USD): 300

 

Hp Mainboard ML370 G4

Giá (USD): 330

 

Hp Mainboard ML370 G5

Giá (USD): 460

 

Hp Mainboard ML530 G2

Giá (USD): 290

 

Hp Mainboard ML570 G3

Giá (USD): 490

 

Hp Mainboard DL360 G4P

Giá (USD): call

 

Hp Mainboard DL360 G5

Giá (USD): call

 

Hp Mainboard DL380 G3

Giá (USD): 250

 

Hp Mainboard DL380 G4

Giá (USD): 330

 

Hp Mainboard DL380 G5

Giá (USD): 610

 

Hp Mainboard DL580 G4

Giá (USD): call

 

Hp Mainboard DL580 G5

Giá (USD): call

 

HP SMART ARRAY CONTROLLER

 

 

P/N: 225338-B21

Hp Smart Array 532

Giá (USD): 100

 

P/N: 309521-001

Hp Smart Array 6400/128MB

Giá (USD): 180

 

P/N: 273915-B21

Hp Smart Array 6402

Giá (USD): 190

 

P/N: 273914-B21

Hp Smart Array 6404

Giá (USD): 200

 

P/N: 291966-B21

Hp Smart Array 641

Giá (USD): 90

 

P/N: 305415-001

Hp Smart Array 642

Giá (USD): 105

 

P/N: 399548-B21

Hp Smart Array E200i

Giá (USD): 240

 

P/N: 507808-B21

Hp Smart Array  P400/256MB

Giá (USD): 360

 

P/N: 508833-B21

Hp Smart Array  P400/512MB

Giá (USD): 380

 

P/N: Hp Smart Array  P600/256MB

Giá (USD): 310

 

P/N: Hp Smart Array  P600/512MBMB

Giá (USD): 330

 

 

HP POWER SERVER OPTION

 

HP POWER ML150 G2

Giá (USD): 190

 

HP POWER ML350 G3

Giá (USD): 150

 

HP POWER ML350 G4, G4P

Giá (USD): 160

 

HP POWER ML350 G5

Giá (USD): 180

 

HP POWER ML350 G6

Giá (USD): call

 

HP POWER ML370 G3

Giá (USD): 110

 

HP POWER ML370 G4

Giá (USD): 170

 

HP POWER ML370 G5

Giá (USD): 180

 

HP POWER ML530 G2

Giá (USD): 190

 

HP POWER ML570 G3

Giá (USD): 210

 

HP PROCESSOR SERVER OPTION

 

 

P/N: 257916-B21

HP - Intel Xeon 3.06-512KB/533MHz Processor Option Kit For ML350G3, ML370G3, DL380G3

Giá (USD): 260

 

P/N: 378748-B21

Intel Xeon X3.0-2MB/800MHz Processor Option Kit for DL380G4, ML370G4

Giá (USD): 280

 

P/N: 378749-B21

Intel Xeon X3.2-2MB/800MHz Processor Option Kit For DL380G4, ML370G4

Giá (USD): 300

 

P/N: 418321-B21

Intel Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5130 (2.0 GHz, 65 Watts, 1333 FSB)For DL 380G5

Giá (USD): 460

 

P/N: 416196-B21

Intel Dual-Core Intel® Xeon® Processor X5150 (2.67 GHz, 65 Watts, 1333 FSB) For ML370G5

Giá (USD): 620

 

P/N: 416887-B21

HP Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5120 (1.86 GHz, 65 Watts, 1066 FSB) For ML350G5

Giá (USD): 470

 

P/N: 437903-B21

Quad-Core Intel® Xeon® processor E5310 (1.60 GHz, 1066 FSB, 80W) For ML150G3

Giá (USD): 460

 

 

PARTS IBM SERVER

 

IBM Hard Disk Drive

 

P/N: 90P1304

IBM 36GB Hot-Swap U320 10 000 rpm SCSI Drive

Giá (USD): 125

 

P/N: 40K1023

IBM 73GB Hot-Swap U320 10 000 rpm SCSI Drive

Giá (USD): 145

 

P/N: 40K1027

IBM 73 GB Hot-Swap U320 15 000 rpm SCSI Drive

Giá (USD): 155

 

P/N: 32P0725

IBM 146.8GB Nonhot-swap10K rpm Ultra320 SCSI HDD (68pins)

Giá (USD): 210

 

P/N: 40K1024

IBM 146 GB Hot-Swap U320 10 000 rpm SCSI Drive

Giá (USD): 220

 

P/N: 40K1028

IBM 146GB 15K rpm Ultra320 SCSI HDD

Giá (USD): 230

 

P/N: 40K1025

IBM 300GB, Ultra 320, 10K SCSI HDD

Giá (USD): 410

 

Thông tin chung

Hãng sản xuất Linh kiện Server, Linh kiện máy chủ
Loại CPU sử dụng Intel Xeon Quad Core
Tốc độ CPU 2.0GHz
Số lượng CPU hỗ trợ 8 CPUs

Bình luận

0929 212 878
Mã số : 2130615
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 06/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn