Usb 3.0 Cho Iphone, Ipad - Lexar 64Gb Jumpdrive C20I Lightning Flash Drive

1,85 triệu

40 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam


Tình trạng: Hàng mới. Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ: Dương Tuyển; Cửa hàng Quà Tặng USA - 40 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội


Thông tin sản phẩm:

Như các bạn đã biết, iPhone, iPad có một khuyết điểm là không thể chuyển dữ liệu trực tiếp từ máy tính qua (trừ ảnh, nhạc, phim là cắm dây vào máy tính chuyển qua iTunes)


Đặc biệt là những dữ liệu phục vụ công việc (file word, excel, power point, pfd,...) chúng ta chỉ có một cách (khá phức tạp) đó là gửi lên email, sau đó dùng iPhone, iPad mở email đó để download về


Giờ đây, mọi việc phức tạp đó đã trở nên đơn giản vô cùng, chỉ với chiếc USB đặc biệt này: USB Lexar JumpDrive C20i OTG for Iphone Ipad 64GB

- JumpDrive C20i có 2 đầu, một đầu USB 3.0 cắm máy tính và đầu còn lại là Lightning, Khi bạn cắm sợi cáp này vào máy tính thì nó sẽ nhận diện như một ổ cứng gắn ngoài với dung lượng 64GB.

- Khi bạn cắm đầu Lightning vào iPhone/iPad, nó cũng hoạt động như một bộ nhớ gắn ngoài của iPhone. Tuy nhiên, bản chất của iOS là đóng nên bạn sẽ không thể truy xuất dữ liệu lưu trong JumpDrive C20i ở bất cứ máy tính nào mà phải thông qua ứng dụng của Lexar. Ứng dụng này khá linh hoạt, cho phép đọc hầu hết các định dạng file phổ biến

Thông số kĩ thuật  

Nhà sản xuất Lexar (USA)

Model Lexar JumpDrive C20i

Hỗ trợ Iphone, Ipad, PC, Mac,...

Chuẩn giao tiếp - USB 3.0

- Lightning Port

Dung lượng 64GB

Tốc độ - 95 MB/s đọc, 20 MB/s ghi

Tình trạng: Hàng mới. Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ: Dương Tuyển; Cửa hàng Quà Tặng USA - 40 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội


Thông tin sản phẩm:

Như các bạn đã biết, iPhone, iPad có một khuyết điểm là không thể chuyển dữ liệu trực tiếp từ máy tính qua (trừ ảnh, nhạc, phim là cắm dây vào máy tính chuyển qua iTunes)


Đặc biệt là những dữ liệu phục vụ công việc (file word, excel, power point, pfd,...) chúng ta chỉ có một cách (khá phức tạp) đó là gửi lên email, sau đó dùng iPhone, iPad mở email đó để download về


Giờ đây, mọi việc phức tạp đó đã trở nên đơn giản vô cùng, chỉ với chiếc USB đặc biệt này: USB Lexar JumpDrive C20i OTG for Iphone Ipad 64GB

- JumpDrive C20i có 2 đầu, một đầu USB 3.0 cắm máy tính và đầu còn lại là Lightning, Khi bạn cắm sợi cáp này vào máy tính thì nó sẽ nhận diện như một ổ cứng gắn ngoài với dung lượng 64GB.

- Khi bạn cắm đầu Lightning vào iPhone/iPad, nó cũng hoạt động như một bộ nhớ gắn ngoài của iPhone. Tuy nhiên, bản chất của iOS là đóng nên bạn sẽ không thể truy xuất dữ liệu lưu trong JumpDrive C20i ở bất cứ máy tính nào mà phải thông qua ứng dụng của Lexar. Ứng dụng này khá linh hoạt, cho phép đọc hầu hết các định dạng file phổ biến

Thông số kĩ thuật  

Nhà sản xuất Lexar (USA)

Model Lexar JumpDrive C20i

Hỗ trợ Iphone, Ipad, PC, Mac,...

Chuẩn giao tiếp - USB 3.0

- Lightning Port

Dung lượng 64GB

Tốc độ - 95 MB/s đọc, 20 MB/s ghi

Tình trạng: Hàng mới. Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ: Dương Tuyển; Cửa hàng Quà Tặng USA - 40 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội

 Số điện thoại: 0163.203.1090

Thông tin sản phẩm:

Như các bạn đã biết, iPhone, iPad có một khuyết điểm là không thể chuyển dữ liệu trực tiếp từ máy tính qua (trừ ảnh, nhạc, phim là cắm dây vào máy tính chuyển qua iTunes)


Đặc biệt là những dữ liệu phục vụ công việc (file word, excel, power point, pfd,...) chúng ta chỉ có một cách (khá phức tạp) đó là gửi lên email, sau đó dùng iPhone, iPad mở email đó để download về


Giờ đây, mọi việc phức tạp đó đã trở nên đơn giản vô cùng, chỉ với chiếc USB đặc biệt này: USB Lexar JumpDrive C20i OTG for Iphone Ipad 64GB

- JumpDrive C20i có 2 đầu, một đầu USB 3.0 cắm máy tính và đầu còn lại là Lightning, Khi bạn cắm sợi cáp này vào máy tính thì nó sẽ nhận diện như một ổ cứng gắn ngoài với dung lượng 64GB.

- Khi bạn cắm đầu Lightning vào iPhone/iPad, nó cũng hoạt động như một bộ nhớ gắn ngoài của iPhone. Tuy nhiên, bản chất của iOS là đóng nên bạn sẽ không thể truy xuất dữ liệu lưu trong JumpDrive C20i ở bất cứ máy tính nào mà phải thông qua ứng dụng của Lexar. Ứng dụng này khá linh hoạt, cho phép đọc hầu hết các định dạng file phổ biến

Thông số kĩ thuật  

Nhà sản xuất Lexar (USA)

Model Lexar JumpDrive C20i

Hỗ trợ Iphone, Ipad, PC, Mac,...

Chuẩn giao tiếp - USB 3.0

- Lightning Port

Dung lượng 64GB

Tốc độ - 95 MB/s đọc, 20 MB/s ghi

Tình trạng: Hàng mới. Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ: Dương Tuyển; Cửa hàng Quà Tặng USA - 40 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội

 Số điện thoại: 0163.203.1090

Thông tin sản phẩm:

Như các bạn đã biết, iPhone, iPad có một khuyết điểm là không thể chuyển dữ liệu trực tiếp từ máy tính qua (trừ ảnh, nhạc, phim là cắm dây vào máy tính chuyển qua iTunes)


Đặc biệt là những dữ liệu phục vụ công việc (file word, excel, power point, pfd,...) chúng ta chỉ có một cách (khá phức tạp) đó là gửi lên email, sau đó dùng iPhone, iPad mở email đó để download về


Giờ đây, mọi việc phức tạp đó đã trở nên đơn giản vô cùng, chỉ với chiếc USB đặc biệt này: USB Lexar JumpDrive C20i OTG for Iphone Ipad 64GB

- JumpDrive C20i có 2 đầu, một đầu USB 3.0 cắm máy tính và đầu còn lại là Lightning, Khi bạn cắm sợi cáp này vào máy tính thì nó sẽ nhận diện như một ổ cứng gắn ngoài với dung lượng 64GB.

- Khi bạn cắm đầu Lightning vào iPhone/iPad, nó cũng hoạt động như một bộ nhớ gắn ngoài của iPhone. Tuy nhiên, bản chất của iOS là đóng nên bạn sẽ không thể truy xuất dữ liệu lưu trong JumpDrive C20i ở bất cứ máy tính nào mà phải thông qua ứng dụng của Lexar. Ứng dụng này khá linh hoạt, cho phép đọc hầu hết các định dạng file phổ biến

Thông số kĩ thuật  

Nhà sản xuất Lexar (USA)

Model Lexar JumpDrive C20i

Hỗ trợ Iphone, Ipad, PC, Mac,...

Chuẩn giao tiếp - USB 3.0

- Lightning Port

Dung lượng 64GB

Tốc độ - 95 MB/s đọc, 20 MB/s ghi

Tình trạng: Hàng mới. Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ: Dương Tuyển; Cửa hàng Quà Tặng USA - 40 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội

 Số điện thoại: 0163.203.1090

Thông tin sản phẩm:

Như các bạn đã biết, iPhone, iPad có một khuyết điểm là không thể chuyển dữ liệu trực tiếp từ máy tính qua (trừ ảnh, nhạc, phim là cắm dây vào máy tính chuyển qua iTunes)


Đặc biệt là những dữ liệu phục vụ công việc (file word, excel, power point, pfd,...) chúng ta chỉ có một cách (khá phức tạp) đó là gửi lên email, sau đó dùng iPhone, iPad mở email đó để download về


Giờ đây, mọi việc phức tạp đó đã trở nên đơn giản vô cùng, chỉ với chiếc USB đặc biệt này: USB Lexar JumpDrive C20i OTG for Iphone Ipad 64GB

- JumpDrive C20i có 2 đầu, một đầu USB 3.0 cắm máy tính và đầu còn lại là Lightning, Khi bạn cắm sợi cáp này vào máy tính thì nó sẽ nhận diện như một ổ cứng gắn ngoài với dung lượng 64GB.

- Khi bạn cắm đầu Lightning vào iPhone/iPad, nó cũng hoạt động như một bộ nhớ gắn ngoài của iPhone. Tuy nhiên, bản chất của iOS là đóng nên bạn sẽ không thể truy xuất dữ liệu lưu trong JumpDrive C20i ở bất cứ máy tính nào mà phải thông qua ứng dụng của Lexar. Ứng dụng này khá linh hoạt, cho phép đọc hầu hết các định dạng file phổ biến

Thông số kĩ thuật  

Nhà sản xuất Lexar (USA)

Model Lexar JumpDrive C20i

Hỗ trợ Iphone, Ipad, PC, Mac,...

Chuẩn giao tiếp - USB 3.0

- Lightning Port

Dung lượng 64GB

Tốc độ - 95 MB/s đọc, 20 MB/s ghi


Tình trạng: Hàng mới. Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ: Dương Tuyển; Cửa hàng Quà Tặng USA - 40 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội

Số điện thoại: 0163.203.1090

Thông tin sản phẩm: 


Như các bạn đã biết, iPhone, iPad có một khuyết điểm là không thể chuyển dữ liệu trực tiếp từ máy tính qua (trừ ảnh, nhạc, phim là cắm dây vào máy tính chuyển qua iTunes)

Đặc biệt là những dữ liệu phục vụ công việc (file word, excel, power point, pfd,...) chúng ta chỉ có một cách (khá phức tạp) đó là gửi lên email, sau đó dùng iPhone, iPad mở email đó để download về


Giờ đây, mọi việc phức tạp đó đã trở nên đơn giản vô cùng, chỉ với chiếc USB đặc biệt này: USB Lexar JumpDrive C20i OTG for Iphone Ipad 64GB

- JumpDrive C20i có 2 đầu, một đầu USB 3.0 cắm máy tính và đầu còn lại là Lightning, Khi bạn cắm sợi cáp này vào máy tính thì nó sẽ nhận diện như một ổ cứng gắn ngoài với dung lượng 64GB.


Khi bạn cắm đầu Lightning vào iPhone/iPad, nó cũng hoạt động như một bộ nhớ gắn ngoài của iPhone. Tuy nhiên, bản chất của iOS là đóng nên bạn sẽ không thể truy xuất dữ liệu lưu trong JumpDrive C20i ở bất cứ máy tính nào mà phải thông qua ứng dụng của LexarỨng dụng này khá linh hoạt, cho phép đọc hầu hết các định dạng file phổ biến


Số lượng3
Xuất xứXách tay
Bảo hành9

Bình luận

0163 203 1090
Mã số : 14629024
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/12/2026
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn