• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty CP TM Phúc Trí
Gian hàng: phuctricompany
Tham gia: 29/10/2015
GD Online thành công(?): 63
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 giờ
Lượt truy cập: 905.522
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
119 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 31 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ
780.000 ₫
2
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 7 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 2 ổ ra/
790.000 ₫
3
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 650 / Thời gian lưu điện tối đa: 1 phút / Điện áp ra: 230 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 8 ổ ra, USB/
870.000 ₫
4
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 600 / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
890.000 ₫
5
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 300 / Thời gian lưu điện tối đa: 23 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
920.000 ₫
6
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 1.3 Phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
950.000 ₫
7
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: 12V/5Ah / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
970.000 ₫
8
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 6 phút / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
980.000 ₫
9
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 30 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: 12V/5Ah / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
980.000 ₫
10
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 750 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút (with 1 BP) / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
990.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 650 / Điện áp ra: 230 V / Hiển thị, giao tiếp: USB/
1.055.000 ₫
12
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 750 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.090.000 ₫
13
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 20000 / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : 220V Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
1.599.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Protech / Công suất (VA): 800 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.600.000 ₫
15
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Hiển thị, giao tiếp: 4 ổ ra/
1.650.000 ₫
16
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 2 x 12V/5AH
1.690.000 ₫
17
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
1.790.000 ₫
18
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.790.000 ₫
19
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 1100 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra: 230 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Terminal Block/
1.960.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Protech / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.980.000 ₫
21
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 1100 / Thời gian lưu điện tối đa: 36 phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2.2 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra, USB/
2.150.000 ₫
22
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 1100 / Thời gian lưu điện tối đa: 36 phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2.2 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra, USB/
2.150.000 ₫
23
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 2 ổ ra/
2.240.000 ₫
24
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
2.390.000 ₫
25
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
2.390.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Protech / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra: 220VAC / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
2.750.000 ₫
27
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 1200 / Thời gian lưu điện tối đa: 3.3 Phút / Điện áp ra: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 2 x 12V/7AH / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 4 ổ ra, RJ-11, RJ-45, USB/
2.900.000 ₫
28
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 550 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 180 - 250 V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 12 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra/
3.590.000 ₫
29
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 36 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
3.650.000 ₫
30
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 7 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
3.780.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >