Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
Văn phòng làm việc thiết kế cho đơn vị sản xuất game, hạng mục bao gồm: thiết kế tổng quan, chi tiết sản phẩm, kính dan decan trang trí, đợt...
Công trình nội thất tại Ngã tư vọng đầu tư lần 2 với các hạng mục: Khu vực quầy lễ tân, phòng chờ, phòng họp...
Giá: 2.285.000 ₫
Giá: 341.000 ₫
Giá: 1.445.000 ₫
Giá: 2.455.000 ₫
Giá: 2.015.000 ₫
Giá: 1.780.000 ₫
Giá: 1.905.000 ₫
Giá: 2.455.000 ₫
Giá: 2.455.000 ₫
Giá: 1.735.000 ₫
Giá: 1.790.000 ₫
Giá: 2.452.000 ₫