Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi Cao đẳng

Chiều 16-7, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố đáp án các môn thi CĐ năm 2011. Phụ huynh và thí sinh có thể tải và xem đáp án các môn thi dưới đây.

  
+ Khối A
  
Đề Toán
 
Đáp Án Toán
 
Đề Lý
 
Đáp án Lý
 
Đề Hóa
 
Đáp án Hóa
 
 
+ Khối B
Đề Toán
 
Đáp Án Toán
 
Đề Sinh
 
Đáp án Sinh
 
Đề Hóa
 
Đáp án Hóa
 
 
+ Khối C
 
Đề Địa
 
Đáp án Địa
 
Đề Lịch sử
 
Đáp án Lịch sử
 
Đề Ngữ văn
 
Đáp án Ngữ văn
 
 
+ Khối D
 
Đề Toán
 
Đáp Án Toán
 
Đề Văn
 
Đáp án Văn
 
Đề Tiếng Anh
 
Đáp án Tiếng Anh
 
Đề Tiếng Trung
 
Đáp án Tiếng Trung
 
Đề Tiếng Nga
 
Đáp án Tiếng Nga
 
Đề Tiếng Pháp
 
Đáp án Tiếng Pháp
Cafe đen
Cafe đen
Trả lời 9 năm trước

Chiều 16-7, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố đáp án các môn thi CĐ năm 2011. Phụ huynh và thí sinh có thể tải và xem đáp án các môn thi dưới đây.

+ Khối A
Đề Toán
Đáp Án Toán
Đề Lý
Đáp án Lý
Đề Hóa
Đáp án Hóa
+ Khối B
Đề Toán
Đáp Án Toán
Đề Sinh
Đáp án Sinh
Đề Hóa
Đáp án Hóa
+ Khối C
Đề Địa
Đáp án Địa
Đề Lịch sử
Đáp án Lịch sử
Đề Ngữ văn
Đáp án Ngữ văn
+ Khối D
Đề Toán
Đáp Án Toán
Đề Văn
Đáp án Văn
Đề Tiếng Anh
Đáp án Tiếng Anh
Đề Tiếng Trung
Đáp án Tiếng Trung
Đề Tiếng Nga
Đáp án Tiếng Nga
Đề Tiếng Pháp
Đáp án Tiếng Pháp
Rozefin
Rozefin
Trả lời 9 năm trước

Bạn vào vatgia xem nhé