Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi ĐH khối A năm 2011?

Có đáp án chưa các bạn?

Tran Van Trung
Tran Van Trung
Trả lời 9 năm trước

Xem đáp án mônToán của Bộ GD-ĐT
Xem đáp án mônVậtlýcủa Bộ GD-ĐT
Xemđápán môn Hóa của Bộ GD-ĐT

Xem đề thi môn Toán

* Đề thi môn Lý:

>>Mã đề M157
>>Mã đề M269
>>Mã đề M374
>>Mã đề M683
>>Mã đề M817
>>Mã đề M936

* Đề thi môn Hóa

>>Mã đề M273
>>Mã đề M318
>>Mã đề M482
>>Mã đề M641
>>Mã đề M758
>>Mã đề M925