Main hỗ trợ DDR3 gắn được DRR2 không?

Cho mình hỏi main ASUS Striker II Extreme có gắn được ram DDR2 không?
Đào Thái Hà
Đào Thái Hà
Trả lời 12 năm trước
chốt định vị trên ddr2 khác với trên ddr3 nên không thể cắm ddr2 cắm vào chân ddr3 là chuyện đuơng nhiên , tuy nhiên có 1 số main vẫn hỗ trợ cắm cả ddr2 tức là khi đó trên main có 2 loại chân cắm ram khác nhau , một cho ddr2 và một cho ddr3 . Trong trường hợp này loại main bạn đề cập đến chỉ có 4 khe cắm ddr3 và không hỗ trợ ddr2 đâu . Main có thể cắm max 8Gb ram