Làm thế nào để thực hiện Khôi phục hệ thống từ bên ngoài Windows trong Windows 8 và 8.1 ?

Kien Thu
Kien Thu
Trả lời 8 năm trước

Thực hiện các bước sau để thực hiện phục hồi hệ thống từ bên ngoài Windows.
Bấm và giữ nút Power cho đến khi máy tính đã tắt hoàn toàn .
QUAN TRỌNG:
Quá trình này phải được thực hiện khi máy tính đã hoàn toàn tắt nguồn.
Khi chọn Shutdown trong hệ điều hành Windows 8, máy tính không hoàn toàn tắt nguồn nhưng về cơ bản thì tất cả các tài khoản người dùng đã thoát ra và sau đó khởi động trạng thái hibernate. Điều này được biết đến như là Hybrid Shutdown. Cách thức tắt máy/khởi động mới này cho phép kết nối phần cứng vẫn khởi tạo nhanh hơn và dễ dàng hơn so với việc tái khởi động hệ thống đầy đủ
Trên bàn phím, nhấn nút Assist.
LƯU Ý: Các vị trí của nút Assist sẽ phụ thuộc vào loại máy tính của bạn . Để xem vị trí của nút Assist trên máy tính, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm theo. $ Hướng dẫn sử dụng
Máy tính sẽ khởi chạy màn hình VAIOCare | Rescue Mode .
LƯU Ý:
Recover or maintain your System [F10] - Tùy chọn này cho phép bạn thực hiện khôi phục hệ thống và trả máy tính về trạng thái như khi xuất xưởng.
Start from media (USB device/optical disc) [F11] - Tùy chọn này cho phép bạn khởi động máy tính từ đĩa CD/DVD hoặc thiết bị USB.
Start from network [F12] - Tùy chọn này cho phép bạn khởi động máy tính từ một ổ đĩa mạng .
Start BIOS [F2] - Tùy chọn này cho phép bạn vào và thực hiện sửa đổi BIOS.
Shut down [F4] - Tùy chọn này sẽ tắt máy tính .
Start Windows [Esc] - Tùy chọn này sẽ cho phép bạn khởi động máy tính vào Windows bình thường.
Select language [F1] Tùy chọn này sẽ cho phép bạn chọn ngôn ngữ khác nhau.
Nhấn phím F10 để chọn tùy chọn Phục hồi hoặc bảo trì hệ thống [F10] .
Tại Choose your keyboard layout screen, bấm vào để chọn bố trí bàn phím ưa thích .
Tại Choose an option, bấm vào để chọn Troubleshooter.
Tại màn hình Troubleshooter, bấm vào để chọn tùy chọn Recovery and maintenance.
Tại màn hình Recovery Tool , nhấp chuột để chọn Windows 8. Image
Tại màn hình VAIO Care (Rescue Mode), nhấp vào Start recovery wizar.
Trong cửa sổ Do you need to rescue your data?, nhấp Yes, I'd like to rescue my data.
LƯU Ý: Nếu bạn không có bất kỳ dữ liệu nào trên máy tính mà bạn cần phải sao lưu, nhấn vào nút Skip Rescue và tiếp tục bước 16 .
Kết nối một thiết bị lưu trữ bên ngoài vào máy tính, chẳng hạn như một ổ đĩa cứng USB hoặc ổ USB .
Tại cửa sổ Select Rescue type, nhấp Easy rescue.
Image
LƯU Ý:
Nếu bạn muốn tự chọn tập tin sao lưu , nhấn vào Custom Rescue và sau đó thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
Phần mềm này sẽ tự động phát hiện dữ liệu của bạn .
Nhấp để chọn ổ đĩa mà bạn muốn sao lưu dữ liệu và sau đó nhấp vào Next.
Image
LƯU Ý: Màn hình hiển thị số lượng không gian trống yêu cầu và số lượng không gian trống trên ổ đĩa ngoài.
Tại cửa sổ Confirm options and start rescue, nhấp vào nút Start Rescue.
Image
LƯU Ý: Một cửa sổ tiến trình sẽ hiển thị trạng thái của quá trình sao lưu .
Tại cửa sổ Rescue has completed successfully, nhấp Next .
Image
Tại cửa sổ Are you sure you want to start recovery, nhấp chọn Yes, I'm sure và sau đó nhấp vào nút Start Recovery.
Image
LƯU Ý: Một cửa sổ trạng thái hiển thị cho thấy sự khôi phục của các ứng dụng khác nhau. Bạn không cần làm gì trong quá trình này. Quá trình này có thể mất đến 2 giờ và máy tính có thể khởi động lại nhiều lần.
Image
Tại cửa sổ Recovery complete, nhấp vào nút Restart .
Image
Sau khi khởi động lại máy tính , hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thiết lập hệ điều hành và hoàn thành việc phục hồi hệ thống .