Làm thế nào để kết nối tai nghe Bluetooth với máy tính trong Windows 8?

Minh Tam Tran
Minh Tam Tran
Trả lời 8 năm trước

LƯU Ý: Nếu bạn không sử dụng máy tính VAIO hoặc đang sử dụng bộ chuyển đổi Bluetooth bên ngoài, bước đầu tiên sẽ khác nhau. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để biết thông tin về việc bật Bluetooth.

1. Bật Bluetooth trong máy tính.

2. Tại màn hình Start của Windows User Interface (UI), nhấp vào Desktop.

Image

3. Tại Desktop di chuyển đến (nhưng không nhấp) vào góc dưới bên phải hoặc góc trên bên phải của màn hình, và sau đó nhấp chọn thanh charm Settings.

4. Tại màn hình Settings, chọn Control Panel .

5. Tại cửa sổ Control Panel, nhấp Hardware and Sound .

6.Tại Hardware and Sound, mục Devices and Printers, nhấp Add a device.

Image

7. Cấu hình tai nghe Bluetooth của bạn có thể nhận diện.

Lưu ý: Kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất để biết thông tin về cách nhận diện tai nghe Bluetooth.

8. Tại cửa sổ Add a device, nhấp chọn Bluetooth headset và sau đó nhấp Next.

Image

LƯU Ý:

Tên của tai nghe Bluetooth có thể khác nhau.

Có thể sẽ có thông báo nhập một mã cho tai nghe Bluetooth của bạn, hãy kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất và thử nhập:

9. Sau khi kết nối tai nghe Bluetooth thành công, nhấp vào nút Close .

Image

10.Tại Desktop, di chuyển đến ( nhưng không nhấp) vào góc dưới hoặc góc trên bên phải của màn hình, và sau đó chọn thanh charm Settings.

11. Trong màn hình Settings, chọn Control Panel .

12. Trong cửa sổ Control Panel, nhấp Hardware and Sound .

13. Trong cửa sổ Hardware and Sound, nhấp Sound .

14. Trong cửa sổ Sound, nhấp để chọn Bluetooth Hands-free Audio và sau đó nhấp vào nút Set Default.

LƯU Ý:

Sau khi chọn thiết bị âm thanh Bluetooth là thiết bị phát lại mặc định, dấu kiểm màu xanh lá sẽ xuất hiện bên cạnh thiết bị.

Image

15. Nhấp vào nút OK

LƯU Ý:

Bất kỳ âm thanh nào được nghe qua loa máy tính sẽ được phát qua tai nghe Bluetooth.

Khi bạn muốn nghe âm thanh qua loa máy tính một lần nữa, chọn loa máy tính làm thiết bị phát lại mặc định hoặc ngắt kết nối tai nghe.