Giải quyết User Account Coltrol (UAC) trong win7 ?

Mình có chút rắc rối với UAC trong win7 bạn nào chỉ giùm mình nên bật hay tắt chức năng UAC đi. Mình thấy cái này khá phức tạp.
nbbnbmn
nbbnbmn
Trả lời 12 năm trước

Việc bật hay tắt thì tùy bạn. Tuy nhiên mình cảm thấy ko thích xài nó lắm.

User Account Control (UAC): Từng bị xem là tính năng “thừa” khi được đưa vào Windows Vista. Mục đích là để người dùng dễ dàng quản lí và không bị virus tự động kích hoạt hay qua mặt, nhưng với phần lớn người dùng, UAC bị xem là sự phiền nhiễu, và không mấy ai giữ nguyên tính năng này để sử dụng.

Microsoft đã có sự cải tiến đáng kể của UAC trên Windows 7, khi đã bớt “làm phiền” người dùng hơn so với trước đây, tuy nhiên, nó lại không thực sự hiệu quả trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của các phần mềm độc hại. Cả Tyler Reguly và Chester Wisniewski đều thống nhất rằng UAC không thực sự là một tính năng bảo mật nhưng cũng cho rằng Microsoft cần phải tiếp tục phát triển UAC để nó trở nên hoàn thiện hơn.

fjghbfg
fjghbfg
Trả lời 12 năm trước
Mình nghĩ nên tắt đi, bởi cả kể có cảnh báo của nó thì 99% bạn cũng vẫn đồng ý cho chương trình chạy. Trong khi đó, các chương trình mà mình đã lựa chọn để cài thì cũng phải biết qua về nó rồi, lại phải mất công đồng ý cho cái bảng cảnh báo làm gì.