Loại bỏ public trên url laravel 7

Mình muốn loại bỏ chữ public trên laravel 7 thì nên làm thế nào vậy ạ. Các bác cho mình ý kiến với
Nguyễn Ngọc Tuấn
Nguyễn Ngọc Tuấn
Trả lời 75 ngày trước
Bạn thực hiện 2 bước sau :
+ Bạn đổi file server.php thành index.php
+ Ở thư mục gốc bạn tạo thêm file .htaccess và thêm đoạn này vào file .htaccess :
<IfModule mod_rewrite.c>
   RewriteEngine On 
   RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L]
</IfModule>

CÂU HỎI LIÊN QUAN