Hướng dẫn viết chương trình cho phép người dùng đặt lịch các công việc sẽ được thực hiện khi shutdown Windows (tương tự như mục Startup)?

- Hướng dẫn viết chương trình cho phép người dùng đặt lịch các công việc sẽ được thực hiện khi shutdown Windows (tương tự như mục Startup). - Cách viết chương trình chạy thường trú có nhiệm vụ hiển thị thông báo nhắc nhở trước khi shutdown Windows?
tran luu ly
tran luu ly
Trả lời 12 năm trước
Windows là môi trường đa nhiệm, cho phép nhiều chương trình chạy đồng thời, mỗi chương trình đều chạy “thường trú” nếu bạn không ra lệnh dừng nó. Lưu ý khi bạn ra lệnh shutdown Windows, hệ thống sẽ gửi thông báo WM_QUERYENDSESSION cho từng chương trình đang chạy trên Windows để cảnh báo rằng hệ thống sắp shutdown, nếu ứng dụng nào muốn quan tâm đến sự kiện này thì hãy khai báo đoạn code xử lý sự kiện. thí dụ bạn muốn hiển thị thông báo nhắc nhở người dùng, hoặc đại đa số ứng dụng sẽ kiểm tra xem dữ liệu soạn thảo đã được lưu lên file chưa, nếu chưa thì thông báo yêu cầu người dùng quyết định lưu dữ liệu lên file... Tóm lại, với 2 ý trên, bất kỳ chương trình nào trên Windows đều có thể coi là thường trú, và nó luôn được Windows cảnh báo bằng thông báo WM_QUERYENDSESSION khi Windows muốn shutdown máy, do đó mỗi chương trình có quyền phản ứng theo cách riêng với sự kiện shutdown Windows.