File word báo lỗi, giúp mình với ?

Em đang có tí vấn đề rất là to nhờ các bác giúp đây

tình hình là em có 1 file word tự nhiên vào thì nó báo thế này

word failed reading from this file (DATN) .please restore the network conection or replace the floppy disk and ready


các bác cứu em với , ĐATN là tên cái file đấy các bác ak`.đồ án tốt nghiệp đấy

thuy linh
thuy linh
Trả lời 14 năm trước

Nếu bạn Double Click vào File đó mà không mở được thì hãy thử mở Word ra trước rồi mở File DATN theo cách Vào Menu File>open rồi tìm file đó ra mà mở.
Nếu không được nữa thì bạn lại làm theo cách sau:
Bạn mở CT Word Pad rồi tìm đến File đó mà mở trong Wordpad. Bây giờ nếu bạn mở ra được thì bạn chọn Save as... rồi ghi lại cái Nội dung đó sang định dạng .txt. Hoặc bạn có thể Ctl+A để copy các đoạn text đó vào Clipboard rồi mở Word ra và Paste bình thường, chúc may mắn.