Các bạn giúp mình với (mình đang cần 1 cuốn sách nghệ thuật giao tiếp và thương lượng...) mua ở đâu?

bạn nao có cuốn sách nghệ thuật giao tiếp và thuong lượng thì mua ở đâu, trên mạng có ko, các bạn cho mình với nhé minh cảm ơn nhé, có thi gủi cho mình theo mail congtuan_qhoat029@yahoo.com.vn

styles
styles
Trả lời 11 năm trước

Bạn liên hệ tới đây nhé

http://www.vinabook.com/ky-nang-giao-tiep-va-thuong-luong-trong-kinh-doanh-m11i12905.html


119-121 Bàu Cát 3, P.12, Quận Tân Bình, Tp. HCM, Việt Nam
Tel: 08.39492343 - Fax:08.39492344. Email: sales@vinabook.com