Yến vụn bao nhiêu 1 lạng yến vụn bao nhiêu 1 lạng

yến vụn bao nhiêu 1 lạng yến vụn bao nhiêu 1 lạng
sava saigon
sava saigon
Trả lời 85 ngày trước
Giá của yến vụn tươi thường dao động từ 650.000 đến 1.300.000 đồng mỗi lạng.
Giá của yến vụn tinh chế thường dao động từ 2.400.000 đến 3.600.000 đồng mỗi lạng, tùy theo thương hiệu.
Giá của yến vụn thô: thường dao động từ 1.100.000 đến 1.800.000 đồng mỗi lạng, tùy thuộc vào thương hiệu và chất lượng.

xem thêm tại yến sào saigonsava: https://saigonsava.com/yen-vun/