Sirius R 2007 lên tem RC 2009 Trắng này được không nhỉ?

Tình hình là em thấy Sirius R 2007 bốc + ngon hơn Sirius đời sau về mọi mặt, chỉ bị cái tem bao xấu. Mún lên tem RC 2009 trắng cho R 2007 không bít có hợp với đời xe không nữa? Ai thử rồi cho xin cái trả lời nhé..:D

Hồ Trung Kiên
Hồ Trung Kiên
Trả lời 9 năm trước

Lên ok nhé bạn, chủ yếu thẩm mỹ mỗi người