• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
89 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Chiều dài thanh chắn (m): - / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Thời gian vận hành tối thiểu (s): 0 / Mô men động cơ: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
13.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Chiều dài thanh chắn (m): - / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Thời gian vận hành tối thiểu (s): 0 / Mô men động cơ: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
13.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Chiều dài thanh chắn (m): - / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Thời gian vận hành tối thiểu (s): 0 / Mô men động cơ: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
13.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Chiều dài thanh chắn (m): - / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Thời gian vận hành tối thiểu (s): 0 / Mô men động cơ: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
13.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Chiều dài thanh chắn (m): - / Công suất (W): 150 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Thời gian vận hành tối thiểu (s): 6 / Mô men động cơ: 0 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: China /
14.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Chiều dài thanh chắn (m): - / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Thời gian vận hành tối thiểu (s): 0 / Mô men động cơ: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
14.200.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Chiều dài thanh chắn (m): - / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Thời gian vận hành tối thiểu (s): 0 / Mô men động cơ: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
14.200.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Chiều dài thanh chắn (m): - / Công suất (W): 90 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Thời gian vận hành tối thiểu (s): 2 / Mô men động cơ: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
14.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Chiều dài thanh chắn (m): - / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Thời gian vận hành tối thiểu (s): 0 / Mô men động cơ: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
15.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Chiều dài thanh chắn (m): 3.5 / Công suất (W): 100 / Tốc độ không tải (rpm): 1400 / Thời gian vận hành tối thiểu (s): 1.9 / Mô men động cơ: 46 / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: ITALY /
15.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Chiều dài thanh chắn (m): - / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Thời gian vận hành tối thiểu (s): 1.5 / Mô men động cơ: 0 / Trọng lượng (kg): 38 / Xuất xứ: Trung Quốc /
15.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Chiều dài thanh chắn (m): 3.5 / Công suất (W): 100 / Tốc độ không tải (rpm): 1400 / Thời gian vận hành tối thiểu (s): 1.9 / Mô men động cơ: 46 / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: ITALY /
15.100.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Chiều dài thanh chắn (m): 3.5 / Công suất (W): 100 / Tốc độ không tải (rpm): 1400 / Thời gian vận hành tối thiểu (s): 1.9 / Mô men động cơ: 46 / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: ITALY /
15.100.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Chiều dài thanh chắn (m): 3.5 / Công suất (W): 100 / Tốc độ không tải (rpm): 1400 / Thời gian vận hành tối thiểu (s): 1.9 / Mô men động cơ: 46 / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: ITALY /
15.100.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Chiều dài thanh chắn (m): - / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Thời gian vận hành tối thiểu (s): 0 / Mô men động cơ: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
15.200.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  >