Kiểm tra tài khoản dcom 3g fast connect của mobifone như thế nào ?

Kiểm tra tài khoản dcom 3g fast connect của mobifone như thế nào ?

 |  Xem: 9.212  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/09/2012 - 22:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bấm vào Thông Tin Tài Khoản ( hình cái Sim đó bạn) rồi chọn kiểm tra trả trước hay sau thôi => OK

Ngày gửi: 19/09/2012 - 23:18
Trả lời