Trên thế giới có bao nhiêu quốc gia?

Hiện nay trên thế giới có bao nhiêu quốc gia các bạn nhỉ? có phải 220 quốc gia nữa không?

 |  Xem: 618  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/01/2013 - 18:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo đa số các tài liệu, văn bản, tiêu chuẩn chính thức thì hiện tại trên thế giới có 195 quốc gia, bao gồm 192 quốc gia thuộc Liên Hợp Quốc, Vatican, Kosovo và Đài Loan. Nếu không tính Đài Loan thì có 194 quốc gia.

Ngày gửi: 28/06/2013 - 15:55
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)