Vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên là bao nhiêu?

Mình định thành lập một công ty TNHH, ban đầu có 3 thành viên góp vốn.
Lĩnh vực hoạt động là dịch vụ quảng bá hình ảnh doanh nghiệp.
Điều mình quan tâm nhất hiện giờ là số vốn quy định tối thiểu là bao nhiêu?
Mong nhận được câu trả lời sớm của các bạn.
Cảm ơn các bạn.

 |  Xem: 7.941  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 25/03/2010 - 16:19  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Lĩnh vực hoạt động của DN bạn muốn thành lập không thuộc trường hợp quy định phải có vốn pháp định.
Luật doanh nghiệp không quy định "số vốn quy định tối thiểu là bao nhiêu" - mà đây là vốn điều lệ, được quy định của Doanh nghiệp bạn.
Tùy vào số vốn góp của các thành viên mà bạn đưa ra một mức vốn Điều lệ cho phù hợp.
Chúc bạn thành lập DN nhanh chóng!

Ngày gửi: 25/03/2010 - 16:21

Vốn điều lệ có ý nghĩa như sau:
- Là sự cam kết mức trách nhiệm vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác;
- Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;
- Là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn.
Điều này có nghĩa là thành viên trong cty sẽ chịu trách nhiệm trên toàn bộ phần vốn góp như đã đăng ký trong điều lệ công ty của mình khi công ty có xảy ra sự cố như phá sản thì lúc ấy thành viên sẽ chỉ thực hiện nghĩa vụ tài chính trả nợ đối với chủ nợ theo phần vốn góp đã đăng ký của mình mà thôi. Vì vậy, đăng ký vốn điều lệ bao nhiêu thì bạn sẽ chịu trách nhiệm dựa trên số vốn đăng ký đó.

Vốn điều lệ sẽ không bị một cơ quan nào kiểm tra hết (hầu như chỉ hỏi thôi), trong trường hợp góp bằng tài sản thì mới có cần có hoá đơn chứng từ chứng minh giá trị hoặc thẩm định để xác định giá trị.

Bạn không nên kê khống (cao hơn một ít so với vốn thực có cũng không sao) vốn điều lệ nhằm tránh phải chịu trách nhiệm dựa trên số vốn điều lệ đăng ký.

Ngày gửi: 25/03/2010 - 16:22
Vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên là bao nhiêu?

Mình định thành lập một công ty TNHH, ban đầu có 2 thành viên góp vốn.
Lĩnh vực hoạt động là các dịch vụ về du lich.
Điều mình quan tâm nhất hiện giờ là số vốn quy định tối thiểu là bao nhiêu?
Mong nhận được câu trả lời sớm của các bạn.
Cảm ơn các bạn.

Ngày gửi: 28/04/2010 - 16:00
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.