Chúng tôi muốn thành lập công ty TNHH, vậy hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm những giấy tờ gì?

Chúng tôi muốn thành lập công ty TNHH, vậy hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm những giấy tờ gì?
 |  Xem: 15.624  |  Trả lời: 7
Ngày gửi: 12/11/2008 - 21:39  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (7)

Điều 18 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định như sau: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm những giấy tờ sau:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
Nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh bao gồm các nội dung như sau: Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, địa chỉ giao dịch thư điện tử (nếu có); Ngành, nghề kinh doanh; Vốn điều lệ đối với công ty; Phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ sở hữu công ty hoặc người đại diện theo uỷ quyền của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
- Dự thảo Điều lệ công ty.
Nội dung Điều lệ công ty bao gồm những nội dung như sau: Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện; Ngành, nghề kinh doanh; Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ; Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; Cơ cấu tổ chức quản lý; Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên; Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh; Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty; Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Họ, tên, chữ ký của của người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu công ty, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; Các nội dung khác do thành viên, cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
- Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây: Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn được lập theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh quy định và phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. Phần vốn góp, giá trị vốn góp, loại tài sản, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn của từng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thành viên hoặc của đại diện theo uỷ quyền của họ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Ngày gửi: 12/11/2008 - 21:41
Bạn cần làm các thủ tục sau:
1. Giấy đề ngị cấp GPKD (theo mẫu)
2. Danh sách thành viên sáng lập;
3. Điều lệ cty (theo mẫu)
4. Bản sao CMND của các thành viên sáng lập và giám đốc (không quá sáu tháng)
5. Đặt công ty tiếng Việt và tên viết tắt không bị trùng với công ty khác.

Bạn cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ:
A.Lê (0939.379.623)
Công ty CP Tư vấn An Pha
436/29 CMT8, P.11, Q.3
Dt: 08-6 26 46128
fax: 08-6 26 46129
Ngày gửi: 03/03/2009 - 16:10
Babylonlaw có bề dày kinh nghiệm trong việc tham gia tư vấn quy trình trình thành lập doanh nghiệp và tư vấn dịch vụ sau khi thành lập, giúp khách hàng nắm vững các quy định pháp luật về điều lệ hoạt đồng, về vốn góp, các quy định về phân chia lợi nhuận giữa các thành viên công ty,
Sau đây là quy trình và thủ tục tư vấn của Babylonlaw

I. Tư vấn trước khi lựa chọn loại hình Công ty
- Tư vấn mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty TNHH
- Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành công ty TNHH
- Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu, vốn pháp định, vốn điều lệ…
- Tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp, tên viết tắt phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp
- Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới)
- Tư vấn những điều kiện trước khi thành lập, những điều kiện sau khi thành lập đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh
- Tư vấn chi tiết cho doanh nghiệp các vấn đề về thuế, các nghĩa vụ về tài chính sau khi đăng ký kinh doanh và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Tư vấn về cơ cấu nhân sự, quyền hạn, nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông trong công ty

II. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh
- Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước thành lập
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
- Soạn thảo Điều lệ Công ty
- Soạn thảo danh sách thành viên
- Giấy ủy quyền
- Các giấy tờ khác có liên quan

III. Đại diện thực hiện các thủ tục
- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty
- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế

IV. Quyền lợi sau thành lập:
- Hướng dẫn miễn phí và cung cấp bộ hồ sơ mua hóa đơn doanh nghiệp
- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu
- Tư vấn thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu
- Tư vấn thiết kế website doanh nghiệp
- Tư vấn quản lý nhân lực, hợp đồng lao động
- Tư vấn quảng cáo phát triển thương hiệu trên môi trường internet
- Tư vấn về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
- Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BABYLON
Hà Nội : P.1204 - Tòa nhà N2c - Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Thanh Xuân - HN
Tel : (84)-04.22378225 - 22116290 - 22116291 - 39959462
Fax: (84)-04.35562606
Email: Info@babylonlaw.com
TP.Hồ Chí Minh :Tel : (84)-08.35072680
Fax: (84)-04.35562606
Email : Info@babylonlaw.com
Hotline:093.222.5678
HỆ THỐNG WEBSITE CÔNG TY
www.babylollaw.com
www.dangkynhanhieu.vn
www.babylonlaw.vn
www.babylollaw.com.vn
www.luuhanhmypham.com
www.tieuchuanchatluong.com
www.tamnhaptaixuat.com
www.nhapkhautudong.com
www.dangkythuonghieu.vn
www.ilaw.vn
www.vietnaminvestment.vn
www.dangkynhanhieu.com.vn
www.baohothuonghieu.net
www.kieudangcongnghiep.net

Mời bạn ghé thăm: Công Ty TNHH Babylon
Ngày gửi: 13/11/2009 - 11:36
Nhằm trợ giúp cho quý doanh nghiệp phát triển thương hiệu của mình và yên tâm phát triển sản xuất, chúng tôi xin giới thiệu đến quý doanh nghiệp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trọn gói như sau:

1. Nhãn hiệu hàng hóa độc quyền + Logo
2. Dịch vụ kế toán ( thuê kế toán trưởng, báo cáo thuế, gỡ rối thuế, đăng ký bảo hiểm lao động…)
3.Đăng ký mã số, mã vạch
4. Bản quyền tác giả
5. Đăng ký công bố tiêu chuẩn
6. Giấy phép đăng ký kinh doanh
7. Thẩm định giá
8.Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Chúng tôi đảm bảo quý doanh nghiệp sẽ nhận được dịch vụ đăng ký có thời gian ngắn nhất với thủ tục đơn giản nhất và được thực hiện bởi đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình.

Quý Doanh nghiệp chỉ cần điền vào Giấy Ủy Quyền đính kèm và gửi cho chúng tôi 01 mẫu nhãn hiệu cần đăng ký, 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (photo, bản thuyết minh nhãn hiệu (nếu có)).
Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn.
NGUYỄN QUANG TUẤN
Phòng kinh doanh
Điện thoại: 08.35066257 (tuấn phòng KD)
Di động : 09777.88.146 (tuấn)
Email :thaonguyenxanh_kinhdoanh2@yahoo.com
Website : www.taichinhketoan.com.vn

***************Công ty chúng tôi chuyên đăng kí nhãn hiệu hàng hóa độc quyền và logo độc quyền của Cục sở hữu trí tuệ*****************

Tại sao phải bảo vệ thương hiệu ?
Chúng ta muốn có khách hàng, muốn kinh doanh tốt thì phải có thương hiệu tốt, uy tín và chất lượng. Nhưng mọi cố gắng của quý khách sẽ vô ích nếu như có một thương hiệu giống mình làm mất uy tín Doanh nghiệp. Để bảo vệ quyền lợi và uy tín của mình quý khách nên đăng kí thương hiệu của mình thành một thương hiệu độc quyền.
Tôi có quyền lợi gì sau khi đăng kí nhãn hiệu hàng hóa và logo độc quyền?
- Đăng ký nhãn hiệu độc quyền sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh của công ty, và một thương hiệu độc quyền luôn có uy tín hơn nhiều trong họat đông kinh doanh của mình.
- Khi có một công ty khác lấy nhãn hiệu hoặc logo của bạn, làm giảm uy tín của bạn trên thị trường ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, quý khách có quyền khởi kiện và bắt công ty đó bồi thường thiệt hại cho mình.
(lưu ý thêm: nhãn hiệu độc quyền được bảo hộ trong vòng 10 năm, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trong vòng 5 năm, khi hết hạn quý khách vẫn có thể gia hạn thêm)
Tôi cần những thủ tục nào để đăng ký?
-Nếu quý khách đăng kí bản hiệu và logo độc quyền quý khách cần có giấy phếp kinh doanh và mẫu tên bảng hiệu, logo cần đăng kí.
-Nếu quý khách cần đăng kí bản quyền tác giả chỉ cần chứng minh nhân dân và tác phẩm của mình.
Quy trình làm việc diễn ra như thế nào?
- Đầu tiên quý khách gởi mail cho chúng tôi những giấy tờ cần thiết như trên, để chúng tôi kiểm tra xem nhãn hiệu, logo đó đã được đăng kí hay chưa.
-Chúng tôi sẽ báo cho quý vị sau 5 phút nhận được mail và nếu nhãn hiệu, logo đó đăng kí được sẽ gởi ngay cho quý khách hợp đồng.
- Nếu quý khách cần tư vấn thêm về vấn đề gì chúng tôi sẽ trực tiếp tới gặp quý khách vào thời gian thuận tiện nhất của quý khách.
Hình thức thanh toán như thế nào?
- Sau khi gửi cho quý công ty hợp đồng cùng tất cả các giấy tờ liên quan đã được công ty chúng tôi soạn sẵn gồm (giấy ủy quyền, tờ khai, phiếu thu), quý khách ký vào tất cả các giấy tờ và giữ lại cho mình 1 hợp đồng cùng một phiếu thu cho mình, và sau khi kí hợp đồng quý khách sẽ thanh toán cho công ty chúng tôi 50% lệ phí.
- Và sau khi nhận được tờ khai của cục quý khách sẽ thanh toán cho công ty chúng tôi 50% còn lại.
Trân Trọng Kính Chào!
Ngày gửi: 18/11/2009 - 10:20
Bạn vào trang web của Sở Kế Hoạch & Đầu tư là đầy đủ thông tin cần thiết.
Nếu bạn không có thời gian triển khai, có thể liên hệ một số công ty dịch vụ. Chi tiết bạn có thể xem tại: [url=http://www.lapcongty.com]www.lapcongty.com[/url]
Ngày gửi: 16/12/2009 - 22:23
Thành lập công ty

Công ty tư vấn Luật Bravo

Thủ tục thành lập công ty tại Bravolaw nhanh chóng và tiết kiệm nhất. Dịch vụ thành lập công ty tại Bravo hiện nay đang được ưa chuộng và tin cậy nhất trong tất cả các dịch vụ thành lập công ty khác trong cả nước. Vì khi khách hàng đăng ký dịch vụ thành lập công ty tại Bravo bạn sẽ được thực hiện rất nhiều những ưu đãi khác của Bravo giúp cho bạn cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn sáng suốt của bạn. Các dịch vụ tư vấn của Bravo cho dịch vụ thành lập công ty:

Sau đây là các thủ tục thành lập công ty:

1. Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.
4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
4. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
2. Dự thảo Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.
4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
5. Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh và cá nhân khác đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
2. Dự thảo Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây:
a) Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
b) Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
2. Dự thảo Điều lệ công ty.
3. Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:
a) Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
b) Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí và được cung cấp dịch vụ thành lập công ty tốt nhất!!

 • Liên hệ

  Hà Nội City
  ĐC: Số 31, Ngõ 159,Pháo Đài Láng, Quận Đống Đa
  Tel: 04 858 776 41 - 04 858 776 42
  Fax: 04 35 335 232
  Hotline: 093 2323 169
  Email: ceo@bravolaw.vn

  Hải Dương City
  4/95 Phan Đình Phùng, Phường Cẩm Thượng
  ĐT: 0320 3702137
  Hotline: 093 2323 169

  Hải Phòng City
  ĐC: 851 -Tôn Đức Thắng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng
  Tel: 0313 503 167
  Hotline: 093 2323 169

  Hồ Chí Minh City
  ĐC: số 30 đường Trần Phú Cương, Phường 5, Quận Gò vấp
  Fax: (08) 35 881 966
  Tel : 08 36 027 095 - 08 36 027 096
  Hotline: 0947 074 169

Ngày gửi: 03/05/2012 - 13:56

Bạn vào website: thanhlapdoanhnghiepsg.com sau đó vào mục thủ tục và biểu mẫu, rồi chọn loại hình doanh nghiệp để soạn hồ sơ thành lập công ty mình, vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 bạn nộp tại sở khđt tp hcm số 36 lê thánh tôn, sau khi có giấy phép do sở cấp, bạn đến cơ sở khắc dấu gần nhất để khắc dấu tròn, sau 2 ngày bạn lấy biên nhận đến công an tp số 459 trần hưng đạo để nhận dấu và lên cục thuế tp hcm số 42 nguyễn thị minh khai xin cấp phiếu thông báo mua token (sau 10 ngày), tiến hành mua token và xin phiếu điều chuyển, sau đó về chi cục thuế quận nơi trụ sở bạn đang hoạt động để hoàn tất thủ tục đăng ký thuế ban đầu.Chúc bạn thành công!

Ngày gửi: 14/04/2013 - 18:32
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo